Blog -

14/03/2018

Renovering med resonans

Blogindlæg skrevet af: Michael Christensen, kreativ direktør og stiftende partner Christensen & Co Arkitekter

 

Hafnia Hallen

Vores løsninger bør udspringe af de specifikke potentialer, og æstetikken skal sømfrit integrere rumligheder, der bidrager til et sundt og et godt oplevet indeklima, hvor bygningens funktionalitet er optimeret i forhold til brugernes behov, og hvor arkitekturen løfter de eksisterende rammer ind i en nutidig kontekst. Vi arbejder derfor analytisk med at identificere ånden i en bygning og finde løsninger, der optimerer og gentænker det konkrete bygningsværk.

Ansvarlig arkitektur er en helhed der er større end de enkelte dele
Vi tror på, at arkitekturen har potentiale til at løfte nogle af samfundets helt store udfordringer, blandt andet fordi vi med arkitekturen kan skabe de bedste forudsætninger for møder mellem mennesker. En renovering skal som al anden arkitektur være ansvarlig. For at vi når derhen, skal vi udfordre os selv, brugerne og bygherren og prøve nye løsninger af. Samtidig er det vigtigt, at der ikke opstår en modsætning mellem æstetik og ansvarlighed, da vores projekter kun er en succes, hvis samfundsmæssige, teknologiske og bæredygtige aspekter er fuldt integreret i det arkitektoniske koncept.

Når et renoveringsprojekt virkelig lykkes, er det fordi, det på én gang overrasker med sine innovative løsninger og samtidig udnytter styrkerne i det eksisterende – særligt i forhold til at skabe bedre forudsætninger for at mennesker kan mødes. Senest har et sådan projekt for os været renoveringen af Club Danmark hallen i Valby, der i dag, under navnet Hafnia Hallen står som et epicenter for sportsaktiviteter i Københavns Kommune.

Hafnia Hallen

Fra hangar-ruin til indbydende multihal
Juleaften 2010 kollapsede en del af Club Danmark Hallen i Valby under en massiv mængde sne. Den hangarlignende hal fra 1998, blev båret af ni gigantiske limtræsbuer, der målte 80 gange 177 meter. Hallen havde en halvkugleformet apsis i hver ende, og den var totalt lukket mod omgivelserne. Det var den ene af de to ender, der kollapsede. Vores til gang til idrætsbyggerier er at fokusere på at fremme læring og kompetenceudvikling gennem sunde fysiske omgivelser.  I vores renovering af hallen valgte vi derudover at fokusere på tre grundlæggende forudsætninger for projektet:

  • Bjælkerne og den karakteristiske rumlighed (den arkitektoniske DNA)
  • Bæredygtigheden (ambitionen om at skabe langtidsholdbar arkitektur med høj æstetisk værdi)
  • Brugerne (behovet for funktionalitet i samtiden)

Bæredygtigheden blev arkitektonisk brændstof
Ved at genanvende mest muligt af den eksisterende hal fx bjælkerne i det store tag, i stedet for at rive ned og bygge nyt, tog vi første skridt mod et bæredygtigt projekt, hvor varmetab bliver til varmegevinst når opvarmede områder i klubhuset, afgiver varme til semiopvarmede områder, som igen afgiver varme, til uopvarmede dele af hallen.

Rigelige mængder af dagslys er noget af det vigtigste for os som mennesker, hvor tidligere idrætsfaciliteter tidligere var lukkede kasser med et minimum af dagslys, er Hafnia Hallen nu domineret af masser af dagslys – ikke bare store mængder ligegyldigt lys – men lys med kraft og karakter og med variation. Lys som skaber forskellige situationer rundt omkring i bygningen, og understøtter og beriger den overordnede identitet. Det sikrer et velfungerende og sundt indeklima og et oplevet indeklima med fokus på velvære og komfort for brugerne.

Hallen har en række ny brugere, fordi den nu er organiseret som et hal-i-hal-koncept, der sætter nye standarder for moderne multifunktionelle idrætshaller, der kan rumme mange forskellige idrætsgrene og brugere – modsat Club Danmarks Hallens tidligere monofunktionalitet.

Fortid og fremtid forenet
Bygningens nye arkitektur har bygget bro mellem fortid og fremtid med funktionelle løsninger, hvor de arkitektoniske løsninger har skabt et helt nyt rum for, at mennesker kan mødes på tværs af alder, sportsgren, niveau og køn. Ved at udfordre den oprindelige brug af hallen har vi tilført merværdi for brugerne, hvor renoveringen netop har skabt et sportsunivers, hvor enkeltdelene løftes til en større helhed.

Når vi arbejder med renoveringer har vi fokus på hvordan vi bedst styrker den sociale bæredygtighed, og vi mener, at vi som arkitekter bør bevæge os væk fra tjeklister og certificering, og i stedet lader udfordre projekternes ved et løft af deres æstetiske potentiale. Med dette fokus kommer bæredygtighed ikke til at handle om objektive parametre, men om oplevet arkitektur, der i kraft af sine kvaliteter får en lang levetid – og særligt for renoveringer en forlænget levetid.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev