Samfundspartnerskabet REBUS: Sådan får vi gang i flere og bedre renoveringer - Bygherreforeningen

Blog -

12/11/2018

Samfundspartnerskabet REBUS: Sådan får vi gang i flere og bedre renoveringer

Blogindlæg skrevet af: Martha Katrine Sørensen, projektleder i REBUS og Hans Blinkilde, formand i REBUS

 

I Danmark har vi en aldrende bygningsmasse som, udover at bruge for meget energi, er nedslidt og har et dårligt indeklima. Og der er da også gang i renoveringerne her i landet, hvor vi renoverer for over 85 mia. kr. årligt.

Men renoveringsindsatsen skal faktisk op i dobbelt tempo, hvis vi skal nå vores klimamålsætninger. Sådan lyder det fra flere organisationer og virksomheder som reaktion på regeringens klimaudspil. Flere af byggeriets aktører har kritiseret både energiforliget og det aktuelle klimaudspil for at indeholde for få initiativer inden for netop byggeri og renovering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Almene boligbyggerier rummer et stort potentiale
Blandt de mest renoveringstrængende bygninger er de almene boligbyggerier fra 60erne og 70erne, som danner ramme for mange danskeres hjem. Også her renoverer man, men må tage nogle fravalg undervejs, ofte med det resultat, at de samme bygninger renoveres op til flere gange. I vores dialog med bygherrer i den almene sektor oplever vi, at flere efterspørger langtidsholdbare helhedsløsninger med nye teknologier, nye metoder og nye former for samarbejde.

Og finder vi den rigtige tilgang til bygningernes ensartethed og boligorganisationernes organisationsformer, kan vi netop sætte gang i flere renoveringer af netop disse bygninger, med bedre resultater end dem, vi ser i dag.

 

Innovative løsninger på centrale udfordringer i byggeriet
På trods af, at vi ser en udvikling på renoveringsområdet, så er renovering generelt præget af lav produktivitet, mangel på standarder og dokumentation. Og i modsætning til mange andre brancher bruger byggebranchen fortsat kun industrielle processer i et meget begrænset omfang.

REBUS vender disse udfordringer til innovative løsninger, ved at udvikle en ny værktøjskasse, som branchen kan gøre brug af. Og det gør vi i dialog med både bygherrer, branchefolk og myndigheder.

 

Her er de løsninger, som kan sætte gang i flere og bedre renoveringer:

 • Præfabrikerede facadeløsninger og digitalt beslutningsredskab
  REBUS skal til foråret teste nogle facadeelementer, som skræddersys via en såkaldt konfigurator, et digitalt beslutningsredskab lig dem, som mange af os bruger, når vi i dag skal købe køkken eller bil. Det betyder et tidligt valg af produkt og et tidligt prisoverslag, og vil effektivisere facaderenoveringen, sikre energibesparelser og mindske ressourceforbruget under renovering. Genhusningsperioden forkortes og byggeplads minimeres, da de nye facader leveres fra fabrik og monteres udenpå eksisterende facader.
 • En databaseret metode til dokumentation af bygningens faktiske ydeevne
  Facadeløsningen kan kombineres med en databaseret metode, der ved hjælp af sensorer og kunstig intelligens filtrerer varmeforbrug relateret til brugeradfærd fra klimaskærmens varmetab, hvilket giver et mere detaljeret billede af bygningsforholdene. Metoden kan derfor bruges til at dokumentere, at bygningen fungerer som tiltænkt, og derved afhjælpe og forstå forskelle i det projekterede og faktiske varmeforbrug.
 • Totalværdi som beslutningsredskab
  Renoveringer indebærer altid tilvalg og fravalg. Vi udvikler et totalværdibaseret beslutningsredskab, der hjælper bygherrer og rådgivere til at træffe kvalificerede valg, som kommer boligorganisationer og beboere til gode på den lange bane.
 • IndeklimaKvalitet: Vi sætter et bogstav på indeklimaet
  Forestil dig, hvis du som bygherre kunne vise beboerne, at bygningen ville gå fra et indeklima E til et indeklima B efter en renovering. Eller at du, som rådgiver overfor bygherre, kunne påpege, at en given beslutning i renoveringsprocessen ville betyde forringelser af indeklimaet. REBUS tester i disse dage betaversionen af et værktøj til vurdering af indeklimakvalitet, baseret på fire parametre: lys, lyd, temperatur og luftkvalitet, som kan supplere den frivillige bæredygtighedsklasse og på sigt implementeres i bygningsreglementet. Værktøjet er også i tråd med DGNB’s fokus på sundhed i bygninger.
 • Strategiske partnerskaber
  Også de senere års udvikling mod flere strategiske partnerskaber har været et vigtigt udviklingsområde for REBUS. Med strategiske partnerskaber åbnes der markant op for mulighederne for gentagelser i byggeriets processer. Og netop procesoptimering, viser flere analyser, indeholder de største potentialer til at øge produktiviteten i byggeriet. Både KAB og fsb har grebet muligheden for at udbyde renovering af deres bygningsportefølje som strategiske partnerskaber. Og begge boligorganisationer har taget udgangspunkt i det udbudskoncept, som REBUS har udviklet.

 

Innovation kræver investeringer
REBUS er aktuelt et af de få store offentligt støttede innovationsprojekter i byggeriet. Der er flere håndtag, man kan skrue på, for at få gang i renoveringen. Der er behov for at tænke helhedsorienteret og at optimere processen fra start til slut, og det oplever vi, at branchen ser positivt på. Vi ser en positiv udvikling mod mere innovation i byggeriet, som dog kræver yderligere politisk opbakning og investeringer.

 

Fakta: Bygningsrenovering på innovationsdagsordenen

Samfundspartnerskabet REBUS er resultat af mange års indsats for at sætte bygningsrenovering på innovationsdagsordenen.

Landets første, og eneste, nationale innovationsstrategi fra 2012 var startskuddet til en række samfundspartnerskaber, der skulle finde konkrete, nye løsninger på store samfundsudfordringer, der skulle føre til øget vækst og beskæftigelse.

Innovationsstrategien, der hed Danmark – Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne, udmøntede sig i et såkaldt Inno+ katalog, hvor innovationsnetværket InnoBYG arbejdede for, at innovation af bygningsrenovering blev politisk prioriteret. Her så samfundspartnerskabet REBUS – Renovating Buildings Sustainably dagens lys.

De ni partnere i REBUS gav ved projektets start i 2016 håndslag på, at de ville sikre 50% lavere energiforbrug efter renovering, 30% mindre ressourceforbrug under renovering samt 20% øget produktivitet i renoveringsprocessen.

REBUS er mere end halvvejs i den 4-årige projektperiode.

 

Om REBUS – Renovating Buildings Sustainably
REBUS er et samfundspartnerskab, der samler alle led fra byggeriets værdikæde for at fremme bæredygtige renoveringer til gavn for brugere, industrien, miljøet og samfundsøkonomien. Projektets partnere er: COWI A/S, Danmarks Tekniske Universitet, Frederikshavn BoligforeningHenning Larsen Architects A/SHimmerland BoligforeningTeknologisk InstitutNCC Danmark A/SSaint-Gobain Nordic A/SAalborg Universitet / Statens Byggeforskningsinstitut.

Innovationsfonden har investeret 35 mio. i projektet, Realdania har investeret 8 mio. og Grundejernes Investeringsfond 6 mio. Med partnernes egenfinansiering er budgettet for REBUS samlet ca. 81 millioner kroner.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev