Viden & aktuelt i kategorien:
Høringssvar


Klare målsætninger for byggeriet savnes i ny handlingsplan for cirkulær økonomi

Miljøministeriet har fremlagt udkast til en ny handlingsplan for cirkulær økonomi. Herunder, hvordan vi i højere grad kan forebygge affald og håndtere det eksisterende affald bedre i det kommende årti. Byggeriet leverer ca. en tredjedel af alt affald i Danmark. Vi har afgivet høringssvar til udkastet og bl.a. pointeret, at det er oplagt, at man inddrager de mange erfaringer, som allerede findes hos landets bygherrer.