Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


Se video og billeder: Bygherrer på festival om bæredygtighed

, /
I høj sol samledes 220 medlemmer fra hele landet til den første festival for bygherrer. Bygherrefestivalen 2023 blev afholdt torsdag den 25. maj 2023 på Refshaleøen i rustikke og autentiske omgivelser.
Jonathan Grevsen

Ambitiøs ny bæredygtighedspolitik: Byggeriet skal være klimaneutralt i 2040

, , , /
I dag præsenterer Bygherreforeningens formand Peter Fangel Poulsen og næstformand Olli Fischer foreningens nye bæredygtighedspolitik for medlemmerne. Bygherrerne vil arbejde for, at byggeriet i 2040 er klimaneutralt og arbejder inden for de planetære grænser. Med politikken ønsker Bygherreforeningen at anspore bygherrerne til i endnu højere grad at sætte sig i spidsen for at begrænse bygge-, anlægs- og ejendomssektorernes negative aftryk på klimaet og miljøet.
BUILD: Astrid Maria Rasmussen.

God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav

, /
Strateginetværket og Social- og Boligstyrelsen har for nylig haft drøftelser om nyt Roadmap fra netværkets temagruppe data, LCA og dokumentation. Der er god synergi mellem roadmap og styrelsens arbejde med LCA-krav, mener styrelsen, som ser frem til løbende drøftelser med Strateginetværket.
BUILD: Astrid Maria Rasmussen.

Nyt roadmap viser flere veje til mindre klimabelastning i byggeriet

, /
Et bredt udsnit af repræsentanter fra byggebranchen giver nu deres omfattende bud på, hvordan klimakravene til byggeriet kan forbedres og udvikles, i årene der kommer. Det sker i regi af Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri, og håbet er, at resultatet kommer til at danne grundlag for kommende beslutninger om klimakravenes næste faser.
BUILD: Astrid Maria Rasmussen.

Nyt roadmap viser flere veje til mindre klimabelastning i byggeriet

, /
”Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning” er udarbejdet af Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeris temagruppe om data, LCA og dokumentation.

Biodiversiteten under vand skal tænkes ind, når vi bygger i vores havne

/
Den såkaldte blå biodiversitet, biodiversiteten under vandet, er et vigtigt emne, som mange byudviklere, bygherrer og arkitekter er begyndt at interessere sig mere for end tidligere. Det blev slået fast med syvtommersøm, da Bygherreforeningen og Habitats ApS inviterede til et symposium om byggeriets rolle i forhold til blå biodiversitet. På ganske kort tid blev symposiet totalt udsolgt, og flere både store og små aktører efterlyser nu indblik i, hvad fagfolk anbefaler, at man kan gøre fra byggeriets side i forhold til at få projekter ved kyster til at bidrage mest muligt til at fremme den blå biodiversitet.

Nye klimakrav til nybyggeri fra 2023: det skal du vide som bygherre

/
Fra og med den 1. januar 2023 gælder en række klimakrav, som skal begrænse CO2-aftrykket fra nybyggeri. Kravene omfatter udarbejdelse af en livscyklusvurdering for alle nye bygninger, uanset størrelse, samt overholdelse af en grænseværdi for nybyggeri over 1.000 kvm. Renovering og transformation er endnu ikke omfattet af kravene. For de ambitiøse bygherrer, som gerne vil gå længere end bygningsreglementets basiskrav, indføres samtidigt en lavemissionsklasse. Her er et overblik over, hvordan du forholder dig til de nye krav som bygherre.

9 organisationer fra byggeriet: Vi er klar til klimakrav

, /
Bygherreforeningen har sammen med 8 andre af byggeriets organisationer meldt ud til den nye regering, at vi ønsker strammere krav til bæredygtighed.

Bygherreforeningen: Byggeriet fylder for lidt i et nyt ambitiøst regeringsgrundlag

/
Det fælles regeringsgrundlag mellem Socialdemokratiet, Venstre og Moderaterne er historisk og indeholder et nyt ambitionsniveau for klima, energi og biodiversitet. Men byggeriet fylder for lidt, mener Bygherreforeningen. Her udlægger direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, nogle af de vigtigste pointer.

CPH Village: Ingen forretning uden absolut bæredygtighed

/
Udgangspunktet for bygherren CPH Village er absolut bæredygtighed. Ildsjælene bag siger, at de har 10 forsøg til at nå i mål. I efteråret tog de titlen som Årets Bygherre 2022, og står bag opførelsen af fire studielandsbyer, der huser studerende bl.a. på Refshaleøen, i Jernbanebyen, på Nørrebro og Amager, alle i København. Ved udgangen af 2023 er deres mål at have den løsning, der kan få absolut bæredygtighed, glade brugere og afkast til at hænge sammen.