Nyhed -

20/02/2020

Nyt samarbejde skal skaffe flere faglærte til byggeriet

I disse år sættes mange bygge- og anlægsprojekter i gang i Danmark. Men på de store anlægsprojekter har det historisk set været svært at skabe lærlingepladser. Et samarbejde mellem Hovedstadens Letbane og Bygherreforeningen skal derfor bidrage til, at flere bliver uddannede inden for byggeriet frem mod åbningen af letbanen 2025.

Der bliver ikke uddannet nok faglærte i bygge- og anlægsbranchen. En prognose fra Danske Regioner viser, at der alene i 2025 vil komme til at mangle 70.000 faglærte inden for bygge- og anlægsbranchen. Det er en kritisk situation for landets store bygherrer, som indkøber byggeri for over 100 mia. kr. hvert år.

”Byggeriet er landets fjerdestørste branche. Og mangel på arbejdskraft vil skabe flaskehalse og risikerer at give uhensigtsmæssige prisstigninger og kvalitetsproblemer inden for byggeriet. Det kan ende med at få negative konsekvenser for hele samfundsøkonomien. I de kommende år får vi brug for faglærte til de mange byggeprojekter, som planlægges rundt om i landet, så vi kan sikre fornuftige priser og en god kvalitet fremadrettet”, fortæller Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

En ekstra hånd til den fælles indsats

Flere af landets store bygherrer har allerede taget opgaven på sig. Hovedstadens Letbane, som i 2019 tog første spadestik til den nye letbane langs Ring 3, har stillet kontraktkrav om, at mindst 58 årsværk på letbanebyggeriet skal varetages af lærlinge. Men denne opgave er ikke altid let at få ført ud i livet i praksis:

”Selvom mange af landets bygherrer ønsker at tage et socialt ansvar og stiller krav om, at der uddannes unge på deres byggeprojekter, kan der være en række barrierer for, at det rent faktisk udmønter sig i praksis. Derfor lancerede Bygherreforeningen i foråret 2019 Byg med unge-alliancen, der hjælper bygherrer, erhvervsskoler og entreprenører med at arbejde bedre sammen om den fælles indsats, der i sidste ende vil gavne hele branchen og samfundet generelt” fortæller Henrik L. Bang.

Godt på vej allerede

Som led i indsatsen for at sikre lærlinge på letbanebyggeriet, har Hovedstadens Letbane indgået en partnerskabsaftale med Byg med Unge-alliancen om en fælles praktikpladsindsats. Indsatsens formål er at bidrage til, at der uddannes flere faglærte til gavn for både de unge og for hele branchen. Med partnerskabsaftalen vil Hovedstadens Letbane bl.a. kunne tilbyde entreprenørerne på projektet en bedre opbakning til at nå de lærlingemål, der er fastsat i kontrakten.

”Hvis det skal lykkes at skabe flere lærepladser på de store anlægsprojekter, er det nødvendigt at tænke og handle anderledes og ikke være bange for at prøve forskellige ting af. Derfor er vi glade for at indgå en partnerskabsaftale med Byg med Unge-alliancen, som skal medvirke til at styrke indsatsen og tiltrække endnu flere lærlinge til letbanebyggeriet”, siger bestyrelsesformand i Hovedstadens letbane, Jakob Thomasen.

Hovedstadens Letbane har indsat sociale klausuler i kontrakterne for letbanen, der stiller krav til entreprenørerne om at sikre et minimum antal lærlinge på mindst 58 årsværk, mens byggeriet står på. Entreprenørerne kan få en bonus, hvis de er i stand til at uddanne flere lærlinge end kontraktkravet, der er bod for det modsatte. Indtil nu har der været ansat lærlinge på letbanen svarende til cirka 5 lærlingeårsværk.

Hovedstadens Letbane er i løbende dialog med entreprenørerne om, hvordan de bedst muligt varetager lærlingeforpligtelsen. Entreprenørerne skal bl.a. udarbejde lærlingeplaner og løbende rapportere om antallet af lærlinge på projektet.

 

Information om Byg med unge-alliancen

Byg med unge-alliancen er et projekt som sigter på at skaffe flere elever og lærlinge på de store byggeprojekter. Projektet er placeret i Bygherreforeningens sekretariat, som har fået 4,5 mio. kr. til indsatsen, der ind til videre vil strække sig ind i efteråret 2020. Projektet er støttet af Region Sjælland, Region Hovedstaden og Grundejernes Investeringsfond.

 

På billedet fra venstre ses Bo Rasmussen, chefkonsulent for Arbejdsmarked og Erhverv i Metroselskabet og Hovedstadens Letbane, Louise Høst, direktør i Metroselskabet, Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen og Lone Thrane, projektleder i Byg med unge-alliancen.

 

For mere information, kontakt

Henrik L. Bang, Direktør i Bygherreforeningen. Email: hlb@bygherreforeningen.dk tlf.: (+45) 4042 5575

Jakob Thomasen, Bestyrelsesformand i Metroselskabet. Email: jakob.thomasen@jbt-consult.com tlf.: (+45) 30535324

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 20
  april
  Aftaler - Online

  Praktiske værktøjer til AB-systemet

  Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du…

 • 22
  april
  Drift - Online

  Byudvikling i Aarhus Ø: Fællesskaber med fart på

  Kom med på virtuel studietur til Aarhus Ø. Et område der udvikler sig med høj fart, og som i de seneste år har givet aarhusianerne nye muligheder, mødesteder og fællesskaber…

 • 26
  april
  Planlægning - Online

  Tidlig entreprenørinddragelse

  På dette online seminar får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de…