Blog -

04/02/2015

Renovering hitter på byggeriets uddannelser

Blogindlæg skrevet af: Graves Simonsen, projektchef, Bygherreforeningen

 

Studerende_01_SH (GKS)

 

 

 

 

 

 

 

 

I mange år har holdningen i byggeriet været, at renovering blot er en form for nybyggeri. Skulle det betragtes anderledes, var der tale om decideret restaurering af fredede bygninger. Nybyggeriet har derfor traditionelt løbet med al opmærksomheden på byggeriets videregående uddannelser, mens renovering blev nærmest stedmoderligt behandlet.

Sådan er det ikke længere. Renovering er eksempelvis blevet den mest populære linje på Arkitektskolen i København. De unge har fået øjnene op for de spændende udfordringer, der findes i den eksisterende bygningsmasse – og for, hvor jobmulighederne er efter endt studie.

 

Efterspørgslen driver interessen
70 procent af alle byggeopgaver er vedligehold og transformationer, og i modsætning til nybyggeriet der er konjunkturfølsomt, viser statistikkerne, at renoveringsområdet omsætningsmæssigt er relativt konstant. Selv når konkurrencen skærpes, og omstændighederne tvinger hovedparten af byggeriets rådgivende og udførende virksomheder til at dele renoveringsopgaverne.

Byggeriets virksomheder efterspørger i stigende grad klassiske kompetencer hos nyuddannede, viser analyser fra Bygherreforeningen i 2012 og 2013. De nyuddannede forventes i dag at have en større bygningskulturel, byggeteknisk, materiale- og kommunikationsmæssig forståelse end tidligere, og dermed kunne være i stand til at agere på flere niveauer i en samlet byggeproces fra idé til aflevering og drift.

 

De studerende vil gerne
Interessen blandt de studerende for renovering stiger i takt med, at området bliver stadigt mere eksponeret, og uddannelserne skærper opmærksomheden på eksempelvis bæredygtighed og energioptimering af den eksisterende bygningsmasse. Flere uddannelsesinstitutioner tager initiativer som tværfaglige semestre, indfører klassiske discipliner som opmåling, byggeteknisk forståelse og arkitekturhistorie og supplerer med sommerskoler og vinterakademier, der har fokus på den eksisterende bygningsmasse. Initiativerne ser ud til at blive belønnet med stigende tilslutning fra de studerende. De synes at have fået øjnene op for kvaliteten i at arbejde med kulturværdierne og udfordringerne i den ældre bygningsmasse, men har selvfølgelig også sans for, hvor beskæftigelsen inden for byggeriet bevæger sig hen.

 

Uddannelserne mangler konsensus
Den øgede efterspørgsel efter renoveringskompetencer giver uddannelsesinstitutionerne en række udfordringer. Der er ikke konsensus om, hvad god undervisning i renovering er, og hvilke renoveringskompetencer, som de studerende bør have, når de sluses ud fra uddannelserne. Visse ingeniøruddannelser og arkitektuddannelser viger kun nødigt for renovering og fastholder en række specialiserede fagligheder. Så skal de studerende have tilføjet nye og mere brede kompetencer, vil det ofte være på bekostning af andre. Det kræver hård prioritering – og er renovering bare et forbigående fænomen indtil næste højkonjunktur med mere nybyggeri? Er de studerende overhovedet interesserede i at dygtiggøre sig i renovering og transformation? Og er det ændrede fokus slået igennem hos de studerende i valg af studieemner og retninger?

 

Dialog som vigtigt redskab
Selvom om der kan iagttages en mærkbar udvikling på uddannelsesområdet, er der fortsat behov for fokus på både barrierer og nye muligheder. Det sker blandt andet gennem dialogmøder, hvor der er mulighed for at udveksle erfaringer og inspirere hinanden til nye tiltag. Dialogmøderne afholdes af initiativet Renovering på Dagsordenen, der siden 2012 har haft fokus på renoveringskompetencer – både hos nyuddannede og mere erfarne byggefolk. Der er gennemført spørgeundersøgelser, interviews, analyser og dialogmøder med uddannelsesansvarlige som udbydere og byggeriets virksomheder som efterspørgere.

Næste dialogmøde holdes den 4. februar 2015 hos Grundejerens Investeringsfond. Læs mere her

Læs også:
Renovering på Dagsordenens fokus på kompetencer og uddannelser
Værdibygs perspektiver på renoveringsprocesser
Om Vinterakademiet
Nye arkitekter vil hellere restaurere end at bygge nyt Politiken, 13. januar 2015

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev