Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri

Står cirkulært byggeri øverst på todo-listen?  

Byggebranchen har et akut behov for at gå fra en lineær brug-og-smid-væk-kultur til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne bliver holdt i kredsløb. Men det kræver en helt ny tankegang at omstille sin forretning til den nye økonomi. I denne artikel giver Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri en introduktion til forretningsmodellerne i den cirkulære økonomi, så det bliver lettere at tage de første skridt. 
Cykelbro i solnedgang

Rekordår på vej i byggeriet – boligbyggeriet har det dog stadig svært

Efter et par svære år med mange aflysninger ser det ud til, at byggeriet er tilbage på sporet. Det tyder på, at 2024 bliver et rekordår for igangsatte bygge- og anlægsprojekter. Efter første kvartal var der igangsat større byggeprojekter for i alt 28,5 mia. kr. Det er mere end i rekordåret 2022. Særligt er det den grønne omstilling, infrastruktur og ikke mindst medicinalindustrien, som dominerer. Boligbyggeriet har det fortsat svært. Efter første kvartal er området nedjusteret med 27 pct.
Tømre

Byggebranchen skal tage ansvar for at uddanne kompetencer til grøn omstilling

Bygge- og anlægsbranchen må tage ansvar overfor de elever, der ønsker at blive en del af byggeriets grønne omstilling, lyder det fra Bygherreforeningen, der i kølvandet på lanceringen af politikken for social bæredygtighed nu sætter fokus på manglen på lærepladser for i kampagnen ’Ta’ en ekstra tømrerlærling’. Tømrere er i blandt de vigtigste fagligheder i forhold til byggeriets grønne omstilling, og hele branchen vil lide, hvis ikke der findes kompetente håndværkere med forståelse for byggeriets processer, samarbejde og bæredygtig udvikling.
Byggeri

Tidlig entreprenørinddragelse kan spare bygherren tid og penge

Tidlig inddragelse, hvor entreprenøren er med til at udvikle projekterne i samarbejde med Bygherren og rådgivere, vinder frem hos landets bygherrer. I Bygningsstyrelsen har man gjort sig gode erfaringer med forskellige varianter, der har haft positive effekter på både samarbejde, økonomi og arbejdsmiljø. Men setuppet kræver, at bygherren er gearet til det, og at man inden har gjort sig nødvendige refleksioner og beslutninger om, hvad man ønsker at opnå med det.
Bygherrefestival 2024

Bygherrefestivalen samlede landets bygherrer

I går løb Bygherrefestivalen af stablen, hvor 275 af foreningens medlemmer, sekretariat og bestyrelse var samlet til en dag med spændende faglige talks, debatter, cases og til sidst en jubilæumsfejring for hele branchen. Aldrig har så mange bygherrer været samlet et sted, og det gav anledning til spændende samtaler og debatter rundt omkring på de forskellige scener om bæredygtighed. Læs om højdepunkterne her og se billeder fra dagen.
Henrik L. Bang

Godt med differentieret klimakrav til forskellige bygninger

Torsdag den 30.5 blev den politiske aftale om de fremtidige klimakrav til byggeriet offentliggjort. Kravene gælder fra 2025 og er en del af den løbende reduktion, som blev aftalt for nogle år tilbage i den nationale strategi for bæredygtigt byggeri. Bygherrerne er glade for aftalen. Særligt er det positivt, at politikerne er mest ambitiøse med de bygninger, hvor det er nemmest at bygge bæredygtigt, lyder det fra Bygherreforeningens direktør Henrik L. Bang.

Ny politik: Bygherrerne vil i balance med det omgivende samfund

Ny social bæredygtighedspolitik for landets bygherrer viser vejen til, hvordan byggeri, anlæg og infrastruktur kan spille positivt sammen med den generelle samfundsudvikling og bidrage til at løse vigtige fremtidige udfordringer. Desuden vil politikken inspirere til, hvordan de professionelle indkøbere af byggeri og anlæg kan arbejde med at leve op til de sociale krav i ESG-rapporteringen. Den nye bæredygtighedspolitik blev offentliggjort på Bygherreforeningens festival den 30. maj 2024. Den supplerer en tilsvarende bæredygtighedspolitik på miljøområdet, der blev udgivet sidste år.
Folkemødet 2024

Gå ikke glip af disse debatter på Folkemødet 2024

Folkemødet på Bornholm er lige rundt om hjørnet. Og byggeriet har i år sat alle sejl til for at skabe en øget dialog med de folkevalgte politikere og øvrige meningsdannere i det danske samfund. Områdechef for kommunikation og politik i Bygherreforeningen, Jesper Malm, er særlig glad for, at det er lykkes at samle byggebranchen på et fælles område med en masse spændende og relevante debatter og hvor der er fantastiske muligheder for at netværke og bygge nye relationer. Han giver her sine bud på fem debatter, som vil være relevante for landets bygherrer.
Byggeplads

Kunstig intelligens kan accelerere bygherrers bidrag til den grønne omstilling

Kunstig intelligens bliver mere og mere udbredt i bygge- og anlægsbranchen, hvor det ifølge en digital rådgiver kan være med til at understøtte bygherrens arbejde med bæredygtighed på forskellige måder, særligt i forhold til materialevalg og genanvendelse, der er en vigtig del af bygherrens beslutninger om d LCA. Han spår at kunstig intelligens vil komme til at fylde væsentligt mere i nær fremtid, med flere værktøjer og anvendelser på nye måder.
Ældreboliger

Stor efterspørgsel på ny type ældrebolig, der fremmer fællesskaber  

For at imødekomme et stigende antal af ældre, har Københavns Kommune udviklet et nyt ældreboligkoncept, tryghedsboliger. De er et alternativ til de klassiske plejeboliger med inspiration fra seniorbofællesskaber. Der er stor efterspørgsel på boligerne, som bl.a. får nye fællesskaber til at blomstre op og hjælper borgerne med at bevare selvstændigheden. De første boliger åbnede i i 2020, og de følges tæt for at samle erfaringer. Principperne kan være til inspiration, hvis man som bygherre arbejder med at fremme fællesskaber i sine bebyggelser eller alternative boligformer til et stigende antal ældre.