Viden & aktuelt i kategorien:
Corona


Coronakrisens påvirkning af byggeprocessen – hvad kan byggebranchen lære af pandemien?

, , , /
Stigende hygiejnekrav og stigende materialepriser, hjemsendelser og hjemmearbejde, uformelle aftaler og ustabile leverancer. Udfordringerne har været mange i byggebranchen under pandemien. Men hvad har det betydet for byggeriet, og kan vi lære noget af krisen, som branchen kan bruge fremover? Ny rapport fra Bygherreforeningen identificerer de områder, hvor der er læring at hente og overvejelser at gøre.

Byggeriet buldrer derudaf trods Corona

/
Med kraftigt stigende boligpriser er det måske ikke en overraskelse, at der også er fuld fart på byggeriet. Den nye trendrapport fra Byggefakta viser, at 2021 ser ud til at blive et rekordår på flere områder – fra det private til det almene boligbyggeri – med hovedstadsområdet som den store vækstmotor. Der er kun nedgang på enkelte dele af det offentlige byggeri, hvor uddannelsesinstitutioner, ligesom energi- og renovationsområdet går lidt ned i aktivitetsniveau.

Corona: Fælles opfordring fra Bygherreforeningen og DI Dansk Byggeri

/
Bygherreforeningen har sammen med DI Dansk Byggeri udarbejdet to fælles opfordringer, der skal forebygge coronasmitte på byggepladsen.

Coronagevinster på byggepladser skal undersøges

, /
De smitteforebyggende initiativer under forårets corona-nedlukning har i en vis udstrækning haft gevinster for bl.a. arbejdsmiljø, oplever flere af Bygherreforeningens medlemmer. I et nyt projekt skal Bygherreforeningen derfor samle op på den viden og erfaring, som er gjort under-vejs og sikre, at den bliver dokumenteret og videreformidlet til resten af branchen. Der er endnu ikke forsket på området, og seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Ar-bejdsmiljø er spændt på resultater fra undersøgelsen

Fokuser på livskvalitet og mindre boenheder i fremtidens pleje-boliger

, , /
Bygherreforeningens konference om plejeboliger i denne uge viser, at der skal langt mere fokus på livskvaliteten i byggeri til ældre. Det er især blevet tydeligt under coronapandemien, hvor mange lider store afsavn fordi de er afskærmet fra pårørende. En af løsningerne kan være at fokusere på, hvordan man kan inddele plejeboligerne i mindre boenheder.

Bygherreforeningen tilretter arrangementer efter nye corona-retningslinjer

/
Kurser og arrangementer i Bygherreforeningen rettes ind efter myndighedernes anbefalinger. Netværk og workshops flyttes til digitale formater, mens der fortsat afholdes kurser, konferencer og lign. i ”biografopstilling”
Carlsberg Byen Byggeri lærlinge Bygherreforeningen

Byggeriet har rystet corona af sig

/
Nye tal fra Byggepipline.dk indikerer, at byggeriet har rystet første bølge af coronakrisen af sig. Summen af kommende store byggeprojekter på over 50 mio. kr. dykkede i foråret, men ligger med en stigning på 4 mia. kr. på samme niveau som inden nedlukningen af Danmark. Godt hjulpet på vej af flere offentlige byggeprojekter.

Bygherreforeningen afholder fortsat faglige arrangementer fysisk

/
I lyset af regeringens udmeldinger ved pressemødet fredag d. 18. september: Bygherreforeningen afholder fortsat faglige arrangementer fysisk.
Carlsberg Byen Byggeri lærlinge Bygherreforeningen

Når hjemmet bliver til en arbejdsplads

, /
Corona har knyttet os til vores hjem på nye måder, og derfor bliver det i løbet af hele byggeprocessen særligt vigtigt at have fokus på dialogen med de beboere, der på forskellige måder bliver påvirkede, når de 72.000 almene boliger frem mod 2026 skal renoveres.
Carlsberg Byen Byggeri lærlinge Bygherreforeningen

Stor byggeplads vil have flere lærlinge trods coronakrise

, , /
Der er mangel på praktikpladser i den danske byggebranche. Og der kan komme til at mangle endnu flere som konsekvens af coronakrisen og nedgangen i byggeaktiviteterne landet over, spår bl.a. Dansk Byggeri og 3F. Men det er en gevinst at have lærlinge, også på trods af coronakrisen, lyder det fra byggelederen på et af landets store byggepladser.