Renovering, nedrivning og cirkulær økonomi: Hvordan genbruger vi materialerne? - Bygherreforeningen
  • Renovering, nedrivning og cirkulær økonomi: Hvordan genbruger vi materialerne?

Mange af de fremrykkede opgaver vil være renoveringsprojekter. Det vil også sige, at mange opgaver vil indebære hel eller delvis nedrivning af en eksisterende bygning, inden renoveringen kan påbegyndes. En nedrivningsopgave skal planlægges og tilrettelægges, så den kan gennemføres uden at være til skade for miljøet og de udførendes sikkerhed og sundhed. Samtidig kan nedrivningsprocessen give anledning til, at værdifulde ressourcer kan identificeres og genbruges i egne eller andres projekter.

Miljøkortlægning og forundersøgelser

Ved bygge- og anlægsarbejder (herunder nedrivnings- og renoveringsarbejder) er det bygherrens ansvar, at farligt affald bliver identificeret og anmeldt til kommunen. Forud for en nedrivning skal der derfor udføres en miljøkortlægning af de miljøfremmede stoffer og materialer i den eksisterende bygning.

Der er desuden stor værdi at hente ved at udføre forskellige forundersøgelser i løbet af de tidlige faser af et renoveringsprojekt. Det kan være opmåling, vurdering af eksisterende tekniske anlægs funktion og tilstand, undersøgelser af råd, svamp og fugt osv. Retvisende forundersøgelser kan nedbringe risikoen ved uforudsete udgifter under selve renoveringsarbejdets udførelse. Jo mere sikkerhed du ønsker i forhold til de endelige udgifter, jo større et omfang af forundersøgelser er nødvendige.

Læs mere i Værdibygs vejledninger Miljøkortlægning og nedrivning og Forundersøgelser i renoveringsprojekter

Planlægning og udbud af nedrivningsopgaver

Står du overfor at skulle udbyde en nedrivningsopgave, så sørg for at lave et klart udbudsmateriale med præcise beskrivelser af de ydelser, du ønsker udført. På den måde skaber du et bedre konkurrencegrundlag, undgår svingende tilbudspriser og øger sikkerheden for, at arbejdet udføres som forventet.

Værdibygs vejledning Udbud af nedrivningsopgaver giver gode råd og anbefalinger til, hvordan nedrivningsopgaver kan planlægges og udbydes.

Nedrivning med henblik på genbrug og genanvendelse

Mange bygherrer har ambitiøse ønsker om at genbruge eller genanvende materialer i deres byggeprojekter. En nedrivningsopgave er en oplagt mulighed for at identificere og udtage værdifulde ressourcer, der kan genbruges eller genanvendes – enten i et eventuelt efterfølgende renoveringsprojekt, i et andet projekt i din portefølje eller hos andre bygherrer. Uanset hvem, der skal aftage ressourcerne, er der gode råd at hente i Værdibygs vejledning Cirkulær nedrivning, bl.a. om bygherrens tidlige overvejelser, ressourcekortlægning og udbud, der understøtter genbrug og genanvendelse.

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev