Bæredygtighedsudvalg - Bygherreforeningen
  • Bæredygtighedsudvalg

Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg ønsker at fremme bevidstheden om bæredygtighed og socialt ansvar blandt bygherrer, og søger desuden at præge og nuancere den offentlige og faglige debat herom med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål.

Formål og arbejdsopgaver

Bæredygtighedsudvalget arbejder ud fra tre strategiområder: indflydelse, netværk og udvikling samt med målet at udvikle og udbrede god bygherreskik inden for bæredygtighedsområdet. Udvalget har en række mærkesager som inkluderer bl.a. miljø-, klima- og omkostningseffektiv udnyttelse af ressourcer i planlægning, opførelse og drift af bygninger, energiforbrug, miljøansvarlighed og CSR i forhold til indkøb af byggevarer og genanvendelse af byggematerialer samt sikring af godt indeklima i bygninger.

Udvalget fungerer som sparringspartner for foreningens bestyrelse og sekretariat, herunder som primus motor ift. foreningens aktiviteter omkring verdensmålene, og søger indflydelse på lovgivning og udvikling inden for udvalgets emneområde, bl.a. via deltagelse i følgegrupper, advisory boards og høringsvar.

Aktuelle initiativer

Arbejdet i udvalget bidrager aktuelt til bl.a.:

Aktuelle medlemmer

Charlotte Algreen, algreenarkitekter.dk

Dorota Beres, Bygningsstyrelsen

Hassan W. Chaachouh, Lærernes Pension Ejendomme

Heidi Johansen, IBJ

Jens Runge, Københavns Ejendomme

Jesper Ring, FRAME

Jørgen Søndermark, Realdania By og Byg

Klaus Kellermann, Roskilde Kommune (udvalgsforperson)

Liv Lyskjær, Emcon A/S

Marianne Mølgaard, Novo Nordisk

Morten BuusBuus Consult ApS

Thor Biering Rohdin, Bygningsstyrelsen

Kontakt

Skriv en mail til Graves Simonsen i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde. Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.

udvalgsansvarlig
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 20302750

Topfoto: Shutterstock

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev