Suppleant

Olli Fischer, 44 år.
Investment Director, NREP.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Diplomingeniør B.Sc. fra Københavns Teknikum

Ansættelsessteder

Investment Director – NREP

Co-founder & Managing Director – Exact Invest Colombia

Business Development Manager – Penninsula Investment Group

Co-founder & Partner – Vamos Group

Logistik Direktør – Ferrosan

Management Consultant – McKinsey & Company

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Plushusene Management

Motivation og mærkesager

Vi mennesker tilbringer op til 90% af vores tid inden for i bygninger, og byggeriet er ansvarlig for 1/3 af verdens ressourceforbrug. I byggebranchen er der mulighed for at gøre en kæmpe forskel.

Min motivation for at være en del af bestyrelsen i Bygherreforeningen er, at bidrage til at vi i Danmark kan blive pionerer på en bæredygtig og innovativ ejendomsudvikling, som kommer beboere, brugere, medlemmer, branchen i sin helhed og verden til gode.

Mit daglige arbejde hos en af de større private bygherrer omhandler boliginvestering og -udvikling med fokus på fremtidens boliger, bæredygtige og innovative løsninger samt digitalisering. Jeg håber derfor at kunne bidrage bredt med perspektiver fra den private bygherre og særligt indenfor boligudvikling. Jeg har desuden arbejdet med ejendomsudvikling og byggeri i udlandet i en årrække, og jeg mener, at det er vigtigt, at vi er åbne overfor og aktivt søger inspiration udefra.

Jeg har altid været passioneret omkring kontinuerlig professionel udvikling, og jeg er begejstret for mulighederne for netværk, kurser, arrangementer