Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Kontraframe

Ny bestyrelse på plads i Bygherreforeningen

/
På Bygherreforeningens årsmøde den 25. maj blev valgt ny bestyrelse for det kommende år. Der er en enkelt udskiftning blandt de ni bestyrelsesmedlemmer og to suppleantposter. Udviklingsdirektør Mette Thiberg fra Alfa Development er ny suppleant i bestyrelsen, mens Peter Mering, der er adm. direktør Høje Taastrup C, har valgt at træde ud af bestyrelsen

Se video og billeder: Bygherrer på festival om bæredygtighed

, /
I høj sol samledes 220 medlemmer fra hele landet til den første festival for bygherrer. Bygherrefestivalen 2023 blev afholdt torsdag den 25. maj 2023 på Refshaleøen i rustikke og autentiske omgivelser.
Jonathan Grevsen

Ambitiøs ny bæredygtighedspolitik: Byggeriet skal være klimaneutralt i 2040

, , , /
I dag præsenterer Bygherreforeningens formand Peter Fangel Poulsen og næstformand Olli Fischer foreningens nye bæredygtighedspolitik for medlemmerne. Bygherrerne vil arbejde for, at byggeriet i 2040 er klimaneutralt og arbejder inden for de planetære grænser. Med politikken ønsker Bygherreforeningen at anspore bygherrerne til i endnu højere grad at sætte sig i spidsen for at begrænse bygge-, anlægs- og ejendomssektorernes negative aftryk på klimaet og miljøet.

Unge stemmer skal udfordre Bygherreforeningen

/
Bygherreforeningen samler nu en gruppe yngre profiler på tværs af bygge- og anlægsbranchen i et advisory board. De skal være med til at udfordre og give input til bestyrelsens arbejde og foreningens udvikling. Det er bl.a. i forhold til arbejdet omkring bæredygtighed, udvikling af bygherreidentitet samt input til, hvad branchen kan gøre for at være tidssvarende og attraktiv for unge.

Digitale adgangssystemer kan give bygherren bedre overblik over leverandørkæden

, /
Bygherrer må gerne stille krav om adgangskontrol på byggepladserne, lyder det fra en leverandør. Det gør det nemmere at sikre ordentlige arbejdsforhold og vilkår gennem hele leverandørkæden, samtidig med at der er vigtige data at indsamle, som kan bruges til ESG-rapportering. I dag er det primært de store bygherrer, der stiller krav om adgangskontrol.

Leder: Vi skal udnytte de bygninger, vi allerede har, bedre

/
Mange store bygherrer er også ejere af porteføljer af ejendomme. Med den bæredygtighedsudfordring, samfundet står overfor, bliver porteføljeledelse dermed også en vigtigere disciplin i vores del af byggebranchen. Vi skal udnytte de bygninger, vi allerede har bygget, bedre. Og vi skal tænke os godt om, inden vi bygger nyt.

Inspiration: Agile bygninger er bæredygtige bygninger

/
Bygherreforeningens porteføljeudvalg har udgivet et inspirationskatalog til at skabe bedre ledelse af byggerier så de i højere grad følger brugernes behov og holde sig agile og relevante for de organisationer, som de skaber rammerne for. God porteføljeledelse af bygninger er en vigtig disciplin i den grønne omstilling, lyder det fra formanden for Bygherreforeningens porteføljeudvalg, Lau Melchiorsen.
BUILD: Astrid Maria Rasmussen.

God sammenhæng mellem Roadmap og Social- og Boligstyrelsens arbejde med LCA-krav

, /
Strateginetværket og Social- og Boligstyrelsen har for nylig haft drøftelser om nyt Roadmap fra netværkets temagruppe data, LCA og dokumentation. Der er god synergi mellem roadmap og styrelsens arbejde med LCA-krav, mener styrelsen, som ser frem til løbende drøftelser med Strateginetværket.
Jens Breinholt bæredygtighedschef PensionDanmark Bygherreportræt

Bygherren, der blev bæredygtighedschef: “Min snedkeruddannelse definerer mig som bygherre”

/
I denne måneds Bygherreportræt kan du møde Jens Breinholt, bæredygtighedschef i PensionDanmark Ejendomme. Her fortæller han om sine største succeser og udfordringer i det seneste år, og hvad der optager ham særligt lige nu.

Inspirationskatalog: Verdensmål og arbejdsmiljø

, /
Inspirationskataloget fokuserer på 10 udvalgte verdensmål, der er relevante for arbejdsmiljøet. Der er konkrete handlinger og initiativer som bygherre kan igangsætte samt hvordan indikatorer kan bruges til måling af initiativernes effekt.