Rambøll-rapport: Renovering er bedst for økonomi og klima - Bygherreforeningen

Nyhed -

30/10/2020

Rambøll-rapport: Renovering er bedst for økonomi og klima

En ny rapport udarbejdet af Rambøll for partnerskabet Renovering på Dagsordenen viser, at bygherrer bør overveje at renovere frem for at rive ned og bygge nyt. Det er nemlig langt mindre belastende for klimaet, og der er totaløkonomiske besparelser at hente.

Resultaterne fra Rambølls nye rapport har i denne uge været genstand for meget omtale og heftig debat på årets Building Green, og resultatet, der peger på at det er mindre klimabelastende at renovere fremfor at bygge nyt, har længe cirkuleret som en antagelse i byggebranchen.

Analysen er baseret på studier af 16 faktiske enfamiliehuse, etageboliger, offentlige bygninger og erhvervsbygninger, der er udvalgt således, at de repræsenterer et bredt udsnit af bygningsfunktioner, materialevalg og lokationer. Studiet af de 16 cases sammenligner bygningernes klimaeffekt og totaløkonomi i henholdsvis tre renoveringsscenarier- og et nybyggeriscenarie. Analysen er den første af sin slags i en dansk kontekst, men bygger videre på konklusioner i en anden nylig analyse, foretaget af Statens Byggeforskningsinstitut (BUILD).

Op mod 55 pct. Co2-besparelser ved renovering

Rapporten viser, at de klima- og miljømæssige fordele træder tydeligst frem i de mest omfattende renoveringer. Det er næppe overraskende, at den positive effekt er lille ved en tagudskiftning i forhold til en mere grundlæggende renovering og optimering af bygninger, hvor hele klimaskærmen optimeres og hvor installationerne typisk også opgraderes. Dog vil det måske overraske mange, at de negative klima- og miljømæssige effekter af at rive ned og bygge nyt erstatningsbyggeri af samme størrelse er 45-55 procent større i CO2-regnskabet, end hvis der i stedet gennemføres en markant renovering af bygningen.

Dobbelt så dyrt at rive ned og bygge nyt

Endnu mere markante forskelle ses, når der foretages totaløkonomiske beregninger af scenarierne. Her viser det sig, at det typisk vil være mere end dobbelt så dyrt at bygge nyt fremfor at foretage omfattende renoveringer over en betragtningsperiode på 50 år. Det strider imod hyppigt forekommende antagelser om, at det forholder sig omvendt; at det ikke kan betale sig at bevare og renovering bygninger, fordi de vil være dyrere i drift.

Bygherreforeningen, der har været initiativtager til analysen på vegne af Renovering på Dagsordenen, ser rapportens resultater som en anledning til grundige refleksioner hos de professionelle bygherrer i forhold til, hvordan porteføljen fremover skal plejes og sammensættes.

Direktør i Bygherreforening, Henrik L. Bang, siger således om analysen: ”Der vil være en lang række situationer, hvor brugernes behov for fysiske rammer ændrer sig, og hvor det kan være nødvendigt at opføre nyt byggeri til bestemte formål, som eksisterende bygninger på grund af deres beliggenhed, størrelse og indretning ikke vil kunne opfylde. Men hvis beliggenheden passer, og det med ombygninger og måske tilbygninger alligevel vil kunne lade sig gøre at udnytte allerede eksisterende bygninger, viser analysen, at det som regel vil være den rette vej at gå at renovere – både klimamæssigt, totaløkonomisk og måske også bygningskulturelt, hvor bygningerne indgår i historiske kulturmiljøer og kontekster.”

Et økonomisk argument, man ofte møder for at rive ned og bygge nyt frem for at renovere er, at renoveringsprojekter typisk er forbundne med usikkerheder og risici, der kan være vanskelige at håndtere. Modsat er det opfattelsen med nybyggeri, at det er lettere at tilrettelægge processen med færre overraskelser undervejs. Det stiller krav til bygherrerne om at investere i bedre forundersøgelser for at risikoafdække, og det stiller større krav til rådgiverne om at være i stand til at afdække og vurdere potentielle risici. Derfor indgår det også som et følsomhedsparameter i analysen. Men set i lyset af de gennemgående og markante økonomiske forskelle i analysen, vil der ofte være råderum til at sikre, at renoveringsprojekterne kan gennemføres på et mere oplyst grundlag.

Under alle omstændigheder er det en bunden opgave for byggeriet at bidrage til at nedbringe CO2-aftrykket markant, hvis Danmark skal nå et reduktionsmål på 70% i 2030. Og her kommer renovering med analysen endnu mere i fokus.

Hent rapporten

Hent bilagsrapport

Se streamet version af debatten her

For mere information, kontakt: 

  • Henrik L. Bang, direktør i Bygeherreforeningen: email: hlb@bygherreforeningen.dk Tlf.: 40425575
  • Graves Simonsen, projektchef i Bygherreforeningen: email: gks@bygherreforeningen.dk Tlf.: 20302750

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev