Viden & aktuelt i kategorien:
Publikationer


Kontraframe

Databaserede klimakrav til renovering bør indfases fra 2025 og frem

Ambitioner om bæredygtig omstilling af byggeriet betyder sammen med ny EU-lovgivning, at byggebranchen ser ind i en omfattende renovering af bygningsmassen. Strateginetværket for bæredygtigt byggeri udgiver nu sine anbefalinger til, hvordan det kan gøres på en måde, som indløser store klimagevinster.

Inspirationskatalog: Verdensmål og arbejdsmiljø

Inspirationskataloget fokuserer på 10 udvalgte verdensmål, der er relevante for arbejdsmiljøet. Der er konkrete handlinger og initiativer som bygherre kan igangsætte samt hvordan indikatorer kan bruges til måling af initiativernes effekt.
BUILD: Astrid Maria Rasmussen.

Nyt roadmap viser flere veje til mindre klimabelastning i byggeriet

”Roadmap for udvikling af metode til beregning af bygningers klimabelastning” er udarbejdet af Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeris temagruppe om data, LCA og dokumentation.

Nye klimakrav til nybyggeri fra 2023: det skal du vide som bygherre

Fra og med den 1. januar 2023 gælder en række klimakrav, som skal begrænse CO2-aftrykket fra nybyggeri. Kravene omfatter udarbejdelse af en livscyklusvurdering for alle nye bygninger, uanset størrelse, samt overholdelse af en grænseværdi for nybyggeri over 1.000 kvm. Renovering og transformation er endnu ikke omfattet af kravene. For de ambitiøse bygherrer, som gerne vil gå længere end bygningsreglementets basiskrav, indføres samtidigt en lavemissionsklasse. Her er et overblik over, hvordan du forholder dig til de nye krav som bygherre.

Hold dig opdateret på byggeriets udvikling: Bygherrebarometeret 2021

Bygherreforeningen og Byggefakta udgiver ”Bygherrebarometeret” som indeholder målinger på bygherrernes prioriteringer og udviklingen det kommende år inden for byggeriet.

Bygninger må ikke glemmes i CO2-regnskabet

Pressemeddelelse fra Renovering på Dagsordenen om Klimarådets Statusrapport 2021.

Richard Saxon – fire værktøjer til at opnå den fulde værdiskabelse

Mange byggeprojekter formår ikke at opnå den værdi, de er beregnede til. Selv for projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, sker det, at de forventede fordele ikke altid indfinder sig. Den britiske professor og arkitekt Richard Saxon har undersøgt hvorfor det sker og hvad man som bygherre kan gøre en ny artikel, "An introduction to the value tool-kit" fra juli 2020. Bygherreforeningen har her opsummeret de vigtigste punkter.

Ny rapport går i dybden med udbud med mængder

Ny rapport med bl.a. Bygherreforeningen som afsender afdækker byggeriets udfordringer med udbud med mængder og dermed understøtte digitaliseringen af byggeriet. Rapporten giver i alt tre anbefalinger til en ny fælles praksis, som kan understøtte en effektivisering af byggeriet.

Bilag til Rambøll-rapport om renovering versus nybyggeri

Bilag til Rambøllrapporten "Analyse af CO2-udledning og totaløkonomi i renovering og nybyg".

Rambøllrapport om renovering versus nybyg

Rapport fra branchepartnerskabet Renovering på Dagsordenen udført af Rambøll, der sammenholder CO2-udledning og totaløkonomiske effekter af renovering og nybyg.