• Komptenceudvalg

Bygherreforeningens Kompetenceudvalg arbejder med strategisk kompetenceudvikling i bygherreorganisationer.

Formål og arbejdsopgaver

Bygherreforeningens kompetenceudvalg sætter fokus på den udvikling, som præger branchen, og hvad det betyder for kompetenceberedskabet i bygherreorganisationer. Udvalget diskuterer, hvilke kompetencer, som er og bliver i centrum i fremtidens bygherreorganisation, og hvordan vi som forening støtter om op at udvikle bygherrekompetencer bedst muligt. Både i forhold til landets bygherreorganisationer og den personlige udvikling af medarbejdere.

Resultater

Arbejdet i udvalget har blandt bidraget til etableringen af en styregruppe for Bygherreforeningens ”Kompetencekompas”, som er et værktøj til afdækning af kompetencebehov. Dette tilbydes gratis til alle foreningens medlemmer.

Det seneste år har udvalget arbejde med strategisk kompetenceudvikling i bygherreorganisationer, herunder emner som bygherren som strategisk sparringspartner, fremtidens bygherrekompetencer blandt andet i forbindelse med implementering af verdensmål, karriereveje og branding af bygherrerollen. Derudover fungerer udvalget, som aftagerpanel og sparringspartner i forhold til Bygherreforeningens uddannelsestilbud.

Medlemmer

Mette Odgaard Mylin (udvalgsformand), Egedal Kommune
Per Troelsen (udvalgets næstformand), Realdania By og Byg
Ann-Bergithe Trampe Boch, Gentofte Ejendomme
Christine Skovgaard Madsen, Bygherreforeningen
Hanne Ullum, Bygherreforeningen
Lars Bertelsen, Bygherreforeningen
Heidi Johansen, Slots- og Kulturstyrelsen
Ingelise Heine Bengtson, Københavns Universitet
Lis Holm Matthiassen, Chr. Hansen
Anja Kepinska Meleschko, fsb
Mark Howell, Niras
Nynne Lundt, Emcon
Ole Kristian Bottheim, Region Hovedstaden
Sanna Gøbel Larsen, Bygningsstyrelsen
Tina Mølby, Kuben Mangement

Kontakt

Skriv en mail til Christine Skovgaard Madsen i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig