Sådan skaber du større helhedsværdi i dit byggeprojekt - Bygherreforeningen

Nyhed -

23/10/2020

Sådan skaber du større helhedsværdi i dit byggeprojekt

Mange bygherrer formår ikke at realisere deres byggeprojekter til den værdi, de havde forventet. Selv projekter, der bliver leveret til tiden og inden for budgetrammen, er ofte udfordrede på forskellige parametre. Bygherreforeningen har samlet fire dele af den prisvindende britiske arkitekt Richard Saxons værktøj til værdiskabelse, der giver dig som bygherre eller rådgiver indblik i, hvordan du sikrer en større og mere helhedsorienteret værdiskabelse i dine byggeprojekter – helt fra indkøbsfa-sen, opførelsesfasen, til driften.

I praksis er der mange grunde til, at et byggeprojekt ikke altid formår at realisere sit fulde værdimæssige potentiale. Det står klart at uoverensstemmelser, en manglende sammenhæng i beslutningsfasen og et minimalt fokus på at kontrollere pris, og risici i kapitalfasen ikke gør situationen bedre.

Richard Saxon, der har knap 30 års erfaring fra en af Storbritanniens største arkitekt- og ingeniørvirksomheder argumenterer for, at vi har brug for en anden tilgang, som fokuserer på værdi såvel som et byggeris drift og performance i den fulde levetid.

Artiklen er en videreudvikling af Richard Saxons rapport Be Valuable fra 2005 og hans videre arbejde med hvordan bygherrer kan styre byggeriets processer mod en større værdiskabelse. Saxon har gennem sit arbejde revolutioneret byggebranchen, bl.a. gennem sin rolle som UK BIM Ambassadør og med sin store indsigt i, hvordan ny teknologi ændrer kulturen i branchen.

Vi har samlet hovedpointerne fra hans artikel, og du kan hente en længere, oversat version af teksten her

En værdifuld re-definition

Richard Saxon definerer value, altså værdi, som et begreb, der ikke blot refererer til pris og byggefaser, men som bør opfattes i et bredere perspektiv, der omfavner sociale, økonomiske og miljømæssige faktorer, som tilsammen udgår den fulde investeringslivscyklus.

Denne definition af værdi kræver en ny tilgang til byggeprojekterne. En tilgang, som bedre reflekterer de bredere, strategiske målsætninger, svarer til de lokale ambitioner og tilgodeser brugere, ejere og operatørers behov. Denne tilgang skal støtte op om en informeret beslutningsproces, der gennem hele livscyklussen gør det muligt at levere værdi gennem design-, leverance- og operationsinnovationer.

Værdi-værktøjet

Richard Saxon og The Construction Innovation Hub har derfor udviklet et nyt værdi-værktøj, The Value Toolkit, som skal drive en bedre, hurtigere beslutningsproces, der understøttes af målbare forbedringer i projektets værdi gennem hele investeringens livscyklus.

Værdi-værktøjet består af fire moduler:

1: Værdidefinition
Her defineres den unikke værdiprofil for et givent projekt og der etableres værdiindekser, som kan sikre at der træffes beslutninger på et informeret grundlag. Saxon arbejder med fem prædefinerede værdikategorier fra byggebranchen, der kan anvendes når værdiprofilen skal fastlægges. De fem kategorier er: naturlige værdier, sociale værdier, humane værdier, værdier i fremstillings- og opførelsesfasen samt finansielle værdier.

2: Leveringsmodel

Her udvælges en leveringsmodel og kommerciel strategi, som matcher projektets value drivers og værdiprofilen. Disse strategier er derfor med til at maksimere chancen for et succesfuldt resultat. Der er her fokus på, hvordan man kan samarbejde med markedet på en måde som forsøger at eliminere risici, der potentielt kunne forhindre projektet i at opnå værdien, som er fastlagt i værdiprofilen.

3: Værdifulde indkøb

Modul 3 handler om at støtte markedet i at forme deres tilbud og hjælpe bygherrerne med at træffe indkøbsbeslutninger baseret på projektets value drivers og værdiindeks. Målet er at skabe en strømlinet og transparent proces, hvor der bliver truffet beslutninger hurtigere og på et informeret grundlag.

Udvælgelsesprocessen skal hjælpe med at identificere de leverandører, hvis tilbud har den største samlede værdiskabelse og det hjælper derfor bygherren med at undgå at blot at fokusere på de billigste tilbud her og nu, men holde fokus på den langsigtede værdi.

4: Løbende kontrol

Endeligt kræver modellen kontinuerlige prognoser og målinger af hvordan den ønskede værdi skabes og performer gennem både leverancefaser og operationelle faser. Kombinerer man disse vurderinger af et individuelt projekts performance med benchmarks fra andre projekter, bliver det muligt at forbedre beslutningsgrundlaget for fremtidige projekter, så dataet skaber en forståelse for hvilke tiltag, der kan maximere værdien i en bredere investeringsportefølje. Hvis man anvender denne data korrekt, kan det hjælpe politiske beslutningstagere og bygherrer til at forbedre deres evidensbaserede beslutninger. Ydermere, kan det hjælpe virksomheder til at forstå deres egen performance og identificere potentialer for forbedringer og differentieringer.

Vil du have mere viden om værdiskabelsen i driften?

Til Bygherreforeningens Byg til drift seminar d. 27. oktober kan du desuden få yderligere indblik i, hvordan du tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid. Se programmet og tilmeld dig her.

Hent den originale tekst “An introduction to a Value Toolkit” af Richard Saxon, 2020.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev