Publikationer -

25/05/2020

Rapport om bygherrens erfaringer med udbudsloven

Reglerne for udbud af store byggeprojekter er så komplicerede i Danmark, at der findes et milliardpotentiale i at forenkle området. Der er gevinster at hente for både offentlige indkøbere af byggeri og anlæg og for branchen, viser helt nyt undersøgelse fra Bygherreforeningen.

Da Danmark for fire år siden skulle implementere et nyt EU-direktiv i forhold til udbud af store bygge- og anlægsprojekter, valgte man at lave en udbudslov, som indeholdt en række, særlige nationale formuleringer. Det blev dengang meldt ud, at målet var forenklinger og at fremme det gode købmandskab. Men der er stadig meget at hente, viser ny undersøgelse fra Bygherreforeningen.

Læs rapporten.

Baggrundsinformation:

I 2016 blev udbudsloven introduceret i Danmark som indførelse af en national implementering af EU’s udbudsdirektiv. Loven gælder på offentligt indkøb på over 40 mio. kr. De overordnede målsætninger med den danske lov handlede om forenkling og godt købmandskab i udbudsprocesserne. I 2020 står loven foran en evaluering. Bygherreforeningen har i den forbindelse udarbejdet en ny undersøgelse

 

Undersøgelse af udbudsloven:

For at få indblik i bygherrernes erfaringer med Udbudsloven, har Bygherreforeningen foretaget en minisurvey og afholdt en workshop for 40 udvalgte udbudspraktikere. Resultaterne fra minisurveyen er sammen med temaer og pointer fra workshoppen bearbejdet og anvendt som udgangspunkt for en survey, der er gennemført blandt udbudsansvarlige i de 134 af foreningens medlemsorganisationer, der er reguleret af udbudsloven. Svarprocenten blandt de udbudsansvarlige var på 40 procent, hvilket betegnes som tilfredsstillende.

 

Derudover er der gennemført kvalitative interviews med en række bygherrer og udbudseksperter for at få kvalificeret, hvor de væsentligste fokuspunkter for bygherrernes udbudsarbejde er. Gennem hele forløbet har Bygherreforeningen været i dialog med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Dette gennem deltagelse i deres Tekniske Arbejdsgruppe for Evaluering af Udbudsloven, hvor foreningen har repræsenteret bygherrernes interesser og overleveret erfaringer fra undersøgelsen. Metoden for undersøgelsen kan skitseres således:

 

Anbefalinger fra undersøgelsen:

Følgende er Bygherreforeningens forslag til at forbedre udbudsloven:

 

Større frihed til at vælge fabrikater: Bygherrer bør i særlige tilfælde have mulighed for at kunne specificere fabrikater for udvalgte produkter. Dette kan gøres simpelt ved at indføre direktivets tekst på området i udbudsloven. Potentielt set kan dette spare bygherrerne for omkostninger i forbindelse med udarbejdelse af udbud og i særlig grad i den efterfølgende drift, fordi der kan sikres overensstemmelse mellem fx de systemer, der skal driftes i det pågældende byggeri.

Tilbudsloven og udbudsloven bør samtænkes: Tilbudsloven bør udfases, så der ikke er to forskellige regelsæt for byggeprojekter. Dette kan gøres ved at udvide udbudslovens afsnit IV og V til også at omfatte bygge- og anlægsprojekter under tærskelværdien. Ved denne ændring vil bygherrerne opnå større fleksibilitet og overskuelighed, da det blot vil være nogle bærende principper, der træder i kraft for de mindre byggeprojekter frem for endnu et detaljeret regelsæt.

Reducer krav til evalueringsmodeller: Krav til at udarbejde forskellige evalueringsmodeller til samme udbud bør reduceres. Dette kan gøres ved at indføre et ”følg eller forklar-princip” på området, hvor bygherrerne kun, hvis evalueringsmodellen viser sig uegnet, skal lave en ny egnet model. Dette vil kunne spare bygherrerne for omkostninger, der ellers typisk er spildte, fordi de alternative evalueringsmodeller aldrig kommer i spil, ligesom det ikke bidrager til større reel gennemsigtighed for tilbudsgiverne.

Ændringer i udbudsmaterialet bør ikke medføre nyt udbud: Bygherrer bør have mulighed for at at justere udbudsmaterialet efter udbud. Ved at åbne for ændringer og præciseringer, der ikke ændrer konkurrencesituationen, kan man undgå mange spildte omkostninger som følge af annullationer

Platform til at frivillige udelukkelsesgrunde: Der bør indføres en platform for erfaringsudveksling, hvor ordregivere kan etablere kontakt og dele erfaringer om leverandører, som har overtrådt kontraktforpligtelser eller lignende. Dette kan spare bygherrerne for de mange ressourcer, der er forbundet med at skulle afdække leverandørers eventuelle mislighold af kontrakter. Dermed reduceres også risikoen for at indgå kontrakter med problematiske leverandører

 

Kontaktperson:

Henrik L. Bang
Direktør, Bygherreforeningen

Telefon: 4042 5575
Mail: hlb@bygherreforeningen.dk

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev