Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Ny målrettet indsats skal styrke BR18 og certificeringsordninger

, /
Siden BR18 trådte i kraft, har landets bygherrer, rådgivere og myndigheder skulle navigere med helt nye roller og ansvarsfordelinger, der bl.a. har vanskeliggjort administration og de omkringliggende processer. Efter debat og opråb fra byggeriets organisationer, har Trafik- Bygge, og Boligstyrelsen nu iværksat forskellige initiativer, der skal hjælpe branchen igennem opstartsvanskelighederne. Bygherreforeningen har været med i arbejdet for bl.a. at sikre, at administrationen ikke vokser unødigt for landets bygherrer.

Forsimplede indkøbsregler i byggeriet kan booste dansk økonomi

, /
Reglerne for udbud af store byggeprojekter er så komplicerede i Danmark, at der findes et milliardpotentiale i at forenkle området. Det kan være et tiltrængt boost i genopretningen af dansk økonomi som følge af coronakrisen. Særlig vigtigt er det at nedbringe antallet af udbud, der må gå om, så bygherrer kan bruge kræfterne på godt købmandskab, fremfor at dække sig ind. Der er gevinster at hente for både offentlige indkøbere af byggeri og anlæg og for branchen, viser helt nyt undersøgelse fra Bygherreforeningen.

Rapport om bygherrens erfaringer med udbudsloven

, /
Reglerne for udbud af store byggeprojekter er så komplicerede i Danmark, at der findes et milliardpotentiale i at forenkle området. Der er gevinster at hente for både offentlige indkøbere af byggeri og anlæg og for branchen, viser helt nyt undersøgelse fra Bygherreforeningen.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner

Brug indeklima som løftestang for renoveringer

, /
I Danmark har vi en ambition om at være et førende vidensamfund med uddannelser i verdensklasse. I den forbindelse har indeklimaet stor betydning både for arbejdsmiljøet og for børnenes helbred og indlæringsevne. Alligevel er netop indeklimaet stadig et stort problem i mange folkeskoler.

Ny portal er din guide til AB18

/
Implementeringen af det nye aftalesystem i byggeriet kan spare samfundet for gigantiske ekstraregninger. Derfor har Bygherreforeningen med støtte fra Realdania udarbejdet en portal med guides og værktøjer, som skal hjælpe landets bygherrer til at implementere de nye regler.

Nyt AB-system på plads - nu starter implementeringsarbejdet

/
Det længe ventede AB-system er nu en realitet. Systemet skaber nye rammer for et mere effektivt byggeri. Men parterne skal selv gøre en grundig indsats for at høste de nye fordele, mener Bygherreforeningen, som forudser en stejl læringskurve for en vellykket implementering.