Viden & aktuelt i kategorien:
Case


Lærlingeklausuler gav klarhed hos KAB

I foråret 2022 indgik KAB et samarbejde med Bygherreforeningen om implementeringen af en lærlingeindsats på nogle af deres store renoveringssager. Det indebærer bl.a. brug af en lærlingeklausul og redskaber til opfølgning, som vicedirektør Michael Nielsen-Elgaard oplever er et succesfuldt og brugbart redskab.

Hovedentreprenøren efterspørger lærlingeklausul

På en byggesag i Bellahøj er man hos hovedentreprenøren Nordstern i fuld gang med at gøre sig erfaringer med Bygherreforeningens systematiske lærlingeindsats. Håbet er, at en lærlingeklausul bliver standarden, så der kan uddannes mere faglært arbejdskraft.

Lærlingeplan styrkede samarbejdet på Boligselskabet Sjællands renovering

På Boligselskabet Sjællands renoveringssag af Ringparken i Roskilde har man brugt lærlingeplanen. Det er et styringsredskab, der bruges til at planlægge og følge op på antal lærlingeårsværk på byggesagen.

Skab engagement og tilknytning med en lærlingecafé

Som en del af bygherrens systematiske lærlingeindsats, kan bygherren og entreprenøren samarbejde om en fælles aktivitet for lærlingene på byggepladsen - en lærlingecafé. Bygherren kan stille krav om det i udbuddet. Det skaber fællesskab på tværs og et bedre læringsmiljø, der kan være med til at skabe tilknytning til byggepladsen. Forskellige typer lærlingecafeer bliver løbende afprøvet, og her er et indblik i nogle af de erfaringer, der er blevet gjort.

Samarbejd med lokale kræfter om at vise unge hvad byggeriet kan

Samarbejde mellem bygherre, entreprenør og eventuel boligsocial indsats kan i høj grad være med til at få unges øjne op for de byggefaglige erhvervsuddannelser, viser erfaringerne. Læs her om, hvordan bygherren DAB samarbejdede med sin hovedentreprenør og boligsociale indsats om at invitere unge fra lokale folkeskoler og ungdomsskoler ind på byggepladsen.
Berkan Oliver Yildirim

Stort byggeri giver lærlinge mange muligheder

Berkan Oliver Yildirim er 18 år gammel og har siden januar 2021 været i lære som VVS’er hos Brøndum A/S, der udfører arbejde for Region Hovedstaden på sygehusbyggeriet ”Ny Psykiatri Bispebjerg”. Via krav om lærlinge på regionens sygehusbyggerier sikrer regionen, at der uddannes lærlinge på deres sygehusbyggerier. Berkan er en af de lærlinge, der nyder godt af at være i lære på et stort byggeri

Bygherren kan også sikre god uddannelseskvalitet for lærlinge

At få uddannet fremtidens håndværkere handler om lærepladser inden for de enkelte fag ved lærlingerelevant arbejde. Men det handler også om kvaliteten i uddannelsen og fastholdelse af lærlingene. Det er den enkelte virksomhed, der ansætter lærlingen, der er ansvarlig for kvaliteten i oplæringen. Men nogle bygherrer har valgt at inddrage kvaliteten i uddannelsen på deres byggerier.
Martin Kaalund, lærling

En erhvervsuddannelse er et godt valg der åbner muligheder

Den 1. marts skal landets skoleelever vælge ungdomsuddannelse. Det er en stor beslutning i et ungt menneskes liv, og de fleste unge vælger i dag den gymnasiale vej. Mange fordi de ved, hvad de vil, andre fordi det udskyder en beslutning, som kan føles uigenkaldelig. Men der er også andre veje. En erhvervsuddannelse åbner flere muligheder, end mange tror, og der er efterspørgsel på faglært arbejdskraft - og den kommer kun til at stige i de næste mange år.
Martin Kaalund, lærling

Byggepipeline overvåger travlhed i markedet

Der er travlt i byggebranchen og aktivitetsniveauet overstiger niveauet før finanskrisen. Det kan være en udfordring at skaffe leverandører og ressourcer nok til de konkrete byggeprojekter.
Martin Kaalund, lærling

Bygningsstyrelsen: Tidlig markedsdialog giver bedre projekter

Møder og samtaler med eventuelle leverandører til et projekt gør det nemmere at vælge den udbudsform som passer bedst til opgaven og markedssituationen, mener Bygningsstyrelsen. I sidste ende skaber det bedre forudsætninger for at holde både budget og pris. Erfaringerne kommer bl.a. fra to store milliardbyggerier.