Bygherreforeningens lederuddannelse skræddersyet til bygherrer

Nyhed -

18/03/2022

Nyt underviserteam skræddersyer lederuddannelse til bygherrer

Bygherrerollen har udviklet sig markant de seneste par år. Landets bygherrer opfører byggeri for mere end 100 mia. kr. årligt og spiller en stadigt vigtigere rolle for samfundets udvikling i forhold til klima, infrastruktur og bygninger. Udviklingen øger samtidig kompetencekravene hos de ledere, der har ansvaret for at sikre optimale investeringer i samfundets fysiske rammer fra kommuner og offentlige instanser til almene boligorganisationer og private virksomheder. Derfor har Bygherreforeningen skærpet fokus yderligere på netop rollen som bygherreleder på foreningens lederuddannelse med et nyt hold af undervisere, der skal klæde nuværende og fremtidige ledere på til at håndtere de specifikke udfordringer, som deres bygherreorganisationer står over for i de kommende år.

Bygherrer varetager en af samfundets mest komplekse roller. De skal mestre byggeriets komplekse processer og navigere i et miljø, der er i rivende udvikling på grund af bl.a. digitalisering, stigende materialepriser, bæredygtighed og nye samarbejdsformer. Samtidig skal de også være en forretningsmæssig sparringspartner for fx politikere, direktioner og bestyrelser for at skabe optimale betingelser for investeringer og udvikling af samfundets fysiske rammer. Det kræver stærke ledelsesmæssige kompetencer, og evnen til at kunne reflektere over sin egen rolle på en kvalificeret måde.     

Lederteorier oversat til bygherrernes hverdag 

I efteråret 2021 påbegyndte det første hold Bygherreforeningens nye lederuddannelse. De 13 deltagere afslutter uddannelsesforløbet med eksamen i næste uge, og til april starter et nyt hold af ledere op på uddannelsen. Denne gang bliver det med en gennemgående underviser med fokus på deltagernes personlige ledelsesudvikling og endnu mere byggefaglig tyngde i form af en række undervisere med lang erfaring fra lederpositioner i forskellige typer af bygherreorganisationer: 

”Vi har gjort os mange værdifulde erfaringer fra det første forløb.”, fortæller kompetencechef, Christine Skovgaard Madsen, og projektchef, Lars Bertelsen, fra Bygherreforeningen, der står i spidsen for at udvikle lederuddannelsen. De fortsætter: 

”En væsentlig erfaring er, at vi skal gøre lederuddannelsen meget branchespecifik og målrette den til den komplekse kontekst som lederne i vores medlemsorganisationer står i. Lederne søger naturligvis at udvikle sig selv som ledere, men de ønsker samtidig at gøre det specifikt i forhold til de udfordringer, som deres bygherreorganisation står over for. Derfor kobler vi en række erfarne kræfter til uddannelsen, som kan oversætte og perspektivere deres hverdagsudfordringer i bygherreorganisationerne til ledelsesteori. Med afsæt i byggeriets verden, vil deltagerne dermed få ledelsesmæssige værktøjer, der kan hjælpe dem videre i deres rolle som ledere i bygherreorganisationer”. 

Klogere på sig selv 

De fire moduler og otte undervisningsdage bliver faciliteret af den gennemgående underviser, Louise Kampmark. Louise er selvstændig erhvervspsykolog og har erfaring med at gennemføre leder- og udviklingsforløb i små og store organisationer. Hun har bl.a. en fortid i managementvirksomheden Implement Consulting Group, og hendes mål er at skabe et fortroligt rum for deltagerne, hvor de kan blive kloge på deres egen rolle som ledere i de forskellige kontekster, de står over for:  

“Mit mål er at bidrage til deres udvikling i lederrollen og klæde dem på til at lede en række forskellige personer og fagligheder i forskellige kontekster og faser. Det er hverdagen som leder af en bygherreorganisation og noget af det, der gør bygherrerollen særligt udfordrende. Det kræver, at du bliver klog på, hvem du er som person og som leder, og kan reflektere kvalificeret over, hvor dine styrker og svagheder ligger. Og hvordan du kan bruge dem på strategisk bedste vis i de forskellige situationer” siger hun og fortsætter:  

“Jeg ønsker at skabe et fortroligt rum, hvor deltagerne trækker deres hverdag med ind i undervisningen. Derfor vil jeg sørge for, at de kan lægge deres ledelsesmæssige dilemmaer og udfordringer på bordet, så vi kan få bragt deres konkrete erfaringer i spil sammen med teorien”.    

Lærer at forstå bygherrens værdi og at begå sig strategisk 

Uddannelsen består af fire moduler omhandlende personlig ledelse, strategisk ledelse, tværgående ledelse og forretningsledelse. Som noget nyt vil der være erfarne bygherrer som undervisere på de enkelte moduler sammen med den gennemgående underviser. På uddannelsens første moduler om personlig ledelse og strategisk ledelse vil det være Niels Henriksen fra Make it better consulting, der har 25 års erfaring som underviser, oplægsholder og facilitator, og som har været kommunal bygherre i en årrække.  

“Vi kommer til at arbejde med, hvad der er bygherrens værditilbud. Vi kommer til at diskutere i dybden om, hvordan de enkelte deltagere skaber værdi for deres organisation, og hvordan de har mulighed for at gøre sig endnu mere gældende i forhold til organisationens beslutninger og skabe fælles værdi ved at arbejde strategisk”, siger Niels Henriksen. 

“Som bygherre gennem flere år har jeg oplevet, hvor svært det kan være at få strategisk gennemslagskraft og manøvrerum opad i sin organisation. Derfor vil vi arbejde med forskellige teorier og værktøjer, der kan hjælpe deltagerne til at bruge deres personlige ledelsesgrundlag for kunne positionere sig selv og bygherreorganisationen i forhold til moderorganisationen”. 

Stigende krav til bygherren 

Uddannelsens to sidste moduler handler om tværgående ledelse og forretningsledelse. Her vil Henrik Schødts, partner og CEO i Not a box, sammen med partner Søren Sünksen, være undervisere med fokus på interessenthåndtering, påvirkning, business cases og risikostyring på byggeprojekter. Henrik Schødts har erfaring som bygherre fra Danmarks Radio og Frederiksberg Kommune og senest som projektdirektør på byggeriet af Nyt Hospital Nordsjælland. Han ser et stigende behov for at kunne arbejde med mange forskellige interessenter og bundlinjer: 

“Fremtidens bygherrer har brug for at “kunne sparke med begge ben”. Kravene til bygherrelederen er stigende både i forhold til at kunne forstå brugerne, de tekniske og bløde krav til byggerierne og evnen til at arbejde med mange parter med forskellige bundlinjer. Det er komplekst, og fordrer også, at man som bygherre hele tiden har et stærkt hold omkring sig, der har tæft for at begå sig – fagligt, politisk og socialt “ siger han og fortsætter:  

“Som leder i en bygherreorganisation skal man kunne sammensætte et hold og turde at have høje ambitioner. Og så skal man være nysgerrig og erkende, at man ikke ved alt. Byggeri er ikke lineært, og man skal være indstillet på at kunne improvisere på baggrund af alt det, man har lært. Det kræver en vis værktøjskasse og forståelse af omgivelserne. Derfor kommer vi til at arbejde med, hvordan man kan lede på tværs for at skabe alliancer og partnerskaber, der kan hjælpe en i forhold til at påvirke de værdiskabende beslutninger”. 

Der er 14 tilmeldte deltagere til det kommende hold på Bygherreforeningens lederuddannelse. Uddannelsen starter med kick-off den 20. april 2022, og der er fortsat åbent for tilmeldinger. Tilmeld dig her.  

Holdet afslutter med eksamen i efteråret, og endnu et hold starter op i starten af 2023. Hvis du har interesse i uddannelsen, kan du kontakte kompetencechef i Bygherreforeningen, Christine Skovgaard Madsen 

 

Om underviserne på Bygherreforeningens lederuddannelse   

Louise Kampmark (gennemgående underviser på alle moduler) 

Erhvervspsykolog, cand.psych. 

 

Louise er selvstændig erhvervspsykolog og har erfaring med at gennemføre leder- og udviklingsforløb i små og store organisationer. Louise har særligt kompetencer i forhold til: 

  • Ledelsesudvikling 
  • Ledelsessparring og coaching 
  • Facilitering (mindre grupper og large-scale) 
  • Teamudvikling/samarbejdstræning 

 

Niels Henriksen (underviser på modul 1 og 2 om personlig ledelse og strategisk ledelse) 

Rådgiver, underviser og ejer af Make-It-Better Consulting. Cand.scient.pol. og Master Public Administration

 

Niels er tidligere rådgivningschef i Lederne, programleder i Nykredit, afdelingschef i Gentofte Kommune og projektleder i Niras. Derudover har Niels 25 års erfaring som underviser, oplægsholder, facilitator og chef, herunder bl.a.: 

  • Kommunal bygherre på skole idræts- og fritidsområdet og driftsansvarlig for mere end 30 anlæg og ejendomme (Gentofte kommune) 
  • Underviser på bestyrelses- og projektlederprogrammer i strategisk ledelse og netværksledelse for BoligsocialNet (KL, Landsbyggefonden og BL- Danmarks Almene Boliger) 
  • Underviser på CBS Executive – Toplederprogram for BL 
  • Underviser i ”personligt lederskab” på Diplomuddannelse i Ledelse 

 

Henrik Schødts (underviser på modul 3 og 4 om tværgående ledelse og forretningsledelse) 

CEO & partner, Not a box 

 

Henrik er uddannet i statskundskab og har en række ledelsesuddannelser fra bl.a. CBS, Columbia University og UC Berkeley. Henrik er tidl. vice- og projektdirektør på Nordsjællands Hospital med ansvaret for planlægning af superhospitalet, derudover har Henrik været chef i Danmarks Radio for asset management, afdelingschef i Frederiksberg Kommune for hele ejendomsporteføljen (byggeri, drift og udlejning) og arbejdet som bygherre i mere end 15 år. 

 

Søren Sünksen (underviser på modul 3 og 4 om tværgående ledelse og forretningsledelse) 

Partner, Not a box 

 

Søren er uddannet økonom, og har været leder i mere end 10 år, senest som chef for økonomi- og risikostyringen på Nyt Hospital Nordsjælland, hvor han også havde ansvar for moderhospitalets organisationsudvikling. Søren har erfaring fra en række store optimerings- og transformationsprojekter og har bl.a. arbejdet som konsulent hos Deloitte og som leder i Københavns Kommune. Udover at undervise yder not a box rådgivning til en række bygherrer og entreprenører om nye samarbejds- og forretningsmodeller. 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

aug
29
Medlemsmøde

Bygherre Briefing

Velkommen til Bygherre Briefing, der med sit skarpe format giver dig indblik i aktuelle emner, og dykker ned i et af de vigtigste emner blandt landets bygherrer netop nu.

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev