• Bæredygtighedsudvalg

Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg ønsker at fremme bevidstheden om bæredygtighed og socialt ansvar blandt bygherrer, og søger at præge den offentlige debat omkring temaer inden for bæredygtighed, energi og klima, miljø og ressourcer (byggematerialer og byggeaffald), indeklima og socialt ansvar.

Formål og arbejdsopgaver

Bæredygtighedsudvalget arbejder ud fra tre strategiområder: indflydelse, netværk og udvikling, samt med målet at udvikle og udbrede god bygherreskik inden for bæredygtighedsområdet. Udvalget har en række mærkesager som inkluderer bl.a. omkostnings- og ressourceeffektiv udnyttelse af energi i opførelse og drift af bygninger, miljøansvarlighed og CSR i forhold til indkøb af byggevarer samt genanvendelse af byggematerialer, og sikring af godt indeklima i bygninger.

Udvalget fungerer som sparringspartner for foreningens bestyrelse og sekretariat, og søger indflydelse på lovgivning og udvikling inden for udvalgets emneområde, bl.a. via deltagelse i følgegrupper, advisory boards og høringsvar.

Resultater

Arbejdet i udvalget har bidraget eller bidrager aktuelt til bl.a.:

  • Foreningens ‘Projekter’ i relation til energi og bæredygtighed
  • Regulering af energikravene i bygningsreglementet – senest BR18
  • Forslag til frivillig bæredygtighedsklasse i BR (SBi/Rockwool-prisen)
  • Input til frivillig bæredygtighedsklasse i BR (TBST)
  • LCA i de tidlige designfaser (SBi/ELFORSK)
  • Integrated Solutions for Daylight and Electric Lighting (SBi/EUDP17-II)
  • VHGB – Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Aktuelle medlemmer

Bente Damsgaard Sejersen, Aarhus Kommune (udvalgsformand),
Bent Jacobsen Randbøll, Albertslund Kommune
Charlotte Algreen, Algreen Rådgivning
Dorthe Bechmann, DTU Campus Service
Jens Runge, Københavns Ejendomme
Jørgen Søndermark, Realdania By og Byg
Lars Højensgård, Kolding Kommune
Liv Lyskjær, Emcon A/S
Maiken Olley Petersen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Kontakt

Skriv en mail til Graves Simonsen i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde. Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.

udvalgsansvarlig
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 20302750

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig