Udvalg

Bygherreforeningen har i øjeblikket syv udvalg, som beskæftiger sig med hvert sit fagområde inden for byggeri. Hvis du som medlem af Bygherreforeningen ønsker at påvirke byggeriet politisk, kan dette ske gennem et af vores udvalg.

Digitaliseringsudvalg

Bygherreforeningens Digitaliseringsudvalg arbejder for at udvikle og udbrede god bygherreskik ved brug af digitale redskaber. Udvalget påvirker både lovgivningsarbejdet inden for IKT-området, ved at indgå i dialog via udvalg, standardiseringsarbejde og at udarbejde høringssvar, og er i tæt dialog med branchen i øvrigt.

Kompetenceudvalg

Bygherreforeningens Kompetenceudvalg arbejder med strategisk kompetenceudvikling i bygherreorganisationer, og sætter fokus på, hvilken udvikling som præger branchen, og hvad det betyder for kompetenceberedskabet i bygherreorganisationer.