Bestyrelsesmedlem Ingvar - Bygherreforeningen

Bestyrelsesmedlem

Ingvar Sejr Hansen, 1977.

Udvikling- og salgsdirektør, By & Havn.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Cand.Scient.Pol.

Ansættelsessteder

  • Udviklings- og salgsdirektør, By & Havn, 2020 –
  • Vicedirektør, By- og Miljøområdet, Frederiksberg Kommune, 2017 – 2020
  • Planchef, Københavns Kommune, 2010 – 2017
  • Konsulent i Overborgmesterens sekretariat, Københavns Kommune, 2007 – 2010
  • Fuldmægtig, Finansministeret, 2005 – 2007

Motivation og mærkesager

Ingvar Sejr Hansen har i en lang årrække arbejdet med byudvikling i København. Der har i lang tid været fokus på bæredygtighed i forhold til byudvikling og byggeri. I de senere år er der også kommet et stigende fokus på bæredygtighed i forhold til infrastruktur- og anlægsopgaver, men der er endnu ikke udviklet fælles værktøjer og metoder i branchen. Ingvar håber med sit engagement i Bygherreforeningen at være med til at sætte fokus på behovet for sådanne fælles værktøjer og metoder til at sikre, at også anlægsopgaver gennemføres på den mest bæredygtige måde.

Ingvar har i sin karriere desuden haft et særligt fokus på koordinering mellem anlæg af infrastruktur, offentlige funktioner og privat byggeri. Et tæt samspil mellem de mange aktiviteter er afgørende, hvis man skal undgå forsinkelser, fordyrelser og utilfredse borgere, naboer og kunder. Der er desuden en stigende opmærksomhed fra offentligheden omkring større bygherrers rolle og ansvar. Mange større byggerier og anlægsopgaver giver anledning til stor debat om miljøpåvirkninger og øvrige gener ift. naboer mv.

Ingvar er derfor optaget af styringen af bygge- og anlægsopgaver. Han vil med sit engagement i Bygherreforeningen fremme en dialog om best practice inden for branchen. Han håber at kunne bidrage til erfaringsudveksling via Bygherreforeningen om, hvordan større byggerier og anlægsopgaver kan gennemføres bedst muligt.

Bestyrelsesmedlem
Ingvar Sejr Hansen

Indvalgt i bestyrelsen: 2022

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev