Case -

01/01/2017

Region H vil ikke lave udbud, som ikke bliver til noget

Et nyt orienteringsmøde skal tiltrække leverandører til regionens mange opgaver i et presset marked. God ide lyder det fra Bygherreforeningen, der opfordre flere til at arbejde med tidlig markedsdialog.

Byggeriet kører i højeste gear. Flere bygherrer tager nu deres forholdsregler og forsøger at sikre sig mod kapacitetsudfordringer i markedet. Region Hovedstaden afholder i efteråret ligesom bl.a. Bygningsstyrelsen og Vejdirektoratet orienteringsmøder for at tiltrække relevante leverandører til netop deres byggerier. Og tidlig markedsdialog er en god ide i et presset marked, lyder det bl.a. fra Bygherreforeningens markedsudvalg.

Region Hovedstaden er en af de bygherrer, som har taget bestik af et travlt marked. Derfor afholdt regionens nye Center for Ejendomme sidste fredag et orienteringsmøde for 70-80 interesserede entreprenører og rådgivere. Formålet var både at informere om, hvad markedet kan forvente fra regionen. Men arrangementet gav også god feedback, fortæller Mette Odgaard Mylin, enhedschef for Plan og Byg hos Center for Ejendomme i Region Hovedstaden.

Introduktion til bygherrefilosofi
”Vi har et presset marked og vi er ikke interesseret i at spilde hverken vores egen eller andres tid på at udbyde noget, som ikke er det rigtige. Derfor gav vi vores potentielle leverandører introduktion til, hvad de kan forvente af udbud fra os det kommende år af store anlægsbyggerier og mindre renoveringsprojekter. Men derudover var der også lejlighed til at præsentere vores nye organisation og vores bygherrefilosofi, så de bydende nemmere kan tale ind i det, vi ønsker med vores byggeri.”

Enhedschefen var dog overrasket over en række sidegevinster fra mødet: ”Vi lagde mange kræfter i at få de små leverandører til at dukke op. Bl.a. fik vi Dansk Byggeri til at annoncere arrangementet i deres nyhedsbrev. Men vi var faktisk overraskede over, at deltagerne også brugte lejligheden til at tale med hinanden og tage skridt til nye samarbejder og konstellationer til gavn for vores projekter. Det var et vigtigt element, som vi helt klart skal give mere tid næste år.”

Mette Odgaard Mylin er ikke i tvivl om, at Region Hovedstaden igen afholder orienteringsmøde om et år. Nu skal initiativet lige evalueres ved bl.a. en spørgeskemaundersøgelse blandt gæsterne. Men dømt alene på det gode fremmøde og stemningen på dagen, er hun dog ikke i tvivl om, at det skal gentages.

Mere tidlig dialog med markedet

Fra Bygherreforeningen nikkes der anerkendende til Region Hovedstadens orienteringsmøde. Det er netop sådanne initiativer, som foreningens markedsudvalg vil råde alle medlemmer til at overveje i forhold til at skabe en optimal udbudssituation for sig selv og de bydende.
Bygherreforeningens direktør, Henrik Bang fortæller, at markedsudvalget netop arbejder på en række gode råd til, hvordan den tidlige dialog inden udbudsprocessen kan gribes an. ”Der findes en række områder, som bygherrerne med fordel kan arbejde med for at skabe en optimal udbudssituation for sig selv og for at tiltrække de rigtige bydende. Det handler både om at sikre, at de relevante leverandører har tid og mulighed for at byde på opgaven, at stille krav, som kan honoreres i markedet, men også i forhold til at vælge den rigtige entreprise- og udbudsform,” fortæller direktøren og fortsætter: ”Det handler om bl.a. at arbejde professionelt med markedsanalyse og -undersøgelser, have overblik over det konkrete aktivitetsniveau og spotte nye muligheder inden for den enkelte bygherres område samt meget tidligt at informere potentielle bydende om kommende projekter og forventninger til dem.”

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev