Nyt værktøj til årsværk skal gøre det lettere at uddanne lærlinge i byggeriet

Nyhed -

16/01/2020

Nyt værktøj skal gøre det lettere at uddanne unge i byggeriet

Beregningen af, hvor mange praktikpladser, der er krav om på offentlige byggepladser, har længe været uddannelsesklausulernes akilleshæl. Nu har Region Hovedstaden i samarbejde med Kuben Management udarbejdet et fælles værktøj, der skal gøre det nemmere og mere gennemskueligt for både bygherrer og rådgivere at udregne det rette antal praktikpladser på deres byggeprojekter.

I 2025 vil der komme til at mangle 70.000 faglærte inden for bygge- og anlægsbranchen, viser tal fra Danske Regioner, og alene i Region Hovedstaden vil der i 2025 mangle op mod 27.500 faglærte. Som et af flere greb til at imødekomme udfordringen, besluttede politikerne i Region Hovedstaden tilbage i 2011, at indskrive lærlingekrav i regionens entreprisekontrakter – den såkaldte uddannelsesklausul – hver gang et byggeprojekt varer længere end 6 måneder, har lønomkostninger på minimum 4 mio. kr. eller en kontraktværdi på minimum 5 mio. kr. Og klausulerne virker til at have hjulpet flere unge under erhvervsuddannelse til at opnå en praktikplads, som et af de første skridt til fodfæste på arbejdsmarkedet, vurderer Region Hovedstaden. Men der har været flere udfordringer.

Svære beregninger frustrerer

Region Hovedstaden har, ligesom mange andre offentlige bygherrer, uddelegeret opgaven om at beregne lærlingepotentialet og følge op på at kravet overholdes til rådgiverne. Rådgiverne tager her højde for en række parametre såsom entreprisesum, lønudgifter, og byggebudget, for at udregne de såkaldte praktikanttimer. Det er et komplekst regnestykke, der besværliggør processen:

”At skabe praktikpladser og uddanne lærlinge har desværre ikke det største fokus under et ofte tidspresset projekteringsforløb. Og det relativt store stykke arbejde, der ligger til grund for at udregne det korrekte antal praktikpladser, gør det bestemt ikke lettere. Én ting er tiden man bruger på beregningen, og noget andet var beregningsmetoden, som ikke fremstod ligetil og samtidig bar præg af en stor grad af subjektive vurderinger. Det skabte usikkerhed omkring rigtigheden af resultatet” fortæller Kim Halk Pedersen, tidligere totalrådgiver hos Vilhelm Lauritzen Arkitekter, som har stået for dimensionering af lærlingekravet i forbindelse med et af Region Hovedstadens igangværende hospitalsbyggeprojekter. Kim er nu projektchef hos LINK Arkitektur, men mindes tydeligt udfordringerne ved dimensioneringsarbejdet:

”Jeg synes at arbejdet med at uddanne unge på byggerierne er særdeles vigtigt. Men hvis ikke man som bygherre og rådgiver har særligt fokus på sagen, kan man frygte at beregningen som udføres, bliver mangelfuld eller fuld af fejl, og dermed utilsigtet forringer omfanget af tilgængelige lærepladser for de unge”.

Et nyt fællesværktøj

Med målet for øje om at hjælpe rådgivere med at udregne lærlingepotentialet i en given entreprise, for i sidste ende at gøre det lettere at uddanne unge i byggeriet, indgik Region Hovedstaden i 2017 et samarbejde med Kuben Management. Samarbejdet er nu mundet ud i et fælles værktøj, der skal gøre regnestykket lettere og mere transparent:

”Som bygherre er vi optaget af at få vendt statistikken med manglen på faglærte indenfor byggeriet, da vi med vores høje byggeaktivitet har brug for dygtige håndværkere mange år ud i fremtiden. Og så er vi optagede af at blive klogere sammen med branchen. Langt de fleste rådgivere møder os med en åbenhed for at lykkes bedst muligt med lærlingekravene og de mange lærepladser, som klausulerne medvirker til at få skabt”; udtaler Annemaj Ree Bengtson-Jensen, konsulent i Region Hovedstaden:

”Vi er stolte af endelig at kunne præsentere et nyt dimensioneringshjælpeværktøj med den tilhørende vejledning og video. Velvidende om at værktøjet hverken er raketvidenskab eller kan stå alene, håber vi på, at mange vil profitere af pakken, som en hjælp til at komme bedst muligt i mål, når det handler om at stille virksomheder ambitiøse og realistiske lærlingekrav. Vi håber også på, at hjælpeværktøjet kan styrke dialogen med rådgiverne, virksomhederne og skolerne om, hvornår en entreprise rummer mange, færre eller slet ingen lærlingetimer. For lærlingekravene skal give mening, det skal være sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og lærlinge skal have mulighed for at lære mest muligt”.

En hjælp til bygherrer

Udover at gøre det konkrete regnestykke lettere og mere transparent for rådgivere, håber Mette Kristensen, projektleder i Bygherreforeningens Byg med Unge-alliancen også på, at værktøjet kan gøre dialogen om lærlingenemmere og mere naturligt for bygherrer at efterspørge:

”Mange unge tager ikke en erhvervsuddannelse, fordi de er bekymrede for ikke at kunne færdiggøre den pga. manglen på praktikpladser, og fremadrettet vil det skabe mangel på arbejdskraft. Her kan bygherrer være nøglepersoner i forhold til at fremme uddannelsen af faglærte i byggeriet. Vi håber på, at dimensioneringsværktøjet kan være med til at fjerne de lavpraktiske barrierer for alle parter, og at det kan gøre det nemmere for bygherrer at starte dialogen om lærlinge med deres rådgivere. Med værktøjet kan de kan åbne dialogen på et mere oplyst grundlag”.

Dimensioneringsværktøjet vil blive lanceret d. 16. januar, og består af en vejledning i både tekst og video, samt et ark med indtastningsmuligheder og standardtal til at udregne antal praktikanttimer. Derudover indeholder værktøjet skemaer, som entreprenører kan bruge til at planlægge og fordele lærlingetimerne i den tid de arbejder på byggesagen og løbende gøre status.

Hent dimensioneringsværktøjet og vejledningen her

Læs mere om Byg med unge-alliancens arbejde her

For yderligere kontakt

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev