Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet - Bygherreforeningen

Nyhed -

03/04/2020

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.

For at holde gang i byggeriet og beskæftigelsen under coronakrisen, valgte regeringen i sidste uge at fjerne anlægsloftet, og dermed give kommuner og regioner mulighed for at bygge for op mod 10 mia. kr. Af dem udgør de fremrykkede investeringer cirka 2,5 mia. kr. Landets kommuner er derfor nu begyndt at fremskynde byggeopgaver, der ellers var planlagt i de kommende år. En rundspørge blandt Bygherreforeningens kommunale medlemmer viser, at renoveringsopgaver, der allerede er veldefinerede og planlagte, er i høj kurs.

Renovering over hele linjen

I Aalborg Kommune låner man penge til fremrykningen af opgaver, og her er der fra politisk hånd taget beslutning om et beløb på ca. 400. mio. kr., som primært skal bruges på renovering af eksisterende bygninger og på vedligehold af veje, broer, stier og parker. Her er det vigtigt, at opgaverne er veldefinerede og allerede planlagte, og ikke kræver nogen væsentlig myndighedsindblanding:

”De projekter vi fremskynder, er alle projekter, som vi forventer få færdiggjort i 2020. Vi sætter gang i mange mindre renoveringsopgaver på ca. 800 bygninger, og opgaverne er alle nogle, som vi på nuværende tidspunkt har kapacitet og ressourcer til at løse. Vi kan derfor trække på håndværkere fra vores kommende rammeaftale, og projekterne kræver ikke væsentlig myndighedsbehandling” fortæller Peter Munk, bygningschef i Aalborg Kommune.

”På den måde sparer vi tid, og vi får mulighed for bl.a. at genoprettet et vedligeholdsefterslæb, energirenovere og forbedre indeklima og arbejdsmiljø” fortsætter han.

Også i Esbjerg Kommune fokuserer man på at fremrykke renoveringsopgaver, der var planlagt til 2021. Samme tendens ses i Slagelse Kommune. Her fremrykker man en række anlægsprojekter, der i forvejen var sat til at starte i 2020 sammen med en række vedligeholdelsesopgaver, som var planlagt i 2021.

Nybyggeri er vanskeligt

Anlægsloftet har længe været kritiseret for at sætte en stopper for kommunernes muligheder for at bygge nyt, men selvom anlægsloftet nu bliver fjernet, er det af forskellige årsager ikke nybyggeri, som kommunerne kaster sig over i denne tid.

”Det er meget begrænset, hvad man kan sætte i gang af nybyggeri nu. Det kræver studieture og brugerinddragelse, og det er svært, når man ikke kan mødes fysisk. I denne tid er det ikke muligt at modne projekter, og derfor fokuserer vi på projekter, som allerede er tydelige og veldefinerede” fortæller Carsten Schlein, ejendomschef i Esbjerg Kommune. Den betragtning er Peter Munk fra Aalborg Kommune enig i:

”Det nybyggeri vi har, er noget, der i forvejen var planlagt i budgettet, og som vi allerede har defineret. Dog har vi valgt at fremrykke planlægningen af nybyggeri fra 2021, så vi kan skabe arbejde for håndværkerne så hurtigt som muligt efter coronakrisen. Selvom vi ønsker at støtte op om de lokale rådgivningsfirmaer, er der ikke mange nye opgaver vi kan sætte i gang på nuværende tidspunkt”.

Renovering bliver en gevinst på sigt

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, er positiv overfor fjernelsen af anlægsloftet i lyset af coronakrisen, og ser gode perspektiver i at kommunerne nu fremrykker renoveringsopgaver:

”Det er positivt at se, at mange kommuner bruger situationen som en anledning til at igangsætte energirenoveringer af eksisterende bygninger, eller renoveringer, der forbedrer indeklimaet og arbejdsmiljøet på fx skoler og daginstitutioner. Anlægsloftet har længe været en barriere, der har forhindret igangsættelsen af selv yderst nødvendige renoveringsarbejder. Ved at kommunerne kan bruge flere penge her og nu, kan vi udover at holde en hånd under beskæftigelsen fremtidssikre bygningsmassen og opretholde de samfundsværdier, der er bundet til dem. Ovenikøbet med et bidrag til den grønne omstilling vi er i gang med” siger direktøren.

Fortsat lempelser for grønne projekter

Han hæfter sig ved, at det er vigtigt, at politikerne også tænker længere end bare 2020 og foreslår derfor at se på om anlægsloftet fortsat skal være højere efter 2020, så længe det handler om investeringer i den grønne omstilling.

”Men lige nu skal vi gøre det så nemt som muligt for kommunernes byggeafdelinger at sende projekter i markedet. Derfor foreslår vi også, at man hæver grænserne i tilbudsloven for, hvornår man fx skal konkurrenceudsætte og afholde licitation. Det vil gøre den nuværende indsats hurtigere og mere agil”, slutter direktøren.

 

For mere information, kontakt:

Direktør Henrik L. Bang, tlf. 4042 5575 / hlb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
17
Bæredygtighed

Klimakrav og LCA for bygherrer – Aarhus

På dette kursus får du indsigt i konsekvenserne af både de nuværende og kommende, strammere klimakrav fra 2025. I løbet af dagen får du sparring til, hvad du som bygherre forventes at levere på ved...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev