Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


Stor interesse for stampet lerjord som nyt bæredygtigt byggemateriale

/
Kan de mange millioner tons overskudsjord, der årligt produceres ved bygge- og anlægsarbejder, bruges som et bæredygtigt og klimavenligt alternativ til traditionelle byggematerialer? Det blev diskuteret, da Bygherreforeningen og Region Hovedstaden holdt et populært symposium i midten af maj. Debatten blev optaget og kan ses eller genses her.

Simpel løsning kan booste dyre- og plantelivet i de danske havne

, , /
I Helsingør Havn er opholdskasser nu blevet til et levested for mange arter af fisk, der tidligere var forsvundet. Nu vil man udbrede den relativt simple og billige løsning til flere havne. Bygherrerne bør indtænke biodiversiteten under vandet tidligt i byggeprocessen, og få marinbiologier ind og rådgive om, hvordan de fysiske parametre kan understøtte plante- og dyrelivet, lyder det fra Jens Peder Jeppesen, akvariechef i Øresundsakvariet.

Bygherreprisen tiltrækker nye medarbejdere til HOFOR

/
Sidste år vandt forsyningsselskabet HOFOR prisen som Årets Bygherre for etableringen af nye innovative vandværker. Et projekt til en samlet værdi på 5 mia. kr., som sikrer forsyningen af rent vand til københavnerne i de næste mange år. Prisen har haft stor betydning for forsyningsselskabet, der har oplevet hvordan det bl.a. er blevet lettere at fastholde og rekruttere nye medarbejdere, og at skabe ledelsesmæssig opbakning til fortsat udvikling.

Byggebranchen samles om ambitiøs grøn omstilling

/
Byggeriet er en af de største udledere af CO2 og forbruger af ressourcer og er dermed vital for at sikre en grøn omstilling af Danmark. 24 forskellige organisationer i byggeriet samler sig nu i et strateginetværk på tværs af særinteresser og synspunkter for at kunne bidrage til at opfylde Folketingets ambitioner om et mere bæredygtigt byggeri.
Kontraframe

Krigen i Ukraine giver prisstigninger og behov for boliger til flygtninge

, , /
Det er svært at overskue de samlede konsekvenser af krigen i Ukraine for byggeriet og særligt landets bygherrer. Alt tyder dog på, at branchen kan se frem til yderligere prisstigninger på råvarer og energi. Desuden efterspørger både Udlændingestyrelsen og kommunerne allerede nu boliger til de mange ukrainske flygtninge. Også hos landets bygherrer.

Bæredygtighed skal tales op uden at oversælge

/
I begyndelsen af januar præciserede Forbrugerombudsmanden kursen mod greenwashing i en ny kvikguide, der henviser til Markedsføringsloven. Bygherrer, der fx har DGNB-certificeret eller Svanemærket et byggeri, skal nu være mere varsomme med at kalde byggeriet bæredyg-tigt udover, hvad dokumentationen kan bære gennem bl.a. en livscyklusvurdering. Kvikguiden er en god anledning til at få styr på dokumentationen på bæredygtigheden, siger Bygherrefor-eningens direktør, Henrik L. Bang.

Kig i krystalkuglen: Det skal bygherrerne holde øje med i 2022

, , /
Hvilke megatrends kommer til at præge det nye år i byggeriet? Redaktionen har kigget dybt i krystal-kuglen og vover nu pelsen med et bud på pejlemærker eller tendenser, som vil have indflydelse på byggebranchen i 2022 og dermed også påvirke landets bygherrer.
Kontraframe

Byudviklere skal sikre liv i danske havnemiljøer

, , /
Nu ligger der et nyt katalog klar, som skal inspirere planlæggere og bygherrer til at inkludere den marine biodiversitet i byernes havnemiljøer. Kataloget samler viden om blå biodiversitet og konkrete forslag til designprincipper og hjælpe- og afværgeforanstaltninger, samt eksempler på naturopretning og rekreative muligheder på og under vandet. Dermed får landets byudviklere et godt udgangspunkt for omdannelserne af havneområder i Danmark.
Kontraframe

Hold øje med de politiske løfter i den kommunale valgkamp

, /
Lige nu kører valgkampen for fuldt drøn. Men om en uge er den overstået. Og så skal de politiske løfter indfries. Her kommer byggeri til at spille en vigtig rolle, lyder det fra en af landets førende politiske eksperter på bolig og byggeområdet. For bygherrerne vil det være oplagt at holde øje med de politiske løfter hos dem, som står med flertallet, og byde ind med relevante forslag til, hvordan løfterne kan indfries.

Fem ting du ikke må gå glip af på Building Green

/
Bygherreforeningens projektchef Graves Simonsen har ansvaret for foreningens aktiviteter ift. bl.a. verdensmål og cirkulær økonomi. han giver her sine anbefalinger til, hvad du skal se på næste uges Building Green.