Viden & aktuelt i kategorien:
Blog


Kontraframe

Leder: Vi skal rykke tættere sammen som branche

Leder skrevet af Peter Fangel Poulsen og Olli Fischer, formand og næstformand i Bygherreforeningen 
Kontraframe

Leder: Vi skal rykke tættere sammen som branche

Leder skrevet af Peter Fangel Poulsen og Olli Fischer, formand og næstformand i Bygherreforeningen 
Kontraframe

Cirkulære produkter til bæredygtigt byggeri

Cirkulære produkter er et vigtigt våben i kampen mod overforbrug i byggebranchen, og certificerede cradle-to-cradle produkter kan hjælpe bygherrer og rådgivere med at definere retning og målsætning for cirkulær økonomi i de enkelte byggeprojekter
Kontraframe

Vi skal se på renovering som en kompetence i sig selv

Renovering af vores eksisterende bygningsmasse er den største opgave, byggebranchen står over for nu og i de kommende mange år. Derfor er det så vigtigt, at vi får bragt fokus på renovering som den helt særlige faglige disciplin, renovering er, så politikere, bygherre og investorer i endnu højere grad ser den egentlige værdi af renovering. Renovering er ikke blot en anden form for nybyggeri.
Kontraframe

Bæredygtighed, kvalitet og effektivitet er nøgleord for gode renoveringer

Renoveringsområdet i Danmark bærer præg af fragmenteret værdikæde, uklare baselines, usikkerhed omkring renoveringsmål, ineffektiv organisering, mangel på industrialiserede procedurer og teknologier, mangel på viden om styring af innovative processer og risiko relateret til lovgivning. Samfundspartnerskabet REBUS gør status anno 2021.
Kontraframe

EU-støttet forskningsprojekt skal optimere anvendelsen af BIM til renoveringsprojekter

Forskningsprojektet ENCORE er et EU-finansieret projekt, der vil udvikle nye metoder til dataindsamling til brug for BIM-baserede energi-renoveringer.
Kontraframe

Ægte genbrug af byggevarer udfordres af små mængder

Vi skal genbruge mere i byggebranchen. Men at skaffe dokumentation for genbrugsmaterialers egenskaber er i dag en udfordring – bl.a. fordi der sjældent er tilstrækkeligt med ensartede materialer til at gennemføre en dokumentationsproces.
Kontraframe

Er byggeriet klar til en reformation?

Kan vi blive inspireret af Luthers 500 år gamle brud med katolicismens dogmer og gå ind i en ny, epokegørende fase, der for alvor reformerer byggeriet i en bæredygtig retning, der rækker bare de næste 50 år frem? Og har vi som branche mod til at sætte os i samme bevægelse, når det ikke handler om religiøsitet men om samfundsudvikling?
Kontraframe

Vi skal ikke spille sorteper om økonomien på vores byggeprojekter

Når et byggeprojekt skal budgetteres, ender det i mange tilfælde med et stort hul imellem projekt og økonomi. Bygherren er for urealistisk når det kommer til at kunne få sine ønsker og drømme opfyldt inden for budgettet, og rådgivere er alt for optimistiske i deres vurderinger af, om budgettet stemmer overens med byggeprojektet. Jeg undrer mig over, hvorfor vi i byggebranchen bliver ved med at lukke øjnene og spille sorteper videre, når de negative konsekvenser påvirker os alle.
Kontraframe

Det oplevede indeklima – vi skal da spørge beboerne

I en renoveringsproces vil det være en god ide at inddrage beboerne i kortlægningen af indeklimaproblematikker. Find ud af hvor det er, skoen trykker, før du går i gang med en renovering.