Nyhed -

30/10/2020

Rambøll-rapport: Renovering er bedst for økonomi og klima

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at bygherrer bør overveje at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det er nemlig langt mindre belastende for klimaet, og der er totaløkonomiske besparelser at hente.

Resultaterne fra Rambølls nye rapport har i denne uge været genstand for meget omtale og heftig debat på årets Building Green, og resultatet, der peger på at det er mindre klimabelastende at renovere fremfor at bygge nyt, har længe cirkuleret som en antagelse i byggebranchen.

Analysen er baseret på studier af 16 faktiske enfamiliehuse, etageboliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger, der er udvalgt således, at de repræsenterer et bredt udsnit af bygningsfunktioner, materialevalg og lokationer. Studiet af de 16 cases sammenligner bygningernes klimaeffekt og totaløkonomi i henholdsvis tre renoveringsscenarier- og et nybyggeriscenarie. Analysen er den første af sin slags i en dansk kontekst, men bygger videre på konklusioner i en anden nylig analyse, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD).

Op mod 55 pct. Co2-besparelser ved renovering

Rapporten viser, at de klima- og miljømæssige fordele træder tydeligst frem i de mest omfattende renoveringer. Det er næppe overraskende, at den positive effekt er lille ved en tagudskiftning i forhold til en mere grundlæggende renovering og optimering af bygninger, hvor hele klimaskærmen optimeres og hvor installationerne typisk også opgraderes. Dog vil det måske overraske mange, at de negative klima- og miljømæssige effekter af at rive ned og bygge nyt erstatningsbyggeri af samme størrelse er 45-55 procent større i CO2-regnskabet, end hvis der i stedet gennemføres en markant renovering af bygningen.

Dobbelt så dyrt at rive ned og bygge nyt

Endnu mere markante forskelle ses, når der foretages totaløkonomiske beregninger af scenarierne. Her viser det sig, at det typisk vil være mere end dobbelt så dyrt at bygge nyt fremfor at foretage omfattende renoveringer over en betragtningsperiode på 50 år. Det strider imod hyppigt forekommende antagelser om, at det forholder sig omvendt; at det ikke kan betale sig at bevare og renovering bygninger, fordi de vil være dyrere i drift.

Bygherreforeningen, der har været initiativtager til analysen på vegne af Renovering på Dagsordenen, ser rapportens resultater som en anledning til grundige refleksioner hos de professionelle bygherrer i forhold til, hvordan porteføljen fremover skal plejes og sammensættes.

Direktør i Bygherreforening, Henrik L. Bang, siger således om analysen: ”Der vil være en lang række situationer, hvor brugernes behov for fysiske rammer ændrer sig, og hvor det kan være nødvendigt at opføre nyt byggeri til bestemte formål, som eksisterende bygninger på grund af deres beliggenhed, størrelse og indretning ikke vil kunne opfylde. Men hvis beliggenheden passer, og det med ombygninger og måske tilbygninger alligevel vil kunne lade sig gøre at udnytte allerede eksisterende bygninger, viser analysen, at det som regel vil være den rette vej at gå at renovere – både klimamæssigt, totaløkonomisk og måske også bygningskulturelt, hvor bygningerne indgår i historiske kulturmiljøer og kontekster.”

Et økonomisk argument, man ofte møder for at rive ned og bygge nyt frem for at renovere er, at renoveringsprojekter typisk er forbundne med usikkerheder og risici, der kan være vanskelige at håndtere. Modsat er det opfattelsen med nybyggeri, at det er lettere at tilrettelægge processen med færre overraskelser undervejs. Det stiller krav til bygherrerne om at investere i bedre forundersøgelser for at risikoafdække, og det stiller større krav til rådgiverne om at være i stand til at afdække og vurdere potentielle risici. Derfor indgår det også som et følsomhedsparameter i analysen. Men set i lyset af de gennemgående og markante økonomiske forskelle i analysen, vil der ofte være råderum til at sikre, at renoveringsprojekterne kan gennemføres på et mere oplyst grundlag.

Under alle omstændigheder er det en bunden opgave for byggeriet at bidrage til at nedbringe CO2-aftrykket markant, hvis Danmark skal nå et reduktionsmål på 70% i 2030. Og her kommer renovering med analysen endnu mere i fokus.

Hent rapporten

Hent bilagsrapport

Se streamet version af debatten her

For mere information, kontakt: 

 • Henrik L. Bang, direktør i Bygeherreforeningen: email: hlb@bygherreforeningen.dk Tlf.: 40425575
 • Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen: email: gks@bygherreforeningen.dk Tlf.: 20302750

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København, Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev