Nyhed -

18/08/2021

Rekord i skolebyggeri øger behov for kommunal videndeling

2021 bliver et rekordår for skolebyggeri i Danmark. Nye tal fra Byggefakta viser, at kommunerne i år vil investere for 3,6 mia. kr. i bedre rammer for landets folkeskolelever. Bygherreforeningen opfordrer kommunerne til at videndele mere mellem hinanden for at sikre bedre kvalitet og anvendelse af landets skolebygninger. Foreningen offentliggør i dag nye værktøjer, som skal hjælpe de kommunale forvaltninger på vej.

Ifølge nye tal fra Byggefakta skal der bygges skoler for 3,6 mia. kroner i år, hvilket er næsten en halv milliard mere end de foregående år. Et hævet anlægsloft betyder, at kommunerne har kunnet investere ekstra meget i gode rammer for landets folkeskolelever. Bygherreforeningen kan sammen med en gruppe eksperter nu hjælpe de kommunale forvaltninger på vej. I dag offentliggøres nemlig en række værktøjer og guidelines til godt skolebyggeri. De skal hjælpe de kommunale forvaltninger på vej, når de udvikler eller renoverer skolebyggeri, der fylder 40 pct. af den kommunale ejendomsmasse.

Bygherreforeningen har det seneste år gennemført et udviklingsarbejde med hjælp fra 43 førende eksperter inden for skolebyggeri. Arbejdet viser, at der er potentiale for at skabe bedre rammer for undervisning og læring på nye skolebyggerier, hvis man forbedrer den interne dialog og samarbejdet mellem de kommunale forvaltninger i de mange og ofte langstrakte byggeprocesser.

Derfor har Bygherreforeningen med støtte fra Realdania og Lokale & Anlægsfonden og med hjælp fra nogle af landets førende eksperter udviklet en række værktøjer, der kan styrke byggeprocessen. Målet er at skabe en bedre dialog over de mange år, som et skolebyggeri typisk tager.

Projektchef, Lars Bertelsen, fra Bygherreforeningen forklarer:

”Værktøjerne anviser, hvilke emner, der skal tales igennem med forskellige interessenter i den tidlige beslutnings- og finansieringsfase, ligesom der anvises, hvilke overvejelser kommunens forvaltninger bør gøre sig i forhold til skolens pædagogik, didaktik og organisering samt rum og funktioner i samarbejde med skolens ledelse. Derudover præsenteres der en række pointer i forhold til at sikre den mest optimale ibrugtagning af skolen i sidste ende”.

 

Fire værktøjer

I alt er udarbejdet fire værktøjer til at løfte skolebyggeri fra den tidligere foranalyse til den opsamlende evaluering af anvendelsen.

På foreningens hjemmeside kan kommunerne søge inspiration inden for følgende områder:

  • Foranalyseværktøj: Gode råd til afklaringer i den tidligere research og planlægningsfase inden byggeprogram igangsættes
  • Dialoghåndbog: Liste over væsentlige emner, diskussioner og beslutninger, der bør tages frem mod det endelige byggeprogram
  • Forandringsværktøj: Gode råd og væsentlige overvejelser ift. at sikre organisatorisk implementering af et nyt byggeri
  • Evalueringsværktøj: Gode råd til, hvordan der opsamles viden og læring fra et byggeprojekt og den faktiske anvendelse

Desuden er der på hjemmesiden inspiration at hente fra en række cases fra henholdsvis Gladsaxe Kommune, Københavns Kommune og Aarhus Kommune.

 

Yderligere information

 

Tal og fakta

Investeringer i skolebyggeri:
Ifølge Byggefakta investerer kommunerne følgende beløb i skolebyggeri:

2018: 3,156 mia. kr.
2019: 2,422 mia. kr.
2020: 3,068 mia. kr.
2021: 3,587 mia. kr.

Den kommunale ejendomsmasse:
Ifølge State og the Nations 2016, udarbejdet af Rambøll for Foreningen af Rådgivende Ingeniører, udgør skolebyggeri 40 pct. af kommunernes bygningsmasse målt i kvadratmeter og er dermed den største kategori af ejendomme.

 

Om projektet

Vejen til bedre skolebyggeri er støttet af Realdania og Lokale & Anlægsfonden. Her har 43 eksperter fra hele landet givet deres bidrag til, hvordan processer og dialoger kan forbedre udviklingen af skolebyggeri.

 

Offentliggørelse af webunivers 

Værktøjerne til godt skolebyggeri er offentligt tilgængelige på Bygherreforeningens webunivers Byg til velfærd – Vejen til godt skolebyggeri.

 

Lanceringskonference

Værktøjerne præsenteres desuden på Bygherreforeningens skolekonference tirsdag den 24. august 2021.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev