• Komptenceudvalg

Bygherreforeningens Kompetenceudvalg arbejder med strategisk kompetenceudvikling i bygherreorganisationer.

Formål og arbejdsopgaver

Udvalget er en fusion af to tidligere udvalg, Udviklings- og Uddannelsesudvalget, samt Kvalitets- og Procesudvalget, og sætter fokus på, hvilken udvikling som præger branchen, og hvad det betyder for kompetenceberedskabet i bygherreorganisationer.

Resultater

Arbejdet i udvalget har bl.a. bidraget til etableringen af en styregruppe for Bygherreforeningens ”Kompetencetjek”, som er et værktøj til afdækning af kompetencebehov. Dette tilbydes gratis til alle foreningens medlemmer.

Medlemmer

Mette Odgaard Mylin (udvalgsformand), Egedal Kommune
Per Troelsen (udvalgets næstformand), Realdania By og Byg
Anette Persson, Københavns Universitet
Ann-Bergithe Trampe Boch, Gentofte Ejendomme
Christine Skovgaard Madsen, Bygherreforeningen
Hanne Ullum, Bygherreforeningen
Heidi Johansen, Slots- og Kulturstyrelsen
Ingelise Heine Bengtson, Københavns Universitet
Lis Holm Matthiassen, COWI A/S
Anja Kepinska Meleschko, fsb
Mark Howell, Niras
Nynne Lundt, Emcon
Ole Kristian Bottheim, OKB Management
Sanna Gøbel Larsen, Bygningsstyrelsen
Tina Mølby, Kuben Mangement

Kontakt

Skriv en mail til Hanne Ullum eller Christine Skovgaard Madsen i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

kursuschef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Udvalg i Bygherreforeningen

Hvis du ønsker at have politisk indflydelse og påvirke byggeriets rammebetingelser, så er vores udvalg noget for dig