Viden & aktuelt i kategorien:
Biodiversitet


Simpel løsning kan booste dyre- og plantelivet i de danske havne

, , /
I Helsingør Havn er opholdskasser nu blevet til et levested for mange arter af fisk, der tidligere var forsvundet. Nu vil man udbrede den relativt simple og billige løsning til flere havne. Bygherrerne bør indtænke biodiversiteten under vandet tidligt i byggeprocessen, og få marinbiologier ind og rådgive om, hvordan de fysiske parametre kan understøtte plante- og dyrelivet, lyder det fra Jens Peder Jeppesen, akvariechef i Øresundsakvariet.

Ålegræs, stenrev og stormflodsbeskyttelse skal booste livet i Vejle Fjord

, , /
Vejle Fjord har længe været plaget af store miljøproblemer, der bl.a. skyldes stor udledning af næringsstoffer fra landbrug og spildevand. I 2020 satte Vejle Kommune sig derfor i spidsen af et helhedsorienteret marint naturgenopretningsprojekt, der med en række konkrete tiltag skal genskabe den naturlige balance i fjorden, parallelt med at kommunen beskytter sig mod stormflod. Løsningerne er simple, og møder stor lokal opbakning, lyder budskabet fra kommunen.
Kontraframe

Byudviklere skal sikre liv i danske havnemiljøer

, , /
Nu ligger der et nyt katalog klar, som skal inspirere planlæggere og bygherrer til at inkludere den marine biodiversitet i byernes havnemiljøer. Kataloget samler viden om blå biodiversitet og konkrete forslag til designprincipper og hjælpe- og afværgeforanstaltninger, samt eksempler på naturopretning og rekreative muligheder på og under vandet. Dermed får landets byudviklere et godt udgangspunkt for omdannelserne af havneområder i Danmark.
Børn springer i vandet i havnebadet ved Islands BryggeKontraframe

Bygherreforeningen vil bidrage til blå biodiversitet

, , /
Bygherreforeningen deltager i projektet ”Byudvikling og blå biodiversitet”, der med støtte fra VELUX FONDEN skal udvikle et idékatalog, som giver bygherrer, planlæggere og rådgivere viden og værktøjer til at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.