Blog -

21/06/2017

Roadmap 2030 bygger bro mellem bygge- og energibranchen

 Blogindlæg skrevet af: direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

 

Det har været en løftestang at have fokus på bygningerne med Energifondens mellemkomst i Roadmap 2030. Det er dermed blevet et fælles anliggende for byggebranchen og energibranchen at få sagt farvel til de fossile energikilder så effektivt som muligt.

Sagen er jo den, at vi på begge sider skal levere løsninger, og der er oplagte muligheder i at finde sammen om kortlægningen, så vi bruger alle gode kræfter på den mest effektive måde. Her betyder en gensidig forståelse mellem leverandør og forbruger rigtig meget.

Energiforbrug udgør som bekendt 40 procent af det samlede energiforbrug i Danmark. Energien bruges primært til opvarmning, køling og drift, og der er et stort potentiale for energieffektivisering, men også muligheder for et samspil mellem energiforsyning og bygninger, når det gælder håndtering af mere fluktuerende energikilder, som ifølge energi- og byggebranchen karakteriserer fremtidens energiforsyning.

 

 

Eksisterende bygninger repræsenterer en stor værdi, og da der kun bygges omtrent en procent nybyggeri hvert år, vil den eksisterende bygningsmasse, også på længere sigt, udgøre en stor del af potentialet for bygningernes rolle i den grønne omstilling. Anbefalinger for hhv. 2020, 2025 og 2030.

Her fremhæver vi bygningsreglementet som innovationsdriver, når det gælder udvikling af såvel energieffektive nybyggerier, som renovering af den bestående bygningsbestand. Erfaringerne har vist, at det er fornuftigt at udmelde langsigtede mål, som løbende kan tilpasses den virkelighed, de skal fungere i, før de gøres til gældende krav. Det har også vist sig vigtigt at udmelde langsigtede mål, fordi det stimulerer en væsentlig innovation i såvel byggebranchen som i energibranchen.

De to store brancheområder på energiens og byggeriets område har under Energifondens paraply fået afstukket tydelige rammer og væsentlige sigtelinjer i forhold til:

 • Bygningsreglementet 2020 – og efterfølgende BR2025 og BR2030
 • EU-reguleringer fx: Bygningsdirektivet og VE-direktivet
 • Samspillet mellem energiforsyning og bygninger
 • Nye fokusområder i forhold til fx bæredygtighed og indeklima

Jeg kan derfor på vegne af Dansk Byggeri tilkendegive meget store forventninger til de samarbejder, der nu er lagt en køreplan for. Vi har oplevet ikke bare en bred opbakning og engagement fra såvel byggeriets som energisektorens aktører, men også fra Energistyrelsen samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Det lover rigtig godt, at vi nu kan se frem til et godt parløb mellem forsyningssiden og forbrugssiden. Det er i øvrigt helt i tråd med alle internationale tendenser, og helt i tråd med den sammensmeltning, som vi inden længe vi se i forhold til fx aktive energihuse, der spiller sammen med forsyningssiden.

 

Læs Roadmap 2030 i pixiversion

Læs Roadmap 2030-rapporten

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

  Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i…

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Aftaler - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherremodel begynder nu…