Viden & aktuelt i kategorien:
Blå biodiversitet


Peter Fangel Poulsen, Bygherreforeningens formand, præsenterer foreningens bæredygtighedspolitik: Foto_KontraframeKontraframe

Leder: Bygherrerne skal efterspørge mere bæredygtighed

, , , , /
Vi har netop haft verdens varmeste sommer, og vi kender efterhånden alle udfordringerne med global opvarmning. Det er afgørende, at vi sænker vores CO2-udledning i alle dele af vores samfund. Også i byggeriet. Og heldigvis er mange allerede i gang. Og den gode nyhed er, at vi hjælpes godt på vej ved, at Danmarks energiproduktion gradvis omstilles til vedvarende energi. Men CO2 er ikke vores eneste udfordring.

Biodiversiteten under vand skal tænkes ind, når vi bygger i vores havne

/
Den såkaldte blå biodiversitet, biodiversiteten under vandet, er et vigtigt emne, som mange byudviklere, bygherrer og arkitekter er begyndt at interessere sig mere for end tidligere. Det blev slået fast med syvtommersøm, da Bygherreforeningen og Habitats ApS inviterede til et symposium om byggeriets rolle i forhold til blå biodiversitet. På ganske kort tid blev symposiet totalt udsolgt, og flere både store og små aktører efterlyser nu indblik i, hvad fagfolk anbefaler, at man kan gøre fra byggeriets side i forhold til at få projekter ved kyster til at bidrage mest muligt til at fremme den blå biodiversitet.

Sådan kan du genskabe biodiversiteten under vandet, når du bygger tæt på eller i havet

/
Bygherrer og byudviklere også et ansvar for at forholde sig til. For med et større fokus på problemstillingen og relativt simple greb kan et byudviklingsprojekt bidrage til at forbedre tilstanden for livet i havet, og samtidigt skabe rekreative rum for menneskene, der skal bruge byområdet. Vi har her samlet 10 virkemidler.

Simpel løsning kan booste dyre- og plantelivet i de danske havne

, , /
I Helsingør Havn er opholdskasser nu blevet til et levested for mange arter af fisk, der tidligere var forsvundet. Nu vil man udbrede den relativt simple og billige løsning til flere havne. Bygherrerne bør indtænke biodiversiteten under vandet tidligt i byggeprocessen, og få marinbiologier ind og rådgive om, hvordan de fysiske parametre kan understøtte plante- og dyrelivet, lyder det fra Jens Peder Jeppesen, akvariechef i Øresundsakvariet.

Ålegræs, stenrev og stormflodsbeskyttelse skal booste livet i Vejle Fjord

, , /
Vejle Fjord har længe været plaget af store miljøproblemer, der bl.a. skyldes stor udledning af næringsstoffer fra landbrug og spildevand. I 2020 satte Vejle Kommune sig derfor i spidsen af et helhedsorienteret marint naturgenopretningsprojekt, der med en række konkrete tiltag skal genskabe den naturlige balance i fjorden, parallelt med at kommunen beskytter sig mod stormflod. Løsningerne er simple, og møder stor lokal opbakning, lyder budskabet fra kommunen.
Kontraframe

Byudviklere skal sikre liv i danske havnemiljøer

, , /
Nu ligger der et nyt katalog klar, som skal inspirere planlæggere og bygherrer til at inkludere den marine biodiversitet i byernes havnemiljøer. Kataloget samler viden om blå biodiversitet og konkrete forslag til designprincipper og hjælpe- og afværgeforanstaltninger, samt eksempler på naturopretning og rekreative muligheder på og under vandet. Dermed får landets byudviklere et godt udgangspunkt for omdannelserne af havneområder i Danmark.
Børn springer i vandet i havnebadet ved Islands BryggeKontraframe

Bygherreforeningen vil bidrage til blå biodiversitet

, , /
Bygherreforeningen deltager i projektet ”Byudvikling og blå biodiversitet”, der med støtte fra VELUX FONDEN skal udvikle et idékatalog, som giver bygherrer, planlæggere og rådgivere viden og værktøjer til at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.