Viden & aktuelt i kategorien:
Arbejdsmiljø


Kotraframe

Vi skal lære af nærved-hændelser for at øge sikkerheden på byggepladserne

/
Byggepladser er potentielt set farlige arbejdspladser, hvilket afspejler sig i statistikkerne for arbejdsulykker. Men for at blive bedre til at forebygge ulykker på byggepladserne er det ikke nok at kigge på de ulykker, der er sket. Vi skal også kigge på nærved-hændelserne. Det er de ulykker, der var lige ved at ske – eller som fandt sted uden at forårsage personskade. I 2021 har Vejdirektoratet udvidet sin registrering af arbejdsulykker til også at omfatte nærved-hændelser. Det systematiske arbejde med nærved-hændelser giver konkret viden til at forbedre sikkerheden på byggepladserne.

Bedre kommunal dialog styrker landets skolebyggeri

, , /
En gruppe af de førende eksperter inden for skolebyggeri i Danmark står bag et nyt sæt af værktøjer, anbefalinger og cases, som skal øge værdien af de 3,6 mia. kroner kommunerne i dag bruger på skolebyggeri i Danmark. Det er Bygherreforeningen, som står bag udviklingsprojektet, der blev offentliggjort i denne uge, og som indeholder flere cases fra bl.a. Aarhus, Gladsaxe og København. Målet er bedre undervisning og trivsel.

Diversiteten i byggeriet skal øges – fem gode råd til bygherren

, /
Bygherrerne kan gøre en forskel for et bekymrende lille antal kvinder i byggeriet. Her følger en række anbefalinger til, hvordan bygherrerne kan skubbe på at branchen får mere ligestilling og dermed også udvikler en sundere og mere konkurrencedygtig kultur. Anbefalingerne kommer fra en ny rapport på området, der blev lanceret i denne uge. (Anbefalingerne findes nederst på siden)

Evaluering af byggeri skal fokusere mere på brugerne

, /
I Danmark er vi gode til at evaluere de tekniske aspekter af et byggeri, når det står færdigt og overgår til drift. Men vi kan blive bedre til at efterprøve, om intentionerne med byggeriet faktisk bliver indfriet. De kvantitative evalueringer skal suppleres af kvalitative, så vi kan forbedre brugen af eksisterende og fremtidige bygninger.

10 trends mod 2030 – hvor bevæger byggeriet sig hen i dette årti?

/
Byggeriet bevæger sig ind i et nyt årti. Graves Simonsen kommer her med sit bud på målet for de ti vigtigste tendenser, der kommer til at præge byggeriet frem mod 2030.

Dødsulykker gør sikkerhed til et hovedfokus i 2021

/
Der var mere end dobbelt så mange dødsfald i byggeriet i 2020 som året før. Det er en trist tendens, som bygherrerne bør have som nytårsforsæt at bidrage til at vende 2021. Med fokus på arbejdsmiljø fra topledelse og ned og vilje til at lære af ulykkerne, er der håb for, at det kan lade sig gøre.
safety First sikkerhed på arbejdspladsen byggeplads bygherreforeningen gentofte kommune

Entreprenørens 5 gode råd til at få flere lærlinge på byggeprojekterne

, , /
Sociale klausuler og ønsket om at der uddannes flere unge i byggebranchen fylder meget i mange byggeprojekter og i kontrakter mellem bygherrer og entreprenører. Det er bl.a. fordi der uddannes for få håndværkere til at dække fremtidens behov for faglært arbejdskraft i bygge- og anlægsbranchen, og fordi branchen har potentiale til at samle nogle af de unge op, der ellers ikke kommer i uddannelse. Hør hvordan bygherren kan hjælpe entreprenøren til at sikre, at der bliver uddannet flere lærlinge på landet store byggeprojekter.

Coronagevinster på byggepladser skal undersøges

, /
De smitteforebyggende initiativer under forårets corona-nedlukning har i en vis udstrækning haft gevinster for bl.a. arbejdsmiljø, oplever flere af Bygherreforeningens medlemmer. I et nyt projekt skal Bygherreforeningen derfor samle op på den viden og erfaring, som er gjort under-vejs og sikre, at den bliver dokumenteret og videreformidlet til resten af branchen. Der er endnu ikke forsket på området, og seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Ar-bejdsmiljø er spændt på resultater fra undersøgelsen

Et nyt syn på projektledelse i byggeriet

, , /
Et byggeprojekt har mange interessenter og samarbejdspartnere, og det lægger et stort pres på dig som projektleder. Du kender måske udfordringerne i at sikre et projekts fremdrift, mens budgetter og tidsplaner skal overholdes, og samarbejder på tværs af branchen skal fungere. Her kan du møde to deltagere fra Bygherreforeningens projektlederuddannelse, og blive klogere på, hvad denne skræddersyede uddannelse kan gøre for dig og din organisation.
safety First sikkerhed på arbejdspladsen byggeplads bygherreforeningen gentofte kommune

Bedre arbejdsmiljø sparede to uger i tidsplanen: ”Det er forbløffende effektivt”

/
Gennem en test af en ny tilgang til arbejdsmiljø på byggepladsen, blev Gentofte Kommune færdig to uger før forventet med et renoveringsprojekt, der samtidig gav bedre økonomi til entreprenøren og var mangelfrit ved aflevering. Det skyldes et ledelsesfokus på sikkerhed og processer. Resultatet er forbløffende effektivt, lyder det fra både bygherre og entreprenør.