Viden & aktuelt i kategorien:
Blog


Cirkulære produkter til bæredygtigt byggeri

, /
Cirkulære produkter er et vigtigt våben i kampen mod overforbrug i byggebranchen, og certificerede cradle-to-cradle produkter kan hjælpe bygherrer og rådgivere med at definere retning og målsætning for cirkulær økonomi i de enkelte byggeprojekter

Vi skal se på renovering som en kompetence i sig selv

/
Renovering af vores eksisterende bygningsmasse er den største opgave, byggebranchen står over for nu og i de kommende mange år. Derfor er det så vigtigt, at vi får bragt fokus på renovering som den helt særlige faglige disciplin, renovering er, så politikere, bygherre og investorer i endnu højere grad ser den egentlige værdi af renovering. Renovering er ikke blot en anden form for nybyggeri.

Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer

, /
Renoveringsområdet i Danmark bærer præg af fragmenteret værdikæde, uklare baselines, usikkerhed omkring renoveringsmål, ineffektiv organisering, mangel på industrialiserede procedurer og teknologier, mangel på viden om styring af innovative processer og risiko relateret til lovgivning. Samfundspartnerskabet REBUS gør status anno 2021.

EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter

/
Forskningsprojektet ENCORE er et EU-finansieret projekt, der vil udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for BIM-baserede energi-renoveringer.

Ægte genbrug af byggevarer udfordres af små mængder

, /
Vi skal genbruge mere i byggebranchen. Men at skaffe dokumentation for genbrugsmaterialers egenskaber er i dag en udfordring – bl.a. fordi der sjældent er tilstrækkeligt med ensartede materialer til at gennemføre en dokumentationsproces.

Er byggeriet klar til en reformation?

, , /
Kan vi blive inspireret af Luthers 500 år gamle brud med katolicismens dogmer og gå ind i en ny, epokegørende fase, der for alvor reformerer byggeriet i en bæredygtig retning, der rækker bare de næste 50 år frem? Og har vi som branche mod til at sætte os i samme bevægelse, når det ikke handler om religiøsitet men om samfundsudvikling?

Vi skal ikke spille sorteper om økonomien på vores byggeprojekter

, /
Når et byggeprojekt skal budgetteres, ender det i mange tilfælde med et stort hul imellem projekt og økonomi. Bygherren er for urealistisk når det kommer til at kunne få sine ønsker og drømme opfyldt inden for budgettet, og rådgivere er alt for optimistiske i deres vurderinger af, om budgettet stemmer overens med byggeprojektet. Jeg undrer mig over, hvorfor vi i byggebranchen bliver ved med at lukke øjnene og spille sorteper videre, når de negative konsekvenser påvirker os alle.

Det oplevede indeklima – vi skal da spørge beboerne

/
I en renoveringsproces vil det være en god ide at inddrage beboerne i kortlægningen af indeklimaproblematikker. Find ud af hvor det er, skoen trykker, før du går i gang med en renovering.

Transformation og adaptiv arkitektur – et nødvendigt grønt paradigmeskifte

, /
Gennem de sidste 20-30 år har byggebranchens tilgang til bæredygtigt og klimavenligt byggeri stort set været ensbetydende med lavenergibyggerier og energieffektivisering. En tilgang, der af mange grunde gav god mening, bl.a. grundet energikrav i bygningsreglementet, tidens energisystem, energipriser, samfundsøkonomi og den forhåndsværende viden om byggeriets klimapåvirkning. En anden grund var, at det var muligt at kvantificere fremgangen og sætte tal på projekternes succes. Og vores dedikerede fokus virkede. Fra 1990 til 2017 faldt energiforbruget til opvarmning af boliger med cirka 16 procent pr. kvadratmeter.

En døende håndværker er som et brændende bibliotek

/
Danskerne med bevaringsværdige huse lytter meget til håndværkerne, fremgår det af en nyligt udgivet spørgeskemaundersøgelse fra Realdania med titlen ‘Tendenser i håndværkernes arbejde med bygningsbevaring’. En af hovedkonklusionerne er ret interessant, nemlig at ca. 2/3 af de adspurgte håndværkere udtrykker at: ”Kunderne har respekt for vores faglighed og lader os træffe stort set alle beslutninger.”