Blog -

14/05/2020

Sæt nu de grønne kræfter fri

Blogindlæg skrevet af: Henrik Bielefeldt, Projektudvikler , Sustainutions

 

I øjeblikket forhandler folketingets partier om at sætte 30. mia. af lejernes egne penge fri til at renovere for.  De 18.4 mia. skal fjerne køen på 453 renoveringsprojekter og yderligere 11,6 mia. skal over 6 år bruges på nye renoveringsprojekter.

Ifølge regeringen og BL er der tale om grønne renoveringer, der kan spare 50.000 tons CO2, hvorfor de lanceres som både en grøn genstart af byggebranchen, og et vigtigt bidrag til at nå målene om CO2 reduktion i 2030.

 

Fotokreditering: SustainSolutions, Salus Boligadministration

 

Uforløst potentiale

Men potentialet for at energirenovere i den almene sektor er langt større en det der realiseres her, og gennemføres alle projekterne fra Landsbyggefonden uden et endnu mere ambitiøst grønt fokus, kan investeringen ende med at være et stort selvmål set fra et klimaperspektiv.

Ingen påstår at renoveringerne med støtte fra Landsbyggefonden ikke er grønne – men spørgsmålet er om de er grønne nok?

For det er når der i forvejen renoveres, at de grønne investeringer skal laves. Her er marginalomkostningen til at gå hele vejen mindst. Det giver ikke økonomisk fornuft at komme løbende efter en renovering for at lede efter energioptimeringer – ikke fordi de ikke er der, men omkostningen bliver unødvendig høj for beboerne. Selv uden dette faktum undrer det, at man ikke tager helt oplagte energigevinster med – det betyder jo reelt at grønne initiativer som nye varmekældre, energistyring og solceller der alle bidrage positivt til beboernes økonomi er taget af bordet.

Dermed risikerer vi at efterlade beboerne i den almene sektor tilbage med boliger, der godt nok får et tiltrængt kvalitetsløft, hvilket i sig selv selvfølgelig er godt – men de efterlades på perronen for den grønne omstilling de næste 20 år – med et højere energiforbrug som resultat.

 

Løsningen ligger lige for

Løsningen er i stedet at lave klare rammer for, hvordan institutionelle investorer, som pensionskasserne kan supplere midler fra Landsbyggefonden gennem ESCO-modellen med et klart fokus på grønne tiltag når, der renoveres og dermed give den almene boligmasse et løft både kvalitets og klimamæssigt.

Som en bonus for beboerne og boligforeningerne stiller ESCO-modellen garanti for energibesparelserne. Dermed sikres beboerne reelle energibesparelser – uden at Landsbyggefonden skal lave en garantiordning, som også er på bordet ved de nuværende forhandlinger. Det kan og gør markedet allerede i dag.

 

Illustration af, hvor ESCO-selskaber kan supplerer Landsbyggefonden. Foto: SustainSolutions

Store besparelser ligger klar

Vores beregninger viser, at vi samletkan spare op til 500.000 tons CO2 i hele den almene sektor, hvis vi går rigtigt til værks og investerer 15-20. mia. fra grønne fonde i energiforbedrende tiltag oveni i de 30 mia. der foreslås fra regeringens side. Dermed kan effekten forbedres med en faktor 10 og de ekstra investeringer kan betale sig selv via mindre energiforbrug –  win win for beboerne og klimaet.

Det er ikke tid til politisk greenwashing for beboernes egne penge – det er tid til reelle energibesparelser.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

 

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

  Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i…

 • 8
  februar
  Aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  Her får du indsigt i den grundlæggende entrepriseret. Du får en introduktion til AB18 og en gennemgang af aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til…

 • 10
  februar
  Aftaler - København

  Den delegerede bygherremodel – mulighederne i det blandede byggeri

  Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Denne delegerede bygherremodel begynder nu…