Stor vækst i boligbyggerier udfordres af prisstigninger - Bygherreforeningen

Nyhed -

24/11/2021

Stor vækst i boligbyggerier udfordres af prisstigninger

Ny analyse om byggeriets udvikling viser rekordhøje byggeambitioner i Danmark. Men udviklingen kan udfordres af mangel på arbejdskraft, materialemangel og generelle prisstigninger. Det gør det svært for særligt den almene og offentlige sektor. Og det kan skabe udfordringer for byggeriets grønne omstilling.

Der er planlagt rekordmange byggeprojekter næste år. Ikke siden finanskrisen har markedet set så høj aktivitet. Det er særligt boligbyggeri, som er i fremgang – godt hjulpet på vej af vækst i den almene sektor. 3 ud af landets 10 største bygherrer næste år er almene boligorganisationer.

Bygherreforeningen og Byggefakta udgiver i dag ”Bygherrebarometeret”, som indeholder målinger på bygherrernes prioriteringer og byggeriets udvikling det kommende år. Barometeret giver overblik over planlagte byggeprojekter med en samlet sum på over 40 mio. kr. i 2022 inden for bygherretyper, regioner, typer af byggeri samt bæredygtighed. Desuden ser barometeret ind i den økonomiske udvikling i byggebranchen i forhold til bl.a. virksomhedstyper, beskæftigelse og prisdannelse.

 

Mange byggeprojekter på vej

Marketing- og kommunikationschef Mette Linneboe Pedersen fra Byggefakta giver følgende karakteristik om den forventede udvikling i 2022.

”Vi ser en stor vækst generelt i pipeline til næste år på 14 pct. siden sidste år og vi ender på 140 mia. kr. plus aktiviteterne på Femernforbindelsen på 10 mia. Selvom vi ved, at det ikke er alt som bliver igangsæt i 2022, så er det alligevel det højeste niveau vi har målt. Mest markant er selvfølgelig væksten på boliger. Bl.a. trukket af den almene sektor, som står overfor nogle meget store renoveringsprojekter i kølvandet på regeringens beslutning om at omdanne boligområder på den såkaldte ghettoliste. Og vi kan endda se frem til endnu flere projekter i denne sektor, da der er flere politiske initiativer på vej i forhold til at skaffe flere billige boliger.”

Men hun ser også andre spændende tendenser og nævner bl.a. logistikcentre, feriecentre og plejehjem som højdespringere i årets barometer.

 

Prisstigninger forude

Bygherrebarometeret går også ind og analyserer de aktuelle økonomiske konjunkturer i byggeriet. Og her lurer der måske udfordringer, lyder det fra Bygherreforeningens områdechef, Jesper Malm, der har været med til at analysere de forskellige tal.

”I en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik i oktober 2021 melder 47 pct. af virksomhederne inden for byggeri og anlæg, at de mangler arbejdskraft og 25 pct. melder om mangel på materialer. En udvikling vi ikke har set siden 2007. Dykker vi ned i forskellige prisindekser, oplever branchen store prisstigninger på bl.a. stål, træ og andre materialer. Desuden er de globale fragtpriser nærmest eksploderet ligesom vi har rekordmange beskæftiget i branchen. Disse faktorer leder helt naturligt til prisstigninger”, fortæller områdechefen.

 

Økonomien kan blive presset

Direktør i Bygherreforeningen, Henrik L. Bang, er enig:

”Vi ser ind i en situation med højere priser båret af mangel på arbejdskraft og høje materialepriser på udvalgte områder. Det er også den melding vi får fra vores medlemmer. Og det truer naturligvis de høje forventninger til byggeriet. Hvor det private måske har mulighed for at vælte øgede omkostninger over på kunderne, så vil det være svært for det offentlige og det almene at møde det høje prisniveau. Det kan dæmpe de høje forventninger og udskyde mange af de store projekter. Alternativt skal der findes ekstra finansiering.”

