Viden & aktuelt i kategorien:
Velfærdsbyggeri


Otte begreber du skal kende, hvis du arbejder med plejeboliger

, /
I takt med, at vi bliver ældre og ældre i Danmark, stiger behovet for plejeboliger. Ifølge tal fra Dansk Industri kommer der til at mangle 35.000 plejehjemspladser i 2030. Derfor har landets kommuner såvel som nye private aktører på markedet travlt med at bygge boliger til samfundets ældste borgere. Men hvordan bygger du egentlig fremtidens plejebolig? Bygherreforeningens Netværk for plejeboliger har lavet en begrebsbog, der definerer de vigtigste begreber på området

Skolebyggeri: Sådan inddrager du brugerne i de nye forandringer

, /
Kommunerne skal bygge skoler som aldrig før. Alene i 2021 blev der investeret 3,5 milliarder i skolebyggeri, og det vil udgøre en tredjedel af alle kommuners byggeprojekter frem mod 2023. I slut april inviterer Bygherreforeningen derfor til konference, hvor du kan få inspiration til, hvordan du bygger gode skoler. Sidste år lancerede Bygherreforeningen fire værktøjer, der kan hjælpe med at sikre en god ibrugtagning af skolebyggeri. Med afsæt i ibrugtagningsværktøjet, har vi her samlet nogle konkrete tiltag, du som bygherre kan gøre for at få brugerne ombord på forandringer.

Idrætsfaciliteter og foreningsliv skaber stærke bydele

, /
Foreningslivet i Danmark spiller ofte ikke nogen større rolle i byudviklingen i særligt de store byer. Nærmest tværtimod. Her er langt mellem arealer som udlægges til fodboldbaner eller idrætshaller. Det er måske en fejl. For nogle af de sociale relationer og gode naboskaber, som skaber en god byudvikling, kan måske skabes af foreningslivet.

Stort frafald på erhvervsskoler: Bygherren kan være en del af løsningen

, /
Alt for få unge søger ind på en erhvervsuddannelse, og frafaldet af dem der starter op, er stigende. Det har store konsekvenser for mange brancher i Danmark, og særligt byggeriet, der har svært ved at få rekrutteret nok arbejdskraft til deres byggeprojekter. Ifølge antropolog bør man kigge nærmere på, hvordan erhvervsskolerne er bygget og indrettet, da det kan understøtte trivsel, læring og identitet, og dermed fastholdelse af eleverne.
Kontraframe

Hold øje med de politiske løfter i den kommunale valgkamp

, /
Lige nu kører valgkampen for fuldt drøn. Men om en uge er den overstået. Og så skal de politiske løfter indfries. Her kommer byggeri til at spille en vigtig rolle, lyder det fra en af landets førende politiske eksperter på bolig og byggeområdet. For bygherrerne vil det være oplagt at holde øje med de politiske løfter hos dem, som står med flertallet, og byde ind med relevante forslag til, hvordan løfterne kan indfries.
Photo by Claudia van Zyl on Unsplash

De tre vigtigste overvejelser kommuner skal gøre sig om friplejemodellen

, , , , , , , /
Hvad skal man tænke over, hvis man som kommune overvejer at benytte friplejemodellen? Det har Sigurd Arnfred Larsen, udviklingskonsulent i Greve Kommune, tre gode råd til.

Stigende behov for plejeboliger – hvilke muligheder har de kommunale bygherrer?

, , , , , /
Kommunerne står overfor en kæmpe opgave inden for de næste år, når de skal bygge plejeboliger til en hastigt voksende gruppe af ældre. Det har fået nogle kommuner til at kigge på nye modeller og tilgange til plejeboligbyggeri. Blandt dem er friplejemodellen, som kan give penge i kommunekassen, men som også indebærer risici for kommunerne, der ikke har anvisningsret til friplejeboligerne.

Rekord i skolebyggeri øger behov for kommunal videndeling

, , /
2021 bliver et rekordår for skolebyggeri i Danmark. Nye tal fra Byggefakta viser, at kommunerne i år vil investere for 3,6 mia. kr. i bedre rammer for landets folkeskolelever. Bygherreforeningen opfordrer kommunerne til at videndele mere mellem hinanden for at sikre bedre kvalitet og anvendelse af landets skolebygninger. Foreningen offentliggør i dag nye værktøjer, som skal hjælpe de kommunale forvaltninger på vej.

Bygherreforeningen offentliggør værktøjer til at løfte landets skolebyggeri

, , , , , /
Fire nye værktøjer som offentliggøres i slutningen af august skal skabe bedre skolebyggerier i landets kommuner.
Foto: Kontraframe

Evaluering af skolebyggerier: Før intentionerne ud i livet

, /
Den 8. april holder Bygherreforeningen et online seminar om evaluering af byggeri, hvor vi diskuterer, hvordan vi måler effekten af byggeri – særligt skoler. Vi har talt med to af oplægsholderne om deres erfaringer med evaluering af skolebyggeri og udvikling af værktøjer til formålet.