Stort byggeri giver lærlinge mange muligheder - Bygherreforeningen

Case - Nyhed -

11/06/2021

Stort byggeri giver lærlinge mange muligheder

Berkan Oliver Yildirim er 18 år gammel og har siden januar 2021 været i lære som VVS’er hos Brøndum A/S, der udfører arbejde for Region Hovedstaden på sygehusbyggeriet ”Ny Psykiatri Bispebjerg”. Via krav om lærlinge på regionens sygehusbyggerier sikrer regionen, at der uddannes lærlinge på deres sygehusbyggerier. Berkan er en af de lærlinge, der nyder godt af at være i lære på et stort byggeri

Som VVS-lærling har Berkan Yildirim haft sin daglige gang på byggeriet af Ny Psykiatri Bispebjerg, hvor Brøndum A/S har VVS- og ventilationsentreprisen. Med sine 22.500 kvm er det et stort byggeri, og den 18-årige VVS-lærling var både spændt og nervøs inden han skulle starte i lære på byggepladsen.

”Jeg glædede mig, men jeg var også nervøs ved tanken om at skulle ud på så stor en byggeplads. Faktisk kunne jeg ikke sove natten inden, jeg skulle starte. Jeg havde kørt service i en måned i min skolepraktik, men der var det kun mig og en svend. Hvordan var omgangstonen og samarbejdet på sådan en stor byggeplads? Hvordan var de svende, jeg skulle arbejde sammen med? Det er jo fuldvoksne svende, der har børn og familie – og så kommer der sådan en ung uerfaren fyr som mig”, fortæller Berkan Yildirim.

Masser at lære på et stort byggeri

Der var dog ingen grund til nervøsitet, viste det sig hurtigt. Berkan Yildirim føler, at han er blevet taget godt imod på byggepladsen og har nydt godt af fordelene ved at være på et stort byggeri. Han fremhæver særligt, at der er mulighed for at prøve kræfter med mange forskellige typer opgaver – selvstændigt og sammen med forskellige svende.

”Jeg kan godt lide VVS, fordi jeg får lov til at rode med vandtanke, pumper og rør – der er stor variation i arbejdet. Og det gælder særligt på et stort byggeri, og det er noget af det fedeste ved at være her. Den ene dag står jeg i kælderen og skærer gevind, den næste laver jeg gulvvarme og den næste igen er jeg oppe og hjælpe formanden. Min formand har tilrettelagt det, så jeg går rundt med forskellige svende. De har hver deres erfaringer, så jeg suger til mig af den viden, de deler ud af”, siger Berkan Yildirim.

Berkan fortæller, at han oplever at blive vist stor tillid og får lov til at løse opgaver selvstændigt uden at blive kigget over skulderen.

”Jeg synes, at der er meget ’grønt lys’ og tillid fra formanden, og at der bliver lyttet, hvis jeg har forslag til, hvordan en opgave skal løses”.

Ifølge Region Hovedstadens projektchef på byggeriet, Jais Elvekjær, er det glædeligt, at lærlinge som Berkan bliver taget godt imod på regionens byggeplads:

”Det er vigtigt og rigtigt, at bygherre og entreprenør i fællesskab tager ansvar for at uddanne fremtidens håndværkere. Dem har vi brug for, hvis vi forsat skal være i stand til at bygge sygehusbyggerier af høj kvalitet herhjemme”, udtaler Jais Elvekjær.

Godt samarbejde på pladsen

Berkan fremhæver også det gode sammenhold på byggepladsen, hvor der bliver lagt vægt på at have det godt sammen socialt. Han oplever, at kollegerne er hjælpsomme og viser omtanke i dagligdagen.

”Folk er gode til at tænke på hinanden. Der er tit nogen, der spørger, om jeg lige skal have et lift til stationen efter arbejde. Det kan jeg godt lide, fordi det viser, at man tænker på hinanden, og også er venner efter arbejde”, udtaler Berkan Yildirim.

Godt samarbejde på tværs af fagene

Og det gode samarbejde gælder ikke kun internt i Brøndum, fortæller Berkan. Han oplever, at det gælder på tværs af de virksomheder og faggrupper, der er aktive på byggepladsen, og at ledelsen på pladsen møder en lærling som ham i øjenhøjde.

”Der en god tone og stor gensidig respekt og åbenhed. Du møder håndværkere fra mange forskellige fag og har også kontakt opad med projektledere, afdelingsledere – ja helt op til den øverste chef. Det giver et indblik i andre fag og arbejdsområder, og det kunne jeg ikke have fået andre steder”, fortæller Berkan Yildirim.

Berkan fremhæver også den tilfredsstillelse, der er i at være med til at bygge et stort og markant byggeri med mange kolleger og over lang tid.

”Når jeg har fået børn, kan jeg køre forbi og pege hen på hospitalet og sige: ’Det har far været med til at bygge’. Og fordi det er et byggeri, som jeg har været med på i lang tid, vil der også være en masser gode minder og oplevelser med kolleger, som jeg vil tænke tilbage på, hver gang jeg kommer forbi”, fortæller Berkan Yildirim

Overvejer at videreuddanne sig

Berkan er nu tilbage på skolebænken på Grundforløb 2, men han har allerede blikket rettet mod fremtiden.

”I første omgang skal jeg udlæres og så ud at være svend i nogle år. Men på længere sigt, vil jeg gerne have min autorisation, så jeg kan starte som selvstændig.

Ifølge Mette Kristensen, projektleder for indsatsen Byg med unge-alliancen, der hjælper Region Hovedstaden med at udmønte krav om lærlinge til konkrete lærepladser, er Berkan Yildirims tanker om at videreuddanne sig en god idé.

”Unge med en faglært uddannelse har gode muligheder for en karriere i byggebranchen. F.eks. er bygningskonstruktører eller byggeledere med faglært uddannelse meget eftertragtede, fordi deres praktiske erfaring fra byggepladsen giver dem et godt fundament for at forstå og lede byggeopgaver”, udtaler Mette Kristensen.

Mette Kristensen henviser til en undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som viser at unge med et svendebrev, har en øget sandsynlighed for at gennemføre en videregående uddannelse sammenlignet med unge, der har en gymnasial baggrund.

”Der er mange gode grunde til at tage en faglært uddannelse inden for byggefagene”, afslutter Mette Kristensen.

Fakta om byggeriet

Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og bliver opført over tre etaper frem til 2027. Byggeriet samler størstedelen af Psykiatrisk Center Københavns nuværende afdelinger på Bispebjerg, Rigshospitalet, Gentofte og Frederiksberg på samme adresse på Bispebjerg.

  • I det nye byggeri bliver der 200 almene sengepladser. Alle patienter får enestuer med eget bad og toilet, og i alle afsnit har patienterne adgang til indre gårdrum og aktiviteter i hverdagen.
  • Udover nybyggeriet bliver eksisterende bygninger renoveret.
  • Kravet til entreprenørerne er, at der ud af den samlede bemanding på hele byggeriet skal være lærlinge svarende til 21 årsværk (40.404 timer).

Læs mere om byggeriet her

Fakta om Byg med unge-alliancen

Bygherreforeningens indsats Byg med unge-alliancen samarbejder med bygherrer om bedste praksis for plan og udmøntning af lærepladser på deres byggesager. Byg med unge-alliancen bidrager med viden, redskaber og metoder, der gør det lettere for både bygherre og entreprenør at få ansat lærlinge på større byggeprojekter.

Hvis du vil vide mere om Byg med unge-alliancen – så følg dette link

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev