Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Ny politisk bæredygtighedsstrategi er en god aftale for byggeriet

/
Ny bæredygtighedsstrategi, netop er vedtaget i Folketinget, peger frem mod en god bæredygtig udvikling i byggeriet.
Foto: Kontraframe

Ny lederuddannelse skal styrke bygherreledernes gennemslagskraft

/
Bygherreforeningen udbyder fra efteråret 2021 en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og formålet er at styrke bygherreledernes ledelseskompetencer på strategisk og forretningsmæssigt niveau. Uddannelsen bygger på en række undersøgelser, som foreningen har foretaget i løbet af de seneste år, og skal dermed hjælpe lederne i landets bygherreorganisationer til at få større gennemslagskraft, når de rådgiver deres organisationers direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabede investeringer i samfundets fysiske rammer.

Bygningerne må ikke glemmes i CO2-regnskabet

/
Det styrkede Klimaråd har i dag udgivet sin statusrapport over Danmarks nationale og globale klimaindsats for 2021, som rådet er blevet pålagt i henhold til klimaloven fra juni 2020

Evaluering af byggeri skal fokusere mere på brugerne

, /
I Danmark er vi gode til at evaluere de tekniske aspekter af et byggeri, når det står færdigt og overgår til drift. Men vi kan blive bedre til at efterprøve, om intentionerne med byggeriet faktisk bliver indfriet. De kvantitative evalueringer skal suppleres af kvalitative, så vi kan forbedre brugen af eksisterende og fremtidige bygninger.

Penge at hente på gode infrastrukturløsninger til internet, el og vand?

, , /
Bygherrer skal blive bedre til at sætte brugernes behov og forretningsmæssig fairness i centrum, når de vælger forsynings- og infrastrukturløsninger i forhold til fx internet, el og vand. Der er gode muligheder for at forhandle med både internetudbydere, forsyningsselskaber og lade-operatører – til gavn for brugerne og til glæde for bygge- og driftsbudgettet.
Børn springer i vandet i havnebadet ved Islands BryggeKontraframe

Bygherreforeningen vil bidrage til blå biodiversitet

, /
Bygherreforeningen deltager i projektet ”Byudvikling og blå biodiversitet”, der med støtte fra VELUX FONDEN skal udvikle et idékatalog, som giver bygherrer, planlæggere og rådgivere viden og værktøjer til at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.

Workshop om verdensmål gav aha-oplevelser

, , /
Hvordan møder vi markedet i et udbud, når vi gerne vil fremme verdensmålene? Det spørgsmål forsøger Bygherreforeningens Markedsudvalg at finde svar på. Verdensmålene er én af Bygherreforeningens mærkesager, og udvalget har igennem det sidste halve år haft dem som et fast punkt på dagsordenen. Målet er at sikre, at medlemserfaringer bliver bragt ind i arbejdet, så de råd og anbefalinger, der kommer fra udvalget, bliver konkrete og operationelle.

Stor ekspertgruppe løfter skolebyggeri

, , /
Nyt projekt i Bygherreforeningen skal løfte udviklingen af skolebyggerier gennem øget videndeling og nye værktøjer, der kan understøtte de ofte komplicerede byggeprojekter. Lige fra de tidlige ideudviklingsfaser, hvor ønsker og behov bliver afklaret med de mange interessenter, til at lærere og elever tager skolen i brug. Arbejdet håndteres af landets førende eksperter på området. En gruppe som bl.a. tæller skoleledere, medarbejdere og ledere fra landets skoleforvaltninger og byggeafdelinger samt nogle af landets skarpeste rådgivere.

Topledere i byg- og driftsherreorganisationer: Vi skal oparbejde digitale kompetencer

/
Den digitale transformation er afgørende for byggeriets udvikling og den grønne omstilling. Det slår en taskforce bestående af topledere fra 13 byg- og driftsherreherreorganisationer fast i en ny rapport i denne uge. Men mange indkøbere af byggeri mangler at udvikle deres organisationers kompetencer for at kunne drive den digitale udvikling, siger de også og efterlyser nye kompetencer og mere kompetenceudvikling

13 topledere i byggeriet: Grøn efterspørgsel kræver mere digitalisering

/
En øget bæredygtig efterspørgsel gør digitaliseringen af byggeri til en ”vind eller forsvind-kamp” for en stor del af landets ejendomsejere. Sådan lyder det fra 13 topledere i førende byg- og driftsherreorganisationer, som samlet bygger for et tocifret milliardbeløb hvert år. De vil sætte turbo på udviklingen og har lovet hinanden at gå forrest på branchen vegne. På den anden side venter nye og grønne forretningsmuligheder for dem, som kommer godt igennem processen, spår de.