Nyhed -

20/06/2024

Rekordår på vej i byggeriet – boligbyggeriet har det dog stadig svært

Efter et par svære år med mange aflysninger ser det ud til, at byggeriet er tilbage på sporet. Det tyder på, at 2024 bliver et rekordår for igangsatte bygge- og anlægsprojekter. Efter første kvartal var der igangsat større byggeprojekter for i alt 28,5 mia. kr. Det er mere end i rekordåret 2022. Særligt er det den grønne omstilling, infrastruktur og ikke mindst medicinalindustrien, som dominerer. Boligbyggeriet har det fortsat svært. Efter første kvartal er området nedjusteret med 27 pct.

Byggeriet ser ud til for alvor at have fået vind i sejlene efter et par svære år med mange aflysninger og udskydelser af byggeprojekter. Sidste år blev 40 pct. af alle byggeprojekter udskudt eller aflyst. 2024 ser ud til at blive et år med mindre usikkerhed. Efter første kvartal var 16 pct. af den samlede byggesum aflyst eller udskudt. Det er mindre end tidligere år og markant mindre end sidste år, hvor bygherrerne allerede i første kvartal havde aflyst eller udskudt hele 30 pct.

Stor pipeline

”Da pipeline for 2024 blev opgjort i efteråret 2023, var der som altid en vis usikkerhed om byggeprojekternes faktiske realisering. I maj 2024 har vi nu et langt større overblik. I efteråret 2023 var der projekter for 137 mia. kr. i pipelinen for 2024. I pipelinen efter Q1 er projekter for godt 28 mia. kr. registreret som igangsat, og der planlægges igangsat projekter for ca. 87 mia. kr. for resten af året, hvilket er i den meget høje ende,” fortæller senioranalytiker Rasmus Schulian fra Byggefakta, som står bag Bygherrebarometeret sammen med Bygherreforeningen.

Han forklarer, at pipelinen efter Q1 naturligvis ikke viser det endelige billede for 2024. Men værdien af de allerede igangsatte byggerier i første kvartal peger på, at realiseringsgraden for 2024 –hvor stor en del af de planlagte byggerier som gennemføres – bliver højere end de foregående år. 

”Hovedårsagen, til byggeriets vækst i pipeline i år, er væksten inden for energi og renovation samt anlægsarbejder, der når et rekordhøjt niveau. Energisektoren er under omstilling. Det smitter også af på anlægsarbejder, hvor der er fjernvarmeledninger for 12 mia. kr. i 2024. Projekterne udføres over flere år og vil påvirke aktivitetsniveauet i de kommende år,” spår Rasmus Schulian.

Men boligbyggeriet har det svært, konstaterer analysechefen.

”Byggeniveauet for boliger bliver en smule højere i år end 2023 og corona-året 2020, men stadig langt fra niveauet før 2020 samt årene 2021 og 2022.”

Spirende optimisme

Jesper Malm, chef for politik og kommunikation i Bygherreforeningen kan godt fornemme en vis optimisme blandt landets bygherrer

”Investeringslysten er generelt opadgående. Man tror lidt mere på det. Det kan vi også aflæse i målingen. 39 pct. blandt landets bygherrer forventer stigende aktivitetsniveau, hvilket er flere end i efteråret. Og kun 10 pct. mener, de har faldende aktivitetsniveau mod 13 pct. og 23 pct. i de seneste to målinger. Beskæftigelsen er stadig rekordhøj.”

Boligbyggeriet har det svært

Jesper Malm ser en situation, hvor det er de store offentlige og halvoffentlige energivirksomheder og medicinalindustrien med Novo Nordisk i spidsen, der driver udviklingen. For ganske få år siden var det de private ejendomsudviklere og det almene, som dominerede investeringslysten.

”Mange private ejendomsudviklere og almene boligorganisationer har været i en svær periode. De blev presset af prisstigningerne i 2023, hvilket endda medførte enkelte konkurser i branchen. Herefter kom der rentestigninger. Eftervirkningerne kan stadig mærkes ind i 2024, hvor der stadig er mange særligt boligbyggeprojekter, som venter på bedre tider og som ikke sættes i gang som planlagt,” konstaterer Jesper Malm.

I de seneste år har mange almene bygherrer haft svært ved at få enderne til at mødes, ofte i allerede planlagte og projekterede projekter. Sidste år var det således kun 41 pct. af alle almene byggeprojekter som gik i gang som planlagt. Her mener Jesper Malm, at tingene er blevet tilrettet en smule, blandt andet fordi flere boligorganisationer har fået refinansieret deres projekter.

Hent og læs Bygherrebarometeret forår 2024 her.

Hovedkonklusioner fra Bygherrebarometeret 2024 efter Q1  

  • Aktivitetsniveauet i bygge- og anlægsbranchen ser ud til at blive endnu et rekordår – på niveau med 2022 – inden invasionen i Ukraine, energiudfordringer, rentestigninger mv.
  • I første kvartal 2024 er der igangsat mere byggeri end i foråret 2022, som ellers var yderst travlt.
  • Flere bygherrer oplever, at de har stigende aktivitet det kommende år. Fra 35 % i efteråret 2023 til 39 % aktuelt her i foråret 2024. Og færre har faldende aktiviteter.
  • Et rekordhøjt niveau for investeringer i energianlæg med relation til den grønne omstilling samt investeringer i den tilhørende infrastruktur.
  • Udrulningen af Infrastrukturplan 2035 med væsentligt øgede investeringer i vejanlæg har også indflydelse på den høje pipeline i forhold til de foregående år.
  • Novo Nordisk markerer sig som en af landets absolut førende bygherrer med to store milliardprojekter på Fyn og projekter i alt for 3,2 mia. kr. Det efterfølger gigaprojekter som blev igangsat sidste år i Kalundborg. Desuden investerer Novo Nordisk Fonden næsten en milliard i laboratoriefaciliteter på DTU.
  • Boligbyggeriet er stadig udfordret, og pipelinen er kun steget 6 % i forhold til 2023. Meget ser stadig ikke ud til at kunne lykkes.
  • Den almene sektor har været præget af mange udsatte projekter og har i 2024 fortsat udfordringer med høje bygge- og finansieringsomkostninger. Alligevel vokser pipelinen markant i 2024 for både renovering og nybyggeri. Realiseringsgraden vil fortsat være lav, men der er tegn på reel vækst (fra et meget lavt niveau).

Pipeline for 2024 (efter Q1)

Sum og antal projekter

graf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedgrupper udvikling 2024 (efter Q1)

graf

 

 

 

 

Bygherretyper udvikling 2024 (efter Q1)

Graf

 

Fakta om Bygherrebarometeret

Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebranchen, herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer. Desuden underbygges Bygherrebarometeret af en aktuel spørgeskemaundersøgelse blandt landets professionelle bygherrer, som er blevet bedt om at vurdere særlige udfordringer og prioriteringer det kommende år.

Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej, og sikre, at de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien og bygge- og anlægsbranchen. Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta.

Kontakt

Jesper Malm, chef for kommunikation og politik i Bygherreforeningen:
Mail: jm@bygherreforeningen.dk. Tlf. 22944161

Rasmus Schulian, Analytiker Research, Byggefakta
Mail: rasmus.schulian@byggefakta.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev