Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


To store bygherrer vil have styr på de bæredygtige løsninger

, , /
Vejdirektoratet og Københavns Kommune bruger deres udbud og kontrakter aktivt, når de udlever deres strategier og målsætninger om bæredygtighed. Men det overlades ikke bare til markedet. De er selv aktive og forberedte og vil have kontrol med de løsninger, som kommer ind i projekterne.
Kontraframe

Databaserede klimakrav til renovering bør indfases fra 2025 og frem

, , , , /
Ambitioner om bæredygtig omstilling af byggeriet betyder sammen med ny EU-lovgivning, at byggebranchen ser ind i en omfattende renovering af bygningsmassen. Strateginetværket for bæredygtigt byggeri udgiver nu sine anbefalinger til, hvordan det kan gøres på en måde, som indløser store klimagevinster.

Byggepladser uden dieselmotorer er godt for klima og arbejdsmiljø

, /
I takt med at energiforsyningen i Danmark bliver mere grøn, fylder byggepladsernes klimabelastning stadig mere i byggebranchens samlede CO2-udledning. Det er fx udledning fra dieselmotorer på gravemaskiner og køretøjer. Men der er gode alternativer, siger bygherrekonsulent Eskil Kwederis. El- eller brintdrevne maskiner sænker ikke alene CO2-udledningen. Det skaber også mindre støj og forurening.
Byggepolitisk netværk til høring i FolketingetBygherreforeningen

Byggepolitisk Netværk gør Folketingets boligudvalg klogere på grænseværdier for byggeriets klimapåvirkning

, , /
Ved sidstes uges politiske høring i Folketinget om, hvor meget CO₂ byggeriet skal udlede i fremtiden havde Byggepolitisk Netværk inviteret seks eksperter med til at gøre boligudvalget klogere på grænseværdier for byggeri.
Børnehuset Svanen i Gladsaxe KommuneJonathan Grevsen

Ny rapport viser vejen til nye grænseværdier for CO2-udledning for nybyggeri

, , /
I dag offentliggør Strateginetværket for bæredygtigt byggeri det første af to notater om, hvordan byggeriets grænser for CO2-udledning skal udvikle sig de kommende år.
Jonathan Grevsen

Dilemma-undersøgelse: Bygningsreglementet skal understøtte bæredygtighed byggeriet

/
En arbejdsgruppe i Strateginetværket for bæredygtigt byggeri har udarbejdet en undersøgelse af hvordan BR18 fungerer i praksis, som kortlægger de steder, hvor byggeriets praktikere siger, at det kan være svært at bygge bæredygtigt.
Bygherreforeningen

Få hjælp til bæredygtig ejendomsstrategi

, /
Kan man som kommune nå de politiske bæredygtighedsmålsætninger for sine bygge- og anlægs- og porteføljeaktiviteter uden en klar, vedtaget strategi? Og kan en ejendomsstrategi være et værdiskabende udviklings- og styringsredskab, uden at der ligger et klart mandat bag, og organisationen tager medejerskab? Det var nogle af de spørgsmål, som blev diskuteret på to seminarer om forankring af bæredygtighed i kommunale bygherreorganisationer i hhv. Favrskov og Roskilde.
Peter Fangel Poulsen, Bygherreforeningens formand, præsenterer foreningens bæredygtighedspolitik: Foto_KontraframeKontraframe

Leder: Bygherrerne skal efterspørge mere bæredygtighed

, , , , /
Vi har netop haft verdens varmeste sommer, og vi kender efterhånden alle udfordringerne med global opvarmning. Det er afgørende, at vi sænker vores CO2-udledning i alle dele af vores samfund. Også i byggeriet. Og heldigvis er mange allerede i gang. Og den gode nyhed er, at vi hjælpes godt på vej ved, at Danmarks energiproduktion gradvis omstilles til vedvarende energi. Men CO2 er ikke vores eneste udfordring.

Udvalgsformand og bæredygtighedschef: Bedre data er vejen til mere bæredygtighed

/
Data og digitalisering kan bidrage til mere bæredygtighed. Det fastslår Graves Simonsen og Michael Friis Ørsted, der er henholdsvis bæredygtighedschef og formand for digitaliseringsudvalget i Bygherreforeningen. Men det kræver et større og bedre datagrundlag, end branchen hidtil har kunnet generere. Hvis vi ikke er i stand til at måle på, om vi rent faktisk anvender mindre kemi eller skaber mere natur, har vi også svært ved at prioritere det ene frem for det andet, fortæller de to i dette interview.

Sådan optimerer fire forskellige bygherrer deres kvadratmeter

/
Optimering af kvadratmeter bliver et stadig vigtigere element i forhold til at agere som professionelle bygherrer i den grønne omstilling. De arealer vi som samfund ikke behøver at bygge, fordi flere funktioner deler samme lokation, kan spares væk. Og det er godt for både klima og økonomi. Vi har spurgt fire forskellige bygherrer om, hvordan de arbejder med arealudnyttelse eller ‘kloge kvadratmeter’, som de også kaldes.