• Komptenceudvalg

Bygherreforeningens Kompetenceudvalg arbejder med strategisk kompetenceudvikling i bygherreorganisationer.

Formål og arbejdsopgaver

Udvalget er en fusion af to tidligere udvalg, Udviklings- og Uddannelsesudvalget, samt Kvalitets- og Procesudvalget, og sætter fokus på, hvilken udvikling som præger branchen, og hvad det betyder for kompetenceberedskabet i bygherreorganisationer.

Resultater

Arbejdet i udvalget har bl.a. bidraget til etableringen af en styregruppe for Bygherreforeningens ”Kompetencetjek”, som er et værktøj til afdækning af kompetencebehov. Dette tilbydes gratis til alle foreningens medlemmer.

Medlemmer

Anette Persson, Københavns Universitet
Ann-Bergithe Trampe Boch, Gentofte Ejendomme
Anne Kristine Busch, Bygherreforeningen
Christine Skovgaard Madsen, Bygherreforeningen
Hanne Ullum, Bygherreforeningen
Heidi Johansen, Slots- og Kulturstyrelsen
Ingelise Heine Bengtson, Københavns Universitet
Lis Holm Matthiassen, COWI A/S
Lone Zeeberg Nielsen, fsb
Mark Howell, Niras
Mette Odgaard Mylin, Egedal Kommune
Nynne Lundt, Emcon
Ole Kristian Bottheim, Cubic Group ApS
Per Troelsen, Realdania By og Byg
Sanna Gøbel Larsen, Bygningsstyrelsen
Tina Mølby, Vejle Kommune

Kontakt

Skriv en mail til Hanne Ullum eller Anne Kristine Busch i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

udvalgsansvarlig
Anne Kristine Busch

akb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2286 1806

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig