Blog -

30/11/2017

Sådan er reglerne for genbrug og genanvendelse

Blogindlæg skrevet af: centerleder Anke Oberender, VHGB (Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald)

 

 

Byggeaffald udgør en tredjedel af Danmarks affald. Derfor er det afgørende, at vi bliver bedre til at genbruge og genanvende byggeaffald, hvis vi skal lykkes med at skabe en cirkulær økonomi og udnytte de store markedsmuligheder.

Men kan byggematerialer, der genbruges eller genanvendes, uden videre indgå i bygninger på ny? Desværre nej. Det er nødvendigt at stille samme lovkrav til egenskaber og dokumentation som for nye byggematerialer – for ambitionerne om en høj grad af genbrug og genanvendelse må naturligvis ikke gå ud over kvalitet og holdbarhed i byggeriet. Reglerne er kort fortalt sådan her:

 1. Akkurat som nye byggevarer skal genbrugte og genanvendte byggevarer leve op til de administrative og tekniske krav til bygninger, som findes i Bygningsreglementet. I praksis betyder det fx for vinduer, at der skal kunne fremvises en beregning, der viser, at vinduet kan overholde de gældende energikrav, også selv om det er et genbrugt vindue af ældre dato.
 2. Derudover skal affaldslovgivningen overholdes for både at sikre, at gamle byggematerialer med miljø- og sundhedsskadelige stoffer som fx bly, PCB og asbest tages ud af det cirkulære kredsløb, og at genbrug og genanvendelse prioriteres højt.

Alle parter i værdikæden har et ansvar

Bygherrer
Det er bygherren, der har ansvar for, at der foreligger tilstrækkelig dokumentation for de anvendte byggevarers egenskaber – og at disse overholder lovkravene. Desuden har bygherren ansvar for, at mest muligt bliver genbrugt eller genanvendt i forbindelse med nedrivning og ombygning.

Rådgivere og entreprenører
I praksis er det naturligvis rådgivere og entreprenører, der udfører byggeriet for bygherren, og derfor har de et medansvar for, at affaldslovgivningens krav til at håndtere de gamle byggematerialer bliver overholdt.

Bygherrens rådgivere har desuden en vigtig rolle i at sikre, at bygherren ved, hvilken type dokumentation der skal skaffes for de genbrugte eller genanvendte byggevarer – sådan at man kan være sikker på, at byggevarerne er egnede til den påtænkte anvendelse.

Producenter
Endelig skal virksomheder, der oparbejder og genanvender gamle byggematerialer og sammensætter dem på nye måder, være opmærksomme på reglerne i byggelovgivningen og især omkring CE-mærkning af byggevarer.

 

Kommunens rolle som byggemyndighed
Det er kommunen som byggemyndighed, som skal vurdere, om byggeprojekter med genbrugte eller genanvende materialer opfylder gældende regler – fx energikravene i Bygningsreglementet. Desuden er det kommunen, der afgør, om et konkret byggeri kan opnå dispensation til at inkludere genbrugte og genanvendte byggevarer, der ikke lever op til Bygningsreglementets tekniske krav. Dispensationen kan dog kun gives, hvis de tekniske krav til bl.a. brand, sikkerhed og sundhed overholdes på anden vis.

 

The missing link
Helt generelt er der i praksis et informationsgab mellem CE-mærkning og Bygningsreglement. Dette gab bliver kun større, når genbrugte og genanvendte byggevarer bringes på banen. Hvor CE-mærket sikrer, at producenten deklarer byggevarens ydeevne for en bestemt egenskab, er det rådgiveren og de udførende der skal sikre, at de valgte byggevarer er egnede til anvendelsen. Dette er en meget krævende teknisk opgave, som bliver større, når det drejer sig om genbrugte og genanvendte materialer; som nemlig ikke er forsynet med en ydeevnedeklaration og oven i købet kan komme med andre egenskaber end ”traditionelle” byggematerialer.

Kompleksiteten betyder, at der ikke altid bliver taget stilling til, om de deklarerede egenskaber for genbrugte og genanvendte byggevarer rent faktisk lever op til Bygningsreglementets krav.

 

Brug for at sætte genbrug og genanvendelse i system
Hvis vi for alvor vil blive bedre til at genbruge og genanvende gamle byggematerialer i nye byggerier, kræver det, at der bygges bro mellem affaldslovgivning og byggelovgivning i den praktiske verden, og at videnniveauet hos alle aktører bliver løftet. Og så skal genbrug og genanvendelse af gamle byggematerialer sættes i system, så det bliver enklere at følge reglerne.

Kun herved kan genbrugte byggevarer eller byggevarer med genanvendte materialer blive en egentlig konkurrent til byggematerialer, der alene er baseret på nye råmaterialer. Og kun herved kan vi komme tættere på en egentlig cirkulær økonomi i Danmark.

 

Du kan kontakte VHGB på tlf. 72 20 29 30 for at få gratis vejledning og håndtering og genanvendelse af byggeaffaldet.

Om VHGB

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald – VHGB – samler, udvikler og formidler uvildig og konkret viden om håndtering og genanvendelse af byggeaffald.

Hos VHGB kan du som bygningsejer, entreprenør, håndværker, rådgiver eller kommune få gratis vejledning om miljøfarlige stoffer i bygge- og anlægsaffaldet og om mulighederne for genbrug og genanvendelse.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev