Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Portræt af Mette Thiberg fra ALFA Development: Fra rådgiver til bygherre og byudvikler

/
Hver måned bringer Bygherreforeningen et portræt af en spændende bygherre blandt vores medlemmer. Vi spørger bl.a. ind til karrierebaggrund, succeshistorier, udfordringer og hvad vedkommende lige nu arbejder særligt med – både på et personligt og professionelt plan. Denne måned kan du møde Mette Thiberg, der er udviklingsdirektør hos den private ejendomsudvikler ALFA Development, der primært bygger boliger. I hendes arbejde trækker hun på at have været hele værdikæden rundt samt en stor indsigt i den politiske verden.

En usikker tid kalder på en tidlig markedsdialog

, /
Landets bygherrer befinder sig lige nu i et usikkert marked med svingende priser på både materialer og energi, stigende renter og i visse tilfælde også konkurser hos entreprenørerne. Det viser vigtigheden af en god dialog med markedet tidligt i processen, så man skyder sig ind på, hvad de afgørende vilkår er for tilbudsgiverne. Bygherreforeningens Markedsudvalg har udarbejdet gode råd og inspiration til, hvordan bygherren kan gribe den tidlige markedsdialog an.

Bygherrefestivalen 2023: Gå ikke glip af årets netværksevent for landets bygherrer

/
Bygherreforeningen inviterer nu medlemmerne fra de mere end 250 medlemsorganisationer til årets vigtigste samlingspunkt, Bygherrefestivalen 2023. Her samles private, almene og offentlige bygherrer for at netværke, udveksle viden og få ny inspiration. Med faglige debatter fra tre scener som omdrejningspunkt, sætter vi aktuelle udfordringer og muligheder op til diskussion. Årets tema er bæredygtighed og den tredobbelte bundlinje. Mere end 30 markante stemmer fra branchen er inviteret indenfor til at kaste lys over håndteringen af nogle af bygherrernes største udfordringer.

Ny guide skal gøre byggesagsbehandlingen mere smidig

/
Byggesagsbehandlingen har fået store udfordringer, efter at det nye Bygningsreglement trådte i kraft. Alle parter døjer med voksende sagsbehandlingspukler og mere komplekse processer. I forsøget på at skabe en mere smidig sagsbehandlingsproces, udarbejder aktører på tværs af branchen nu en guide til at optimere forhåndsdialogen mellem bl.a. bygherrer og kommune. Den skal klæde alle parter på til at undgå spildprocesser gennem et mere effektivt og ensartet samarbejde imellem parterne.

CPH Village vinder Bygherreprisen 2022

/
Bygherren bag en række klimamæssigt og socialt bæredygtige studieboliger, CPH Village, vinder den prestigefyldte Bygherrepris og kan dermed kalde sig Årets Bygherre 2022. Stifterne bag bygherreorganisationen har ifølge juryen ”purpose” skrevet med neonrør i panden, og de imødekommer flere globale problemstillinger med deres nytænkende og ambitiøse forretningsmodel.

Sådan kan du genskabe biodiversiteten under vandet, når du bygger tæt på eller i havet

/
Bygherrer og byudviklere også et ansvar for at forholde sig til. For med et større fokus på problemstillingen og relativt simple greb kan et byudviklingsprojekt bidrage til at forbedre tilstanden for livet i havet, og samtidigt skabe rekreative rum for menneskene, der skal bruge byområdet. Vi har her samlet 10 virkemidler.

Bygherrebarometer: Bæredygtighed volder hovedbrud

/
I denne uge offentliggjorde Bygherreforeningen årets Bygherrebarometer, der tager temperaturen på byggeriet og de største udfordringer for landets bygherrer. Og der er ingen tvivl om at de stigende priser skaber stor bekymring. 72 pct. af landets bygherrer ser prisstigninger som en primær udfordring efterfulgt af konkurser og materialemangel. Men næst efter de aktuelle konjunkturudfordringer, kommer bæredygtighed, som også giver anledning til en del hovedbrud. Halvdelen af alle bygherrer ser også bæredygtighed som en primær udfordring. Her fortæller en række bygherrer, hvordan de ser på udfordringen.

Tårnhøje ambitioner blandt bygherrerne selvom mange projekter aflyses

/
Ny analyse af byggeaktiviteterne i Danmark viser, at der igen i 2023 er rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men bag tallene lurer også usikkerheden. Rentestigninger, stigende priser på materialer, leveranceproblemer og konkurser har i år skrinlagt eller udskudt mange projekter. Og meget tyder på, at den tendens vil fortsætte ind i 2023. 38 pct. af landets bygherrer regner allerede nu med, at de vil skrotte eller udskyde projekter, mens en fjerdedel siger, at de har projekter, som de endnu ikke ved, om de skal udskyde eller gennemføre. Det viser Bygherreforeningens helt nye Bygherrebarometer, der udgives i samarbejde med Byggefakta.

Temperaturmåling: Bygherrerne er godt på vej med bæredygtigheden

/
En ny undersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at bygherrernes fokus på initiativer i forhold til den grønne bæredygtighed er stigende. Men den viser samtidig, at det er en udfordring for bygherrerne at få en strategi med klare og konkrete målsætninger på plads, og i sidste ende få det hele omsat i projekter og udbud, lyder det fra Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Thomas Holluf Nielsen: I krisetid må vi ikke glemme bæredygtigheden

/
Byggeri er også en væsentlig del af valgkampen op til Folketingsvalget den 1. november. I ugerne op til valget vil der i paneldebatter og rundt om i landet vil der blive diskuteret varmeregninger, CO2-reduktion, inflation, billige boliger og mangel på arbejdskraft. Alle sammen emner, der har relevans for byggebranchen og landets bygherrer. Men hvad vil bygherrerne gerne have diskussioner handler om de kommende uger?