Blog -

26/04/2016

Samtale fremmer forståelsen – og samarbejde betaler sig!

Blogindlæg skrevet af: Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

Det kan virke overraskende selvfølgeligt, at de mest produktive renoveringsprojekter er dem, hvor samarbejde og kommunikation fungerer godt. Men det er ganske vist – renoveringsprojekterne med godt samarbejde er også dem, hvor produktiviteten er i top målt på tid og budget, fejl og mangler, arbejdsulykker og kundetilfredshed.

værdibyg

Samarbejde i byggeriet er essentiel for produktivitet. Illustration: Værdibyg

Etablering af det gode samarbejde kræver en investering
Men det er ikke så let, som det lyder, at etablere det gode samarbejde. Som regel starter alle et projekt med de bedste intentioner. Men de høje forventninger kan hurtigt blive gjort til skamme. Tillid er en forudsætning for godt samarbejde, og tillid er som bekendt noget, man gør sig fortjent til.

Udfordringen er derfor aktivt at arbejde for at nedbryde barrierer samt målrettet at investere i at fremme det gode samarbejde. Det var også essensen i den kollektive aha-oplevelse, der ramte den danske byggebranche for omkring 15 år siden med introduktionen af partnering som samarbejdsform.

 

Analyse af partnering viser behov for udvikling af kompetencer
Bygherreforeningens analyse af de professionelle bygherrers erfaringer med partnering fra 2011 viser, at der er en overvejende positiv indstilling til partnering. Bygherrerne ser partnering som en god mulighed for at få de udførendes kompetencer tidligere ind i byggeprocessen og som en vej til færre konflikter i processen. For nogle af bygherrerne er begrebet partnering dog ladet med negativ betydning, fordi begrebet blev oversolgt. Særligt styring af økonomi og håndtering af fejl og mangler har skuffet.

Det var en væsentlig erkendelse for bygherrerne, at man aktivt kan arbejde med at påvirke samarbejdet i projekterne. Men mange ønsker kun at inddrage udvalgte elementer fra partnering efter behov i de enkelte projekter. Det står også tydeligt for bygherrerne, at der er et stort behov for kompetenceudvikling – både hos dem selv og samarbejdsparterne – for at lykkes med at forbedre samarbejdet.

 

Offentlige bygherrer har særlige udfordringer i samarbejdet
Det understreges i analysen af produktivitet i renoveringsprojekter, at gentagelse understøtter det gode samarbejde. De private bygherrer har gode muligheder for at høste fordelene ved at samarbejde med de samme firmaer og mennesker på opgave efter opgave. Tilsvarende vil der være kontant afregning, hvis tilliden brydes i et sådant langvarigt samarbejde.

Helt så let er det ikke for de offentlige bygherrer, hvor udbudsreglerne ”forstyrrer naturens orden”. Incitamenterne er anderledes, idet man her tildeler opgaver ud fra objektive kriterier. Derfor kræver det en ekstra indsats at etablere det gode samarbejde og opbygge tillid mellem parterne, samt at man er særligt omhyggelig med at definere opgaven på forhånd.

 

Nye udbudsregler og revision af AB-system åbner muligheder
Med udbudslovens indførelse, fra januar 2016, gives der bedre muligheder for, at de offentlige bygherrer kan anvende dialog i udbudsprocessen, herunder en grundigere markedsanalyse og udbud med forhandling (Bygherreforeningen er på vej med en drejebog til sidstnævnte). Det giver bedre muligheder for at føle de potentielle samarbejdspartnere på tænderne og afstemme forventningerne til samarbejdet.

Aktuelt er AB-systemet for kontraktindgåelse i byggeriet under revision. Her har Bygherreforeningen budt ind med et katalog med ønsker til et nyt AB-system. Formålet er blandt andet at skabe bedre forudsætninger for et godt samarbejde fx gennem forpligtende projektgennemgang, præcision i ændringshåndtering og effektiv og hurtig konfliktløsning (katalogets afsnit 1C, 2A og 3A).

 

Hvad skal der til, for at byggesektoren rykker på samarbejde?
Det er som nævnt ikke et nyt spørgsmål, hvordan byggesektoren for alvor kan rykke på samarbejde. Men meget tyder på, at der nu er basis for at sætte handling bag analyseresultaterne.

Det er nødvendigt at kigge kritisk på de processer, strukturer og incitamenter, som definerer samarbejdet i dag – samt at tillade os selv den nødvendige eftertanke – inden vi sætter i gang på det enkelte projekt. Som det blev sagt på konferencen den 12. april er situationen ofte, at vi lader os presse af, at ”gravemaskinerne står parat med dirrende bælter”.

Et stigende antal professionelle bygherrer erkender, at de har ”serveretten” i forhold til at definere spilleregler for samarbejdet i projekterne. Rapporten Professionelle bygherrers kompetenceudvikling sætter spot på, hvad der skal til for at indgå i mere værdiskabende relationer med byggeriets virksomheder. Og det er tydeligt at en række toneangivende bygherrer som fx Byggeri København, Bygningsstyrelsen, Carlsberg Byen og DTU i disse år gentænker processerne for at få et bedre samspil med virksomhederne.

Der er inspiration at hente for både bygherrer og byggeriets virksomheder i en række initiativer, der understøtter det værdiskabende samarbejde som fx nye produktionskoncepter fra Lean Construction DK og dialogbaserede CSR-tilgange i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar. Særligt må fremhæves branchesamarbejdet Værdibyg, der udgiver praktiske vejledninger, som direkte understøtter nye og mere værdiskabende processer. Det er både vejledninger til byggeriet generelt og vejledninger målrettet renoveringsprojekter (om bl.a. samarbejde og kommunikation).

Den ultimative test er selvfølgelig dagligdagen. Der skal handling bag ordene i de enkelte organisationer, virksomheder og projekter. Det kræver at man investerer i samarbejdet – og, som det sværeste, at man aflærer de gamle handlemønstre. Særligt skal byggeriets virksomheder gøre sig umage for at levere den lovede kvalitet og komme i mål med projekterne. Tilliden i samarbejdet afhænger af, at der leveres!

Meget tyder på, at byggesektoren nu er klar til at tage afgørende skridt mod et bedre samarbejde. Det er helt nødvendigt inden for renovering, hvor både udfordringer og markedsandel tilsiger en særlig indsats, så produktivitetspotentialet indløses. Vi skal væk fra at ”bygningerne lider i stilhed” – som bygningsordfører Kristian Pihl Lorentzen (V) så poetisk formulerede det på konferencen 12. april – fordi vi som sektor ikke leverer tilstrækkelig sikkert og produktivt.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 5
  december
  Byggeriets aftaler - København

  YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

  Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til…

 • 6
  december
  Byggeriets aftaler - Charlottehaven

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev