Case -

25/10/2022

Skab engagement og fastholdelse med en lærlingecafé

Som en del af bygherrens systematiske indsats for at tiltrække og fastholde lærlinge, kan et samarbejde om en fælles aktivitet med fokus på faglighed understøtte et fællesskab iblandt lærlingene samt bidrage til et bedre læringsmiljø, der kan være med til at skabe fastholdelse. Forskellige typer arrangementer bliver løbende afprøvet, og her er et indblik i nogle af de erfaringer, der er blevet gjort på nuværende tidspunkt med en såkaldt ‘lærlingecafe’.

Alt for få unge søger mod de erhvervsfaglige byggeuddannelser. Og mange af de unge der gør, falder fra igen. Noget af ansvaret kan tillægges erhvervsskolen, noget på den unge selv, og noget har virksomheden, hvor den unge er i lære, ansvaret for. Som bygherre kan du være med til at skabe et bedre læringsmiljø og et fællesskab iblandt lærlingene på byggepladsen, der kan fastholde og engagere. Undersøgelser viser nemlig, at fællesskab skaber trivsel og motivation, der kan være med til at fastholde og dermed sikre, at læreforløbet rent faktisk munder ud i faglært arbejdskraft efterfølgende. 

I Bygherreforeningens Netværk for flere faglærte, er forskellige typer bygherrer og rådgivere lige nu i gang med at afprøve forskellige former for ‘lærlingecafe’ – et morgen- eller eftermiddagsmøde i et fast interval, som er drevet af bygherren, hvor faglighed og fællesskab er omdrejningspunkterne. Formålet er at samle lærlinge på tværs af fag og virksomheder på hele byggepladsen.  

LIFE Fonden: Lærlingecafé blev formuleret i udbuddet 

Da bygherren LIFE Fonden skulle bygge LIFE campus i Lyngby, var visionen fra starten af byggeprojektet at lægge et fokus på kvalitet i lærlingens uddannelse ind i byggeprocessen, da man skulle bygge en uddannelsesinstitution. Det blev skrevet ind i udbuddet med følgende formulering:  

Læring/praktikant – Partnerskabsaftale 

Læring er en stor del af LIFE Fondens DNA, og LIFE organisationen vil derfor gerne indarbejde et særligt læringsforløb for lærlinge og praktikanter, som skal deltage i udførelsen af LIFE bygningen. Det er LIFE organisationens ønske at indgå i partnerskabsaftaler med de tilknyttede entreprenører og deres lærlinge/praktikanter. 

Partnerskabsaftalen er et særligt læringsforløb, som skal defineres og konkretiseres i samarbejde mellem entreprenører, lærlinge/praktikanter og LIFE organisationen. 

I forbindelse med afgivelse af tilbud bedes entreprenøren oplyse følgende i tilbudsbrevet:  

 • Antal lærlinge/praktikanter som tilknyttes byggeriet 
 • Antal estimerede lærlinge-/praktikant-timer på byggeriet.  

Antal af tilknyttede lærlinge og deres samlede timetal på byggepladsen vil indgå som en væsentlig del af tildelingskriteriet.
Bygherres byggeledelse vil løbende følge op på antal lærlinge/praktikanter på byggepladsen og det præsterede timetal og bygherre vil forbeholde sig ret til at idømme en bod på 1% af entreprisesummen ved misligholdelse af aftale om estimerede lærlinge-timeantal. Boden vil blive fratrukket i forbindelse med slutafregning af entreprisen.    

Det overordnede ønske fra bygherren var, at lærlingene fik mulighed for at få indblik i arbejdsmetoder på tværs af fagene og forstå hele byggeprocessen. Efter indgåelse af kontrakten, tog bygherre og entreprenør en dialog og aftalte følgende: 

 • Intromøde til lærlinge om, hvad det er, vi bygger. Lærlingene efterspørger mere information om, hvad det er for et projekt, de er en del af. Der var stor interesse fra lærlingenes side. Bygherrerne afholdt dette møde med lærlingene, når der var en tilpas mængde lærlinge på pladsen. 
 • Lærlingecafe er blevet afholdt en halv time om ugen. Det er bygherrerepræsentanten, bestyrelsesformanden og bygherrens byggeleder på pladsen der har gennemført møderne. 

På disse møder skulle hver lærling fortælle de andre om deres arbejde, og hvorfor de udførte det som de gjorde. Det betød, at lærlingene fik viden og byggeriets fremdrift og proces på tværs af faglighederne, og at bygherren kendte alle lærlinge. De har også haft et møde om sikkerhed, da de oplevede, at flere lærlinge end svende kom til skade. Oplevelsen var, at lærlingene har været meget glade for disse møder og har deltaget aktivt. 

Christian Østerby Knudsen, som er projektdirektør i Rambøll, var købt ind som bygherrerepræsentant på byggeriet. Christian oplevede, at disse aktiviteter fungerede godt og efter henseenden.  

Lærlingene er kommet frem i lyset og er blevet taget alvorligt. Det medvirker også til, at det bliver lettere for lærlinge at komme frem med eventuelle udfordringer og problematikker, der er på pladsen, både fagligt og arbejdsmiljømæssigt, fortæller han.  

Han gør dog opmærksom på, at det koster nogle ressourcer. Bygherren skal afsætte noget tid, og entreprenørerne skal betale den halve time, hvor lærlingen deltager i cafeen. 

BO-VEST: Boligsocial enhed driver lærlingecafeen 

I det almene boligselskab BO-VEST, har man på den store renoveringssag på Galgebakken også gjort sig erfaringer med en lærlingecafe. Her er det boligselskabets boligsociale enhed Albertslund Boligsociale Center (ABC), der organiserer og driver lærlingecafeen i samarbejde med hovedentreprenøren, Enemærke & Petersen.  

Intentionen er her, at lærlingecafeen skal afholdes hver anden uge, og vare ca. 30 minutter. På møderne skal der være et oplæg fra en repræsentant fra byggeprojektet, der skal give lærlingene relevant og faglig viden om byggeriet, formålet, processen, planlægning, samarbejde mm.  

På det første møde, der blev afholdt i midten af september, var alle lærlinge på pladsen til stede. Oplægsholderen var byggelederen fra Enemærke & Petersen, der fortalte om historien bag Galgebakken. Dernæst fortalte han om, hvad det kræver for sådan et stort byggeprojekt at komme i gang, og hvorfor boligerne skulle renoveres. Der var også tid til at hver lærling fortalte om sin baggrund, og hvad de laver på byggepladsen lige nu, og hvorfor de havde valgt deres respektive uddannelser. Efter mødet efterspurgte lærlingene et teknisk input, og det blev taget til efterretning. Fremover vil de også blive inviteret ud på en tur rundt på pladsen og få indblik i, hvad der er blevet lavet siden sidst og hvorfor.  

Det var ABC stod for at invitere lærlingene, som de har fået kontaktinformationerne på af hovedentreprenøren, og mødet blev afholdt på byggepladsen i en skurvogn. 

 

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 2
  oktober
  Bæredygtighed - Roskilde

  Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

  En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor…

 • 3
  oktober
  Byggeriets aftaler - Aarhus

  ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

  Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og…

 • 4
  oktober
  Bæredygtighed - København

  Bæredygtige udbud

  Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev