Viden & aktuelt i kategorien:
Nyhed


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

10 gode råd til indkøb af rådgivning med ABR 18

, /
Med ABR 18 og YBL 18 stilles der nye krav til bygherren i forbindelse med indkøb af rådgivningsydelser. Derfor har Bygherreforeningens markedsudvalg udarbejdet 10 gode råd til overvejelser, man bør gøre sig som bygherre før udbud af rådgivningsydelser med ABR 18.
Frydenstrand Skole

Investering i viden om genanvendelse gav gevinst for bæredygtighed i Frederikshavn Kommune

/
Bæredygtighed, kloge kvadratmeter og energioptimering har længe været i fokus i byggeprojekterne hos Danmarks nordligste kommune. Men ved opbygningen af en ny daginstitution i et eksisterende skolekompleks fik kommunen med støtte fra Realdania udbygget sin viden om genanvendelse af byggematerialer. Det gav både læring til bygherreorganisationen og sparede penge og CO2.

Bygherrer skal ind i beslutningsprocesserne om velfærdsbyggeri

/
Grundige overvejelser i de tidlige faser af et velfærdsbyggeri gør en stor forskel for kvaliteten og værdien af det færdige byggeri. Nyt værktøj giver de kommunale bygherrer muligheder for at sætte deres byggetekniske viden i spil tidligere i processen og dermed klæde det politiske bagland på til at træffe mere værdiskabende beslutninger.

Universelt design og FN's Verdensmål

, /
Universelt design handler om at skabe bygninger med ligeværdig adgang og lige muligheder for alle mennesker. Begrebet dækker over en værdibaseret tilgang til design af byggeri, der fokuserer på inklusion og plads til menneskelig diversitet. Men hvordan adskiller begrebet sig fra tilgængelighed, og hvordan kan bygherrens arbejde med universelt design kobles med FN’s Verdensmål?

Årets bygherre skal hædres med Bygherreprisen 2021

, , /
Igen i år kårer Bygherreforeningen og Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen Årets Bygherre. Den prestigefyldte pris overrækkes til en heldig vinder den 4. november 2021, når en bygherreorganisation eller et konkret projekt hædres for en ekstraordinær bygherreindsats. Nu er der åbent for indstillinger af kandidater.

Bæredygtighed lægges i hænderne på bygherrerne

, /
Udviklingen af byggeriets bæredygtighed bliver uden tvivl et centralt anliggende for indkøberne af byggeri i de kommende år. Det er i hvert fald Bygherreforeningens umiddelbare konklusion, efter at Folketinget for nylig besluttede en ny strategi på området. Politikerne viser en retning frem mod 2030, men sætter få mål. Så bygherrerne skal i gang med at definere deres eget ambitionsniveau og egne målsætninger. Sådan som fx PensionDanmark allerede har gjort det.

Corona: Fælles opfordring fra Bygherreforeningen og DI Dansk Byggeri

/
Bygherreforeningen har sammen med DI Dansk Byggeri udarbejdet to fælles opfordringer, der skal forebygge coronasmitte på byggepladsen.
Foto: Kontraframe

Evaluering af skolebyggerier: Før intentionerne ud i livet

, /
Den 8. april holder Bygherreforeningen et online seminar om evaluering af byggeri, hvor vi diskuterer, hvordan vi måler effekten af byggeri – særligt skoler. Vi har talt med to af oplægsholderne om deres erfaringer med evaluering af skolebyggeri og udvikling af værktøjer til formålet.

Diversiteten i byggeriet skal øges – fem gode råd til bygherren

, /
Bygherrerne kan gøre en forskel for et bekymrende lille antal kvinder i byggeriet. Her følger en række anbefalinger til, hvordan bygherrerne kan skubbe på at branchen får mere ligestilling og dermed også udvikler en sundere og mere konkurrencedygtig kultur. Anbefalingerne kommer fra en ny rapport på området, der blev lanceret i denne uge. (Anbefalingerne findes nederst på siden)

Ny politisk bæredygtighedsstrategi er en god aftale for byggeriet

/
Ny bæredygtighedsstrategi, netop er vedtaget i Folketinget, peger frem mod en god bæredygtig udvikling i byggeriet.