Blog -

23/10/2015

Samarbejde kommer ikke af sig selv

Blogindlæg skrevet af: Erik Vibe Pedersen, områdedirektør for Renovering i NCC Construction DK.

 

Byggebranchen har stadig en del at hente, når det gælder øget effektivitet og produktivitet ved renoveringsopgaver.  Men skal vi opnå dette, kræver det et skarpt fokus på at skabe en proces, der giver optimale betingelser for et tidligt og godt samarbejde mellem alle involverede parter. Samarbejdet kommer imidlertid ikke af sig selv. Vi ser alt for mange projekter, hvor samarbejdet ikke fungerer – eller endog fungerer meget dårligt. På den ene eller anden måde ender det altid med at gå ud over kvaliteten, ligesom vi alle rutinemæssigt indregner meromkostningen ved den ofte dårlige proces. Dette effektivitetstab bliver ingen rigere af.

Foto: Ulrik Jantzen

Foto: Ulrik Jantzen

De afgørende elementer for den gode proces
For at opnå en proces, som kan bane vej for større effektivitet og øget værdi, er det min erfaring, at der er nogle afgørende grundvilkår, som bør være til stede. Det er elementer, som alle involverede parter i en renoveringsopgave bør have fokus på og arbejde aktivt på at skabe:

1) Bygherrens udbudsstrategi

De rammer og vilkår, som bygherrens samarbejdsparter (rådgivere, entreprenører m.fl.) arbejder under, er afgørende for et godt samarbejde. Ofte oplever vi, at rådgivernes projekt er ufærdigt, når vi entreprenører skal byde på det. Det skaber usikkerhed i prissætningen og er ofte anledningen til mange spørgsmål og tvivl i udbudsfasen og senere ekstraregninger i udførelsesfasen. Bygherren må overveje, om rådgiverne er indkøbt for billigt? Er projektet overhovedet egnet til at udbyde efter laveste pris og i hoved-, stor- eller fagentreprise, hvor entreprenøren har en forventning om et ”færdigt” projekt?  Eller om tidlig inddragelse af entreprenøren og en fælles skabelse af projektet med gennemførelse i hoved-, totalentreprise eller partnering havde været et bedre alternativ?

2) Parternes samarbejdsevner

Inviterer bygherren til samarbejde jf. pkt. 1, forpligter det til gengæld. Rådgivere og entreprenører skal i fællesskab og sammen med bygherren aftale at skabe den gode proces. Det bygbare projekt skal udarbejdes og prissættes. Desværre skal der kun én part til at ødelægge samarbejdet. Bygherren bør ved tildeling af opgaven derfor sikre sig, at de enkelte firmaer og medarbejdere, både hos rådgivere og entreprenører, har evner og vilje til samarbejde. De skal på overbevisende vis kunne beskrive en troværdig og værdiskabende proces og dokumentere samarbejdsevner fra tidligere projekter. Desuden bør bygherrens egne medarbejdere have de samme efterspurgte samarbejdsevner.

Når projektets grundvilkår er på plads, og der er basis for et tillidsbaseret samarbejde, kan forskellige andre samarbejdsrelaterede værktøjer bruges. Her tænker jeg især på:

 • En samarbejdsaftale med holdninger til samarbejdet, fastsættelse af mål og rammer herfor samt en fælles projektoptimeringsperiode, der bl.a. giver mulighed for en fælles risikoanalyse, -vurdering og -håndtering.
 • Løbende workshops med alle involverede parter (opstart, undervejs og afslutning)
 • Fælles hensigtserklæring med mål, succeskriterier, spilleregler for samarbejdet m.v., der underskrives af alle parter.
 • Et projektkontor med brug af 3D-projektering, der helt fra projekteringsfasen samler alle parter og kompetencer ét sted. Med projektkontoret skabes fysiske rammer for samarbejdet, der bringer alle parter tæt på hinanden og ikke mindst de eksisterende byggevilkår.
 • Gensidig åben økonomi. Med et fælles mål og åbne kort i forhold til, hvad hver part skal have ud af samarbejdet, kommer man meget længere. Samtidig er gensidig tillid en grundlæggende forudsætning for at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev