Store udfordringer med arbejdsmiljø og miljø i nedrivningsprojekter kræver brancheinitiativer - Bygherreforeningen

Blog -

07/08/2017

Store udfordringer med arbejdsmiljø og miljø i nedrivningsprojekter kræver brancheinitiativer

Blogindlæg skrevet af: Signe Mehlsen, konsulent i Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere

 

Byggeriets Arbejdsmiljøbus og Videntjenesten om arbejdsmiljø afholdt  i 2016 en workshop om nedrivning i Kolding Kommune. Workshoppen henvendte sig hele værdikæden og omhandlede forundersøgelser, krav og beskrivelser i udbudsmaterialet, samt opfølgning under udførelsen. Drøftelserne viste, at både bygherrer, bygherrerådgivere, miljørådgivere, entreprenører og nedrivere oplever, at der er langt mellem nedrivningsprojekter, hvor alle aktører gør, hvad de skal rent arbejdsmiljø- og miljømæssigt, selv om det kan have store konsekvenser for den enkelte ansatte og miljøet.

  • Det er fx ikke ukendt, at der dukker miljøfremmede stoffer som asbest og PCB op efter udbud
  • at miljøsaneringen er ikke afgrænset fra selve renoveringen
  • a der opstår konflikter mellem bygherre, miljørådgivere og nedrivere om reglerne for på miljø- og arbejdsmiljøområdet

Foto: Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt for ofte er forundersøgelserne utilstrækkeligt, og derfor er det først, når håndværkerne går i gang, at de miljøfremmede stoffer blotlægges. Det fører til eksponering af den enkelte ansatte og miljøet, fordi man ikke har kunnet planlægge arbejdsprocessen. Og det giver også anledning til en række konflikter mellem bygherrer, rådgivere og entreprenører omkring håndteringen, tidsplanforsinkelser og ikke mindst økonomi. Når først sådanne konflikter er opstået, så er det vanskeligt at få samarbejdet på ret køl igen.

Når håndteringen af de miljøfremmede stoffer ikke er overvejet under projekteringen og problemets omfang ikke beskrevet i udbudsmaterialet, så fører det til hovsaløsninger under udførelsen. Affaldet bliver ikke håndteret korrekt, entreprenøren får ikke de rigtige folk på sagen, og arbejdet bliver ikke afgrænset fra andet arbejde på renoveringsprojektet, da der ikke er taget højde for det i tidsplanen.

Byggeriets Arbejdsmiljøbus er flere gange blevet bedt om at mægle i sager, hvor man fejlagtigt har troet, at grænseværdierne for affald (miljø) kan bruges til at definere de arbejdsmiljømæssige foranstaltninger. Eller man prøver at bøje reglerne om grænseværdier ved at lave nogle beregninger af eksponeringen, fx af PCB. Igen og igen må det fastholdes, at hvis der er konstateret miljøfremmede stoffer, så skal der arbejdsmiljømæssige tiltag til. Det gælder både personlige værnemidler, men også kollektive foranstaltninger såsom afgrænsning fra andet arbejdet, sluser mm.

Vi er nødt til at have alle aktører i værdikæden til at tage nedrivning seriøst og overholde hver deres ansvar, så der bliver taget de nødvendige valg og beslutninger på de rigtige tidspunkter.

 

Behov for branchefokus
I Videntjenesten om arbejdsmiljø for bygherrer og rådgivere ser vi et behov for et øget branchefokus, hvis byggeriet skal disse problemer til livs. Der skal bl.a. større fokus på projektering og planlægning af nedrivningsprojekter som en selvstændig del af byggeprocessen.

Videntjenesten etablerer derfor nu et netværk for praktikere om nedrivning sammen med Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald (VHGB), Bygherreforeningen, Dansk Byggeris sektion for Nedrivning og Miljøsanering og Foreningen for byggeriets samfundsansvar.

Netværket har til formål at sikre en mere helhedsorienteret nedrivningsproces, hvor al lovgivning tages i betragtning, og alle aktører samarbejder om processen. Netværket vil afdække udfordringerne i nedrivningsprojekter og pege på løsninger, der virker i praksis hos de enkelte aktører i de enkelte faser.

Det nye netværk er åbent for alle interesserede, og hvis du også synes, at nedrivningsprojekter fortjener mere fokus, så læs mere om netværket og tilmeld dig til første møde her.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev