Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Corona: Fælles opfordring fra Bygherreforeningen og DI Dansk Byggeri

/
Bygherreforeningen har sammen med DI Dansk Byggeri udarbejdet to fælles opfordringer, der skal forebygge coronasmitte på byggepladsen.
Foto: Kontraframe

Evaluering af skolebyggerier: Før intentionerne ud i livet

, /
Den 8. april holder Bygherreforeningen et online seminar om evaluering af byggeri, hvor vi diskuterer, hvordan vi måler effekten af byggeri – særligt skoler. Vi har talt med to af oplægsholderne om deres erfaringer med evaluering af skolebyggeri og udvikling af værktøjer til formålet.

Diversiteten i byggeriet skal øges – fem gode råd til bygherren

, /
Bygherrerne kan gøre en forskel for et bekymrende lille antal kvinder i byggeriet. Her følger en række anbefalinger til, hvordan bygherrerne kan skubbe på at branchen får mere ligestilling og dermed også udvikler en sundere og mere konkurrencedygtig kultur. Anbefalingerne kommer fra en ny rapport på området, der blev lanceret i denne uge. (Anbefalingerne findes nederst på siden)

Ny politisk bæredygtighedsstrategi er en god aftale for byggeriet

/
Ny bæredygtighedsstrategi, netop er vedtaget i Folketinget, peger frem mod en god bæredygtig udvikling i byggeriet.
Foto: Kontraframe

Ny lederuddannelse skal styrke bygherreledernes gennemslagskraft

/
Bygherreforeningen udbyder fra efteråret 2021 en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og formålet er at styrke bygherreledernes ledelseskompetencer på strategisk og forretningsmæssigt niveau. Uddannelsen bygger på en række undersøgelser, som foreningen har foretaget i løbet af de seneste år, og skal dermed hjælpe lederne i landets bygherreorganisationer til at få større gennemslagskraft, når de rådgiver deres organisationers direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabede investeringer i samfundets fysiske rammer.

Bygningerne må ikke glemmes i CO2-regnskabet

/
Det styrkede Klimaråd har i dag udgivet sin statusrapport over Danmarks nationale og globale klimaindsats for 2021, som rådet er blevet pålagt i henhold til klimaloven fra juni 2020

Evaluering af byggeri skal fokusere mere på brugerne

, /
I Danmark er vi gode til at evaluere de tekniske aspekter af et byggeri, når det står færdigt og overgår til drift. Men vi kan blive bedre til at efterprøve, om intentionerne med byggeriet faktisk bliver indfriet. De kvantitative evalueringer skal suppleres af kvalitative, så vi kan forbedre brugen af eksisterende og fremtidige bygninger.

Penge at hente på gode infrastrukturløsninger til internet, el og vand?

, , /
Bygherrer skal blive bedre til at sætte brugernes behov og forretningsmæssig fairness i centrum, når de vælger forsynings- og infrastrukturløsninger i forhold til fx internet, el og vand. Der er gode muligheder for at forhandle med både internetudbydere, forsyningsselskaber og lade-operatører – til gavn for brugerne og til glæde for bygge- og driftsbudgettet.
Børn springer i vandet i havnebadet ved Islands BryggeKontraframe

Bygherreforeningen vil bidrage til blå biodiversitet

, , /
Bygherreforeningen deltager i projektet ”Byudvikling og blå biodiversitet”, der med støtte fra VELUX FONDEN skal udvikle et idékatalog, som giver bygherrer, planlæggere og rådgivere viden og værktøjer til at bringe blå biodiversitet ind som en naturlig del af bæredygtigt byggeri.

Workshop om verdensmål gav aha-oplevelser

, , /
Hvordan møder vi markedet i et udbud, når vi gerne vil fremme verdensmålene? Det spørgsmål forsøger Bygherreforeningens Markedsudvalg at finde svar på. Verdensmålene er én af Bygherreforeningens mærkesager, og udvalget har igennem det sidste halve år haft dem som et fast punkt på dagsordenen. Målet er at sikre, at medlemserfaringer bliver bragt ind i arbejdet, så de råd og anbefalinger, der kommer fra udvalget, bliver konkrete og operationelle.