Blog -

14/03/2018

Renovering med resonans

Blogindlæg skrevet af: Michael Christensen, kreativ direktør og stiftende partner Christensen & Co Arkitekter

 

Hafnia Hallen

Vores løsninger bør udspringe af de specifikke potentialer, og æstetikken skal sømfrit integrere rumligheder, der bidrager til et sundt og et godt oplevet indeklima, hvor bygningens funktionalitet er optimeret i forhold til brugernes behov, og hvor arkitekturen løfter de eksisterende rammer ind i en nutidig kontekst. Vi arbejder derfor analytisk med at identificere ånden i en bygning og finde løsninger, der optimerer og gentænker det konkrete bygningsværk.

Ansvarlig arkitektur er en helhed der er større end de enkelte dele
Vi tror på, at arkitekturen har potentiale til at løfte nogle af samfundets helt store udfordringer, blandt andet fordi vi med arkitekturen kan skabe de bedste forudsætninger for møder mellem mennesker. En renovering skal som al anden arkitektur være ansvarlig. For at vi når derhen, skal vi udfordre os selv, brugerne og bygherren og prøve nye løsninger af. Samtidig er det vigtigt, at der ikke opstår en modsætning mellem æstetik og ansvarlighed, da vores projekter kun er en succes, hvis samfundsmæssige, teknologiske og bæredygtige aspekter er fuldt integreret i det arkitektoniske koncept.

Når et renoveringsprojekt virkelig lykkes, er det fordi, det på én gang overrasker med sine innovative løsninger og samtidig udnytter styrkerne i det eksisterende – særligt i forhold til at skabe bedre forudsætninger for at mennesker kan mødes. Senest har et sådan projekt for os været renoveringen af Club Danmark hallen i Valby, der i dag, under navnet Hafnia Hallen står som et epicenter for sportsaktiviteter i Københavns Kommune.

Hafnia Hallen

Fra hangar-ruin til indbydende multihal
Juleaften 2010 kollapsede en del af Club Danmark Hallen i Valby under en massiv mængde sne. Den hangarlignende hal fra 1998, blev båret af ni gigantiske limtræsbuer, der målte 80 gange 177 meter. Hallen havde en halvkugleformet apsis i hver ende, og den var totalt lukket mod omgivelserne. Det var den ene af de to ender, der kollapsede. Vores til gang til idrætsbyggerier er at fokusere på at fremme læring og kompetenceudvikling gennem sunde fysiske omgivelser.  I vores renovering af hallen valgte vi derudover at fokusere på tre grundlæggende forudsætninger for projektet:

  • Bjælkerne og den karakteristiske rumlighed (den arkitektoniske DNA)
  • Bæredygtigheden (ambitionen om at skabe langtidsholdbar arkitektur med høj æstetisk værdi)
  • Brugerne (behovet for funktionalitet i samtiden)

Bæredygtigheden blev arkitektonisk brændstof
Ved at genanvende mest muligt af den eksisterende hal fx bjælkerne i det store tag, i stedet for at rive ned og bygge nyt, tog vi første skridt mod et bæredygtigt projekt, hvor varmetab bliver til varmegevinst når opvarmede områder i klubhuset, afgiver varme til semiopvarmede områder, som igen afgiver varme, til uopvarmede dele af hallen.

Rigelige mængder af dagslys er noget af det vigtigste for os som mennesker, hvor tidligere idrætsfaciliteter tidligere var lukkede kasser med et minimum af dagslys, er Hafnia Hallen nu domineret af masser af dagslys – ikke bare store mængder ligegyldigt lys – men lys med kraft og karakter og med variation. Lys som skaber forskellige situationer rundt omkring i bygningen, og understøtter og beriger den overordnede identitet. Det sikrer et velfungerende og sundt indeklima og et oplevet indeklima med fokus på velvære og komfort for brugerne.

Hallen har en række ny brugere, fordi den nu er organiseret som et hal-i-hal-koncept, der sætter nye standarder for moderne multifunktionelle idrætshaller, der kan rumme mange forskellige idrætsgrene og brugere – modsat Club Danmarks Hallens tidligere monofunktionalitet.

Fortid og fremtid forenet
Bygningens nye arkitektur har bygget bro mellem fortid og fremtid med funktionelle løsninger, hvor de arkitektoniske løsninger har skabt et helt nyt rum for, at mennesker kan mødes på tværs af alder, sportsgren, niveau og køn. Ved at udfordre den oprindelige brug af hallen har vi tilført merværdi for brugerne, hvor renoveringen netop har skabt et sportsunivers, hvor enkeltdelene løftes til en større helhed.

Når vi arbejder med renoveringer har vi fokus på hvordan vi bedst styrker den sociale bæredygtighed, og vi mener, at vi som arkitekter bør bevæge os væk fra tjeklister og certificering, og i stedet lader udfordre projekternes ved et løft af deres æstetiske potentiale. Med dette fokus kommer bæredygtighed ikke til at handle om objektive parametre, men om oplevet arkitektur, der i kraft af sine kvaliteter får en lang levetid – og særligt for renoveringer en forlænget levetid.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev