Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Milde vintre giver større risikovillighed hos bygherrer

/
Vintrene i Danmark har i de sidste par år været milde, og det har haft indflydelse på risikovilligheden i Byggeri København. Her har man de sidste år taget vejrligsforhold på sig, og kalkuleret med risikoen.

Fokuser på livskvalitet og mindre boenheder i fremtidens pleje-boliger

, /
Bygherreforeningens konference om plejeboliger i denne uge viser, at der skal langt mere fokus på livskvaliteten i byggeri til ældre. Det er især blevet tydeligt under coronapandemien, hvor mange lider store afsavn fordi de er afskærmet fra pårørende. En af løsningerne kan være at fokusere på, hvordan man kan inddele plejeboligerne i mindre boenheder.
Bygherreforeningen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden lærlinge struktør

Region Hovedstaden vil have flere struktørlærlinge

/
Fundamentet af Nyt Hospital Nordsjælland er i fuld gang med at blive bygget, og nu samarbejder entreprenør og Region Hovedstaden om at skaffe unge, der har lyst til at uddanne sig til struktører på deres store byggeri. Her hjælper Bygherreforeningens Byg med Unge-alliance igen med en digital rekrutteringskampagne på Facebook, da erfaringer viser, at det er et godt værktøj til at nå ud til lokalbefolkningen.
På billedet ses DTUs campusdirektør Jacob Steen Møller og bygherrechef Claus Møller Rasmussen

DTU vinder Bygherreprisen 2020

, , , /
DTU - Danmarks Tekniske Universitet vinder den prestigefyldte Bygherrepris, og kan dermed kalde sig Årets Bygherre 2020. De vinder bl.a. for at implementere en meget ambitiøs og central campusplan, der understøtter et stærkt undervisningsmiljø og tiltrækker forskere, undervisere og studerende fra hele verden.

Kloge og grønne kvadratmeter: Aalborg Kommune tænker sig om, før de bygger nyt

, , /
På trods af en stor befolkningstilvækst og en stigende mangel på skoler, daginstitutioner og plejehjem, tænker man sig i Aalborg Kommune grundigt om, før man bygger nyt. Siden 2016 har kommunen arbejdet intensivt med at skabe et digitalt overblik over sin eksisterende bygnings-portefølje. Det har givet grundlag for beslutninger om, hvordan den kan tilpasses og udvikles, så bygningerne udleder mindst muligt CO2 og har fornuftige driftsomkostninger

Rambøll-rapport: Renovering er bedst for økonomi og klima

, , /
En ny rapport udarbejdet af Rambøll Management for partnerskabet Renovering på Dagsordenen, giver stof til eftertanke hos bygherrer, der bør overveje renovering frem for nedrivning og nybyggeri. Det er nemlig langt mindre belastende for klimaet at renovere frem for at bygge nyt og rive ned. Rapporten viser også, at der er totaløkonomiske besparelser at hente.

Bygherreforeningen tilretter arrangementer efter nye corona-retningslinjer

/
Kurser og arrangementer i Bygherreforeningen rettes ind efter myndighedernes anbefalinger. Netværk og workshops flyttes til digitale formater, mens der fortsat afholdes kurser, konferencer og lign. i ”biografopstilling”

Sådan skaber du større helhedsværdi i dit byggeprojekt

/
Mange bygherrer formår ikke at realisere deres byggeprojekter til den værdi, de havde forventet. Selv projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, er ofte udfordrede på forskellige parametre. Bygherreforeningen har samlet fire dele af den prisvindende britiske arkitekt Richard Saxons værktøj til værdiskabelse, der giver dig som bygherre eller rådgiver indblik i, hvordan du sikrer en større og mere helhedsorienteret værdiskabelse i dine byggeprojekter – helt fra indkøbsfa-sen, opførelsesfasen, til driften.

Tre ambitiøse og vidt forskellige finalister dyster om Bygherreprisen

/
Der er nu udvalgt tre visionære og banebrydende bygherrer til Boligfonden Kubens Bygherrepris 2020. De kæmper om at vinde titlen Årets Bygherre den 12. november. Der er tale om tre bygherrer, som alle har demonstreret et særdeles godt og ansvarligt samarbejde i byggeprocessen, sat et stærkt bygherreaftryk og skabt værdi for det omkringliggende samfund. De nominerede er Danmarks Tekniske Universitet (DTU), byudvikler Rune Kilden og Byggeri København.

8 råd til en bedre dialog med driften

/
For at sikre et velfungerende og driftsvenligt byggeri, er der store fordele for bygherrer i aktivt at inddrage driftsorganisationen som en dialogpartner i byggeprocessen. Her er otte gode råd til bygherren fra Værdibygs vejledning "Dialog med Driften", som man med fordel kan følge for at optimere dialogen med driften undervejs i byggeprocessen.