Men det kan også skabe udfordringer for nogle af de mange andre ambitioner som fylder i byggeriet. Herunder ambitioner i forhold til den grønne omstilling, fortæller direktøren.

”Alt andet lige kræver den grønne omstilling særlige indsatser og initiativer. Og det er ekstra svært når budgetterne er pressede af historisk høje priser.”

 

Bekymring i den almene sektor

Rolf Andersson, byggedirektør for KAB, der ser ud til at blive landets største bygherre næste år, fortæller, at det er en svær situation. Han oplever at prisstigninger presser både nybyggeri og renoveringsprojekter.

”Vi risikerer at måtte opgive vigtige og spændende byggeprojekter. Eller udskyde til markedet er normaliseret. Alternativt skal der jo tilvejebringes mere finansiering. Og i vores sektor skal den vedtages politisk”, fortæller han.

Han oplever dog, at der fra politisk hold er en anerkendelse af, at det for dyrt at bygge nogle steder i landet med dyre byggegrunde. Der er en stor velvilje for at sikre, at der bygges flere billige boliger. Men han er selv bekymret for prisstigningernes betydning for den grønne omstilling.

”Vi ser en enestående politisk anerkendelse af behovet for flere almene boliger, men også at vi samtidig kæmper med økonomiske udfordringer når projekterne skal realiseres. Især hvis vi samtidig skal styrke den grønne omstilling med projekterne. Vi har viden og ambitioner der kan føre os et godt stykke af vejen mod målet om 70 pct. CO2 reduktion, men vores økonomi udhules dagligt af materialemangel og deraf følgende prisstigninger. ”

 

Her følger en række spændende pointer fra Bygherrebarometeret, der bygger på tal fra Byggefakta:  

  • Byggeriet kan se frem til et meget højt aktivitetsniveau i 2022 med en stigning på hele 17 pct. på de store byggeprojekter over 40 mio. Det er rekordniveau siden finanskrisen
  • Der er særligt tryk på boligbyggeri (båret af det almene) i omegnskommunerne omkring København
  • Langt det meste byggeri planlægges øst for Storebælt. Særligt er der fart på i Region Hovedstaden, hvor der især er gang i boligbyggeriet i omegnskommunerne uden for København
  • Der sker forskydninger i det offentliges prioriteringer af velfærdsbyggeri. Skole- og uddannelsesbyggeri falder en del, mens der skal bygges flere plejehjem
  • Inden for erhvervsbyggeri er der vækst i logistik-, transport- og distributionscentre
  • Kraftig vækst i Nordjylland, der primært er båret af solcelleanlæg

 

Download Bygherrebarometeret

 

Fakta om Bygherrebarometeret

Bygherrebarometeret giver et aktuelt overblik over den økonomiske og aktivitetsmæssige udvikling i byggebranchen. Herunder et konkret indblik i byggeriets byggepipeline. Det er et overblik over summen af bygge- og anlægsprojekter, der er planlagt til at gå i gang inden for de kommende 12 måneder med en projektsum på over 40 mio. kr., hvoraf de fleste igangsættes af professionelle og institutionelle bygherreorganisationer.

Bygherrebarometeret udgives for at give byggebranchen et større indblik i de projekter, der er på vej, og sikre, at de forskellige aktører i højere grad planlægger og tilrettelægger deres aktiviteter i forhold til den aktuelle udvikling i samfundsøkonomien og bygge- og anlægsbranchen. Bygherrebarometeret er udgivet i samarbejde mellem Bygherreforeningen og Byggefakta.

 

Yderligere information

 

Jesper Malm, områdechef kommunikation og udvikling, Bygherreforeningen
Telefon: +45 2294 4161
Mail: jm@bygherreforeningen.dk

Mette Linneboe Pedersen, Kommunikations- og marketingchef, Byggefakta
Telefon: +45 3692 6036
Mail: mlp@byggefakta.dk

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Telefon: +45 4042 5575
hbl@bygherreforeningen.dk

Rolf Andersson, byggedirektør, KAB
Telefon: +45 2936 2733
ran@kab-bolig.dk

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev