Nyhed -

21/06/2018

Nyt AB-system på plads – nu starter implementeringsarbejdet

Det længe ventede AB-system er nu en realitet. Systemet skaber nye rammer for et mere effektivt byggeri. Men parterne skal selv gøre en grundig indsats for at høste de nye fordele, mener Bygherreforeningen, som forudser en stejl læringskurve for en vellykket implementering.

Tre års intensivt arbejde med at skabe nye opdaterede rammer for samarbejdet i byggeriet er nået i mål. I dag sendes byggeriets nye aftalesystem (ABR18, AB18, ABT18 mv.) på gaden som erstatning for de over 25 år gamle aftaledokumenter (ABR89, AB92, ABT93). Med en række vigtige nyskabelser i det samlede system får bygherrerne en række nye muligheder for at skabe et bedre og mere effektivt byggeri. Der indføres fx nye regler om håndtering af ekstraregninger, mangler og konflikter.

Kræver indsats
Den nye fælles struktur og samlede antal ændringer er så omfattende, at det vil kræve en særlig indsats for implementering, indtil alle parter har taget de nye rammer til sig.

Betænkningen til det nye aftalesystem fylder 572 sider inkl. alle aftaledokumenter og tilhørende bemærkninger. Udover AB, ABR og ABT kommer forenklede udgaver af AB og ABR til mindre opgaver samt fire appendikser, der som kontraktstillæg kan understøtte nye former for samarbejde. I alt indeholder systemet ni elementer.

Fordele ved fælles struktur
AB-dokumentet er møntet på entrepriseaftaler og omfatter arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed. ABR er tænkt som grundlag for aftaler om rådgivning, og omfatter arkitekt- og ingeniørmæssig bistand. Begge aftalesæt følger nu den samme struktur, og det skaber vigtige ændringer i forhold til aftaler med rådgiverne. Der er således lagt op til en mere leverancebaseret tilgang til rådgivning og projektering med de nye aftaler.

”Særligt leverandørtilgangen i ABR18 er en stor nyskabelse. Den vil betyde en større præcision i de ydelser som leveres. Det vil dog også betyde, at bygherrerne skal være mere præcise i de ydelser de efterspørger i udbudsmaterialet. Generelt strammes der op om ansvaret for at levere den fulde ydelse ved faseafslutning, ligesom der nu bliver en tydelig konsekvens af projektmangler”, fortæller Bygherreforeningens direktør, Henrik L. Bang, der har repræsenteret foreningen i AB-forhandlingerne.

Massiv uddannelse af medlemmer
Bygherreforeningens direktør glæder sig over, at branchen omsider får nogle mere tidssvarende aftaledokumenter. Han pointerer dog, at foreningens medlemmer sammen med resten af branchen nu skal investere kraftigt i at komme ombord i det nye regelsæt således, at hele branchen kommer over på det nye regelsæt fra årsskiftet 2018/2019.

Derfor har Bygherreforeningen selv sat alle sejl til for at få medlemsskaren i gang med det nye system.

”Allerede i næste uge samler vi mere end 150 medarbejdere fra vores medlemsvirksomheder til en faglig dag om emnet. Her sætter vi det hele i scene som en festival, så medlemmerne på en mere uformel og involverende måde kan blive klogere på de vigtigste aspekter. Festivalen efterfølges af bl.a. en række introduktionskurser og de første fokuserede kurser i efteråret. Vi er forberedte på en stejl læringskurve, og derfor har vi planlagt en række nye efteruddannelsesforløb hen over det kommende år, som skal klæde vores medlemmer på til at agere i det nye system. Det er vigtigt det kommer godt fra start, og at bygherrerne forstår at høste fordelene”.

Desuden fortæller Henrik L. Bang, at medlemmerne hen over sommeren vil modtage en introduktion til de vigtigste 12 opmærksomhedspunkter for bygherrer i det nye system. Og derefter åbner foreningen en hjemmeside med introduktioner, værktøjer og spørgsmål/svarmuligheder som kan guide medlemmerne.

Der er heldigvis en masse positive elementer i det nye system. Så han forudser en god motivation blandt medlemmerne for at opsøge de nye muligheder.

”Særligt tror jeg, at vi fremover får langt bedre styr på ekstraregninger, mangler og konflikter. Det vil give bygherrerne nye muligheder for at sikre godt byggeri til tiden og prisen. Og det et godt incitament til at kridte skoene og komme ombord i systemet”, slutter direktøren.

Læs mere om aftalesystemet og hent betænkningen.

Nyheden er skrevet af Lars Bertelsen lb@bygherreforeningen.dk

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 7
  juni
  Byggeriets aftaler - København

  Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

  På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue…

 • 5
  september
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af det nye aftalesystem – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser. Kurset sætter fokus på…

 • 6
  september
  Strategi og ledelse - København

  Bygherrernes Projektlederuddannelse

  Bygherreforeningens projektlederuddannelse er direkte målrettet de udfordringer, du står over for i rollen som projektleder på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og klæder dig på…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev