Samarbejde kommer ikke af sig selv - Bygherreforeningen

Blog -

23/10/2015

Samarbejde kommer ikke af sig selv

Blogindlæg skrevet af: Erik Vibe Pedersen, områdedirektør for Renovering i NCC Construction DK.

 

Byggebranchen har stadig en del at hente, når det gælder øget effektivitet og produktivitet ved renoveringsopgaver.  Men skal vi opnå dette, kræver det et skarpt fokus på at skabe en proces, der giver optimale betingelser for et tidligt og godt samarbejde mellem alle involverede parter. Samarbejdet kommer imidlertid ikke af sig selv. Vi ser alt for mange projekter, hvor samarbejdet ikke fungerer – eller endog fungerer meget dårligt. På den ene eller anden måde ender det altid med at gå ud over kvaliteten, ligesom vi alle rutinemæssigt indregner meromkostningen ved den ofte dårlige proces. Dette effektivitetstab bliver ingen rigere af.

Foto: Ulrik Jantzen

Foto: Ulrik Jantzen

De afgørende elementer for den gode proces
For at opnå en proces, som kan bane vej for større effektivitet og øget værdi, er det min erfaring, at der er nogle afgørende grundvilkår, som bør være til stede. Det er elementer, som alle involverede parter i en renoveringsopgave bør have fokus på og arbejde aktivt på at skabe:

1) Bygherrens udbudsstrategi

De rammer og vilkår, som bygherrens samarbejdsparter (rådgivere, entreprenører m.fl.) arbejder under, er afgørende for et godt samarbejde. Ofte oplever vi, at rådgivernes projekt er ufærdigt, når vi entreprenører skal byde på det. Det skaber usikkerhed i prissætningen og er ofte anledningen til mange spørgsmål og tvivl i udbudsfasen og senere ekstraregninger i udførelsesfasen. Bygherren må overveje, om rådgiverne er indkøbt for billigt? Er projektet overhovedet egnet til at udbyde efter laveste pris og i hoved-, stor- eller fagentreprise, hvor entreprenøren har en forventning om et ”færdigt” projekt?  Eller om tidlig inddragelse af entreprenøren og en fælles skabelse af projektet med gennemførelse i hoved-, totalentreprise eller partnering havde været et bedre alternativ?

2) Parternes samarbejdsevner

Inviterer bygherren til samarbejde jf. pkt. 1, forpligter det til gengæld. Rådgivere og entreprenører skal i fællesskab og sammen med bygherren aftale at skabe den gode proces. Det bygbare projekt skal udarbejdes og prissættes. Desværre skal der kun én part til at ødelægge samarbejdet. Bygherren bør ved tildeling af opgaven derfor sikre sig, at de enkelte firmaer og medarbejdere, både hos rådgivere og entreprenører, har evner og vilje til samarbejde. De skal på overbevisende vis kunne beskrive en troværdig og værdiskabende proces og dokumentere samarbejdsevner fra tidligere projekter. Desuden bør bygherrens egne medarbejdere have de samme efterspurgte samarbejdsevner.

Når projektets grundvilkår er på plads, og der er basis for et tillidsbaseret samarbejde, kan forskellige andre samarbejdsrelaterede værktøjer bruges. Her tænker jeg især på:

  • En samarbejdsaftale med holdninger til samarbejdet, fastsættelse af mål og rammer herfor samt en fælles projektoptimeringsperiode, der bl.a. giver mulighed for en fælles risikoanalyse, -vurdering og -håndtering.
  • Løbende workshops med alle involverede parter (opstart, undervejs og afslutning)
  • Fælles hensigtserklæring med mål, succeskriterier, spilleregler for samarbejdet m.v., der underskrives af alle parter.
  • Et projektkontor med brug af 3D-projektering, der helt fra projekteringsfasen samler alle parter og kompetencer ét sted. Med projektkontoret skabes fysiske rammer for samarbejdet, der bringer alle parter tæt på hinanden og ikke mindst de eksisterende byggevilkår.
  • Gensidig åben økonomi. Med et fælles mål og åbne kort i forhold til, hvad hver part skal have ud af samarbejdet, kommer man meget længere. Samtidig er gensidig tillid en grundlæggende forudsætning for at kunne håndtere og løse konflikter konstruktivt.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev