Viden & aktuelt i kategorien:
Renovering


Kig i krystalkuglen: Det skal bygherrerne holde øje med i 2022

, , /
Hvilke megatrends kommer til at præge det nye år i byggeriet? Redaktionen har kigget dybt i krystal-kuglen og vover nu pelsen med et bud på pejlemærker eller tendenser, som vil have indflydelse på byggebranchen i 2022 og dermed også påvirke landets bygherrer.

Cirkulære produkter til bæredygtigt byggeri

, /
Cirkulære produkter er et vigtigt våben i kampen mod overforbrug i byggebranchen, og certificerede cradle-to-cradle produkter kan hjælpe bygherrer og rådgivere med at definere retning og målsætning for cirkulær økonomi i de enkelte byggeprojekter

Vi skal se på renovering som en kompetence i sig selv

/
Renovering af vores eksisterende bygningsmasse er den største opgave, byggebranchen står over for nu og i de kommende mange år. Derfor er det så vigtigt, at vi får bragt fokus på renovering som den helt særlige faglige disciplin, renovering er, så politikere, bygherre og investorer i endnu højere grad ser den egentlige værdi af renovering. Renovering er ikke blot en anden form for nybyggeri.

Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer

, /
Renoveringsområdet i Danmark bærer præg af fragmenteret værdikæde, uklare baselines, usikkerhed omkring renoveringsmål, ineffektiv organisering, mangel på industrialiserede procedurer og teknologier, mangel på viden om styring af innovative processer og risiko relateret til lovgivning. Samfundspartnerskabet REBUS gør status anno 2021.

EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter

/
Forskningsprojektet ENCORE er et EU-finansieret projekt, der vil udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for BIM-baserede energi-renoveringer.

Bygninger må ikke glemmes i CO2-regnskabet

/
Pressemeddelelse fra Renovering på Dagsordenen om Klimarådets Statusrapport 2021.

Ægte genbrug af byggevarer udfordres af små mængder

, /
Vi skal genbruge mere i byggebranchen. Men at skaffe dokumentation for genbrugsmaterialers egenskaber er i dag en udfordring – bl.a. fordi der sjældent er tilstrækkeligt med ensartede materialer til at gennemføre en dokumentationsproces.

Er byggeriet klar til en reformation?

, , /
Kan vi blive inspireret af Luthers 500 år gamle brud med katolicismens dogmer og gå ind i en ny, epokegørende fase, der for alvor reformerer byggeriet i en bæredygtig retning, der rækker bare de næste 50 år frem? Og har vi som branche mod til at sætte os i samme bevægelse, når det ikke handler om religiøsitet men om samfundsudvikling?

Vi skal ikke spille sorteper om økonomien på vores byggeprojekter

, /
Når et byggeprojekt skal budgetteres, ender det i mange tilfælde med et stort hul imellem projekt og økonomi. Bygherren er for urealistisk når det kommer til at kunne få sine ønsker og drømme opfyldt inden for budgettet, og rådgivere er alt for optimistiske i deres vurderinger af, om budgettet stemmer overens med byggeprojektet. Jeg undrer mig over, hvorfor vi i byggebranchen bliver ved med at lukke øjnene og spille sorteper videre, når de negative konsekvenser påvirker os alle.

Bilag til Rambøll-rapport om renovering versus nybyggeri

/
Bilag til Rambøllrapporten "Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg".