Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Bygherrebarometer: Bæredygtighed volder hovedbrud

/
I denne uge offentliggjorde Bygherreforeningen årets Bygherrebarometer, der tager temperaturen på byggeriet og de største udfordringer for landets bygherrer. Og der er ingen tvivl om at de stigende priser skaber stor bekymring. 72 pct. af landets bygherrer ser prisstigninger som en primær udfordring efterfulgt af konkurser og materialemangel. Men næst efter de aktuelle konjunkturudfordringer, kommer bæredygtighed, som også giver anledning til en del hovedbrud. Halvdelen af alle bygherrer ser også bæredygtighed som en primær udfordring. Her fortæller en række bygherrer, hvordan de ser på udfordringen.

Tårnhøje ambitioner blandt bygherrerne selvom mange projekter aflyses

/
Ny analyse af byggeaktiviteterne i Danmark viser, at der igen i 2023 er rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men bag tallene lurer også usikkerheden. Rentestigninger, stigende priser på materialer, leveranceproblemer og konkurser har i år skrinlagt eller udskudt mange projekter. Og meget tyder på, at den tendens vil fortsætte ind i 2023. 38 pct. af landets bygherrer regner allerede nu med, at de vil skrotte eller udskyde projekter, mens en fjerdedel siger, at de har projekter, som de endnu ikke ved, om de skal udskyde eller gennemføre. Det viser Bygherreforeningens helt nye Bygherrebarometer, der udgives i samarbejde med Byggefakta.

Temperaturmåling: Bygherrerne er godt på vej med bæredygtigheden

/
En ny undersøgelse fra Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar viser, at bygherrernes fokus på initiativer i forhold til den grønne bæredygtighed er stigende. Men den viser samtidig, at det er en udfordring for bygherrerne at få en strategi med klare og konkrete målsætninger på plads, og i sidste ende få det hele omsat i projekter og udbud, lyder det fra Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.

Thomas Holluf Nielsen: I krisetid må vi ikke glemme bæredygtigheden

/
Byggeri er også en væsentlig del af valgkampen op til Folketingsvalget den 1. november. I ugerne op til valget vil der i paneldebatter og rundt om i landet vil der blive diskuteret varmeregninger, CO2-reduktion, inflation, billige boliger og mangel på arbejdskraft. Alle sammen emner, der har relevans for byggebranchen og landets bygherrer. Men hvad vil bygherrerne gerne have diskussioner handler om de kommende uger?

Elever fra hele landet på virtuelt byggepladsbesøg i Køge

, /
Byggeriet har svært ved at tiltrække faglært arbejdskraft, og de unge fravælger de erhvervsfaglige byggeuddannelser. Derfor blev der onsdag sendt live fra et studie på byggepladsen på Sjællands Universitetshospital til op imod 400 folkeskoleelever fra hele landet. Eventet skulle give eleverne et indblik i, hvad branchen byder på samt løn, uddannelse og kultur.

Homogene teams er dårligere rustet til at håndtere kriser

/
I organisationsforskningen er det blevet slået fast, at diverst sammensatte teams performer bedre på en lang række parametre, der har direkte indflydelse på en virksomheds bundlinje. Homogene teams tager dårligere beslutninger og er dårligere rustede til at håndtere kriser og træffe langsigtede beslutninger, lyder det fra CBS-forsker. Ikke desto mindre er der stadig en skæv kønsbalance i store dele af byggeriet.

Undgå budgetoverskridelser: Sådan kan du udarbejde et sundt budget på dit byggeprojekt

/
Den nuværende markedssituation kalder i høj grad på, at man som bygherre eller rådgiver er omhyggelig med at udarbejde et sundt og realistisk budget, som skaber overblik og hvorfra der løbende kan træffes informerede beslutninger. Derfor viderebringer Bygherreforeningen her syv råd til at udarbejde et sundt budget fra Værdibygs vejledning om budgettering, der er udarbejdet med input fra aktører på tværs af byggebranchen.

Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er klar

/
Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arki-tektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Real-dania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgiv-ningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.

Optimale rammer øger trivsel og reducerer fravær: Nye værktøjer skal indfri uforløste potentialer i skolebyggeri

/
En af de største kommunale byggeopgaver er velfærdsbyggeri. Et vigtigt element i at holde samfundet kørende er den kernevelfærd, der foregår i i daginstitutioner, plejeboliger og skoler. Årligt investeres der milliardbeløb i at udvikle og forbedre de fysiske rammer på området. Alligevel findes der meget lidt viden om, hvorvidt de store investeringer lever op til intentionerne og dermed indfrier potentialer som fx øget trivsel og læring i landets skoler. Med støtte fra Realdania vil Bygherreforeningen derfor udvikle værktøjer, der hjælper kommunale bygherreorganisationer og fagforvaltninger til at sikre, at byggeriet rent faktisk skaber den ønskede værdi.

Bygningsejere og ejendomschefer forbereder Danmark på 19 grader

/
Både offentlige og private organisationer er i gang med at planlægge vinteren, hvor der skal spares både på strøm og varme. De offentlige organisationer har fået pålagt at skrue ned for varmen til 19 grader fra den 1. oktober. Mange private virksomheder følger trop. Og der er mange penge at spare, viser Bygherreforeningen rundspørge blandt medlemmerne i foreningens porteføljeudvalg.