Blog -

04/02/2015

Renovering hitter på byggeriets uddannelser

Blogindlæg skrevet af: Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

Studerende_01_SH (GKS)

 

 

 

 

 

 

 

 

I mange år har holdningen i byggeriet været, at renovering blot er en form for nybyggeri. Skulle det betragtes anderledes, var der tale om decideret restaurering af fredede bygninger. Nybyggeriet har derfor traditionelt løbet med al opmærksomheden på byggeriets videregående uddannelser, mens renovering blev nærmest stedmoderligt behandlet.

Sådan er det ikke længere. Renovering er eksempelvis blevet den mest populære linje på Arkitektskolen i København. De unge har fået øjnene op for de spændende udfordringer, der findes i den eksisterende bygningsmasse – og for, hvor jobmulighederne er efter endt studie.

 

Efterspørgslen driver interessen
70 procent af alle byggeopgaver er vedligehold og transformationer, og i modsætning til nybyggeriet der er konjunkturfølsomt, viser statistikkerne, at renoveringsområdet omsætningsmæssigt er relativt konstant. Selv når konkurrencen skærpes, og omstændighederne tvinger hovedparten af byggeriets rådgivende og udførende virksomheder til at dele renoveringsopgaverne.

Byggeriets virksomheder efterspørger i stigende grad klassiske kompetencer hos nyuddannede, viser analyser fra Bygherreforeningen i 2012 og 2013. De nyuddannede forventes i dag at have en større bygningskulturel, byggeteknisk, materiale- og kommunikationsmæssig forståelse end tidligere, og dermed kunne være i stand til at agere på flere niveauer i en samlet byggeproces fra idé til aflevering og drift.

 

De studerende vil gerne
Interessen blandt de studerende for renovering stiger i takt med, at området bliver stadigt mere eksponeret, og uddannelserne skærper opmærksomheden på eksempelvis bæredygtighed og energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Flere uddannelsesinstitutioner tager initiativer som tværfaglige semestre, indfører klassiske discipliner som opmåling, byggeteknisk forståelse og arkitekturhistorie og supplerer med sommerskoler og vinterakademier, der har fokus på den eksisterende bygningsmasse. Initiativerne ser ud til at blive belønnet med stigende tilslutning fra de studerende. De synes at have fået øjnene op for kvaliteten i at arbejde med kulturværdierne og udfordringerne i den ældre bygningsmasse, men har selvfølgelig også sans for, hvor beskæftigelsen inden for byggeriet bevæger sig hen.

 

Uddannelserne mangler konsensus
Den øgede efterspørgsel efter renoveringskompetencer giver uddannelsesinstitutionerne en række udfordringer. Der er ikke konsensus om, hvad god undervisning i renovering er, og hvilke renoveringskompetencer, som de studerende bør have, når de sluses ud fra uddannelserne. Visse ingeniøruddannelser og arkitektuddannelser viger kun nødigt for renovering og fastholder en række specialiserede fagligheder. Så skal de studerende have tilføjet nye og mere brede kompetencer, vil det ofte være på bekostning af andre. Det kræver hård prioritering – og er renovering bare et forbigående fænomen indtil næste højkonjunktur med mere nybyggeri? Er de studerende overhovedet interesserede i at dygtiggøre sig i renovering og transformation? Og er det ændrede fokus slået igennem hos de studerende i valg af studieemner og retninger?

 

Dialog som vigtigt redskab
Selvom om der kan iagttages en mærkbar udvikling på uddannelsesområdet, er der fortsat behov for fokus på både barrierer og nye muligheder. Det sker blandt andet gennem dialogmøder, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden til nye tiltag. Dialogmøderne afholdes af initiativet Renovering på Dagsordenen, der siden 2012 har haft fokus på renoveringskompetencer – både hos nyuddannede og mere erfarne byggefolk. Der er gennemført spørgeundersøgelser, interviews, analyser og dialogmøder med uddannelsesansvarlige som udbydere og byggeriets virksomheder som efterspørgere.

Næste dialogmøde holdes den 4. februar 2015 hos Grundejerens Investeringsfond. Læs mere her

Læs også:
Renovering på Dagsordenens fokus på kompetencer og uddannelser
Værdibygs perspektiver på renoveringsprocesser
Om Vinterakademiet
Nye arkitekter vil hellere restaurere end at bygge nyt Politiken, 13. januar 2015

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev