Nyhed -

20/03/2020

Sådan håndterer landets bygherrer coronakrisen

I alarmberedskab fra hjemmekontoret forsøger landets store bygherrer lige nu at holde gang i langt de fleste byggeaktiviteter. Men det er ikke uden udfordringer. Der skal bl.a. findes helt nye tilgange til at skabe den nødvendige sikkerhed for at undgå smitte på byggepladsen, og man må tænke kreativt i forhold til planlægning af opgaver.

Mens coronakrisen har lukket store dele af bl.a. luftfartsbranchen, rejsebranchen og hotel- og restaurationsbranchen helt eller delvist ned, er der stadig aktivitet på en stor del af landets byggepladser.

”Landets store bygherrer har taget myndighedernes anvisninger til sig, og fortsætter byggeriet i den udstrækning, det er muligt. Dem, der skal sendes hjem, er blevet sendt hjem, og på byggepladserne er de nødvendige tiltag i forhold til afstand, frokostordninger, antal samlede personer og rengøring blevet sat i værk i tæt dialog med entreprenørerne. Min opfattelse er, at vores medlemmer håndterer situationen meget seriøst, og at mange hurtigt har fået indrettet arbejdet på byggepladserne efter myndighedernes anbefalinger” fortæller Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen.

Ingen store økonomiske tab endnu

Himmerland Boligforening, der er en af landet store almene bygherrer, nikker genkendende til behovet for af at holde aktiviteter kørende på deres byggepladser under de gældende forhold:

”Vores byggepladser kører som planlagt, og vi har ikke mødt de store problemer endnu, udover en enkelt vinduesudskiftning i en boligafdeling, som vi har måttet udskyde på grund af fare for smitterisiko. Vi har haft en del renoveringsarbejder, som vi fortsat kan holde kørende, og så har vi fremrykket udendørs håndværkeropgaver, som for eksempel vedligeholdsarbejder, hvor der under udførelsen ikke er smitterisiko” fortæller Ole Nielsen, direktør i Himmerland Boligforening.

”Vores fokus lige nu er på at holde hjulene kørende, og på at hjælpe vores leverandører så godt vi kan. Den nuværende situation er hård for de lokale erhvervsdrivende, og derfor har vi blandt andet valgt at fremskynde betalinger, så vi i denne tid fakturerer hver dag fremfor to gange om måneden”.

Dialog og planlægning er vejen frem

På trods af den vanskelige og uvisse situation, er Henrik L. Bang positiv overfor branchens håndtering af situationen:

”Det er positivt at se, at det mange steder er muligt for parterne at samarbejde under de nye omstændigheder, og at man gennem dialog og planlægning formår at overholde de fælles spilleregler, samtidig med at overholde myndighedernes anvisninger. Ingen af os har været i denne situation før, og lovgivningen på området er ikke entydig. I denne situation mener jeg, at man når langt med godt og løsningsorienteret samarbejde, og en daglig orientering mod myndighedernes anvisninger”.

Bygherreforeningen vil i den kommende sætte fokus på gode råd, digitale arrangementer og inspiration, der kan understøtte landets bygherrer i at håndtere coronakrisen. Følg med her, hvor vi løbende vil indsamle erfaringer.

 

For mere information, kontakt:

Direktør Henrik L. Bang, tlf. 4042 5575 / hlb@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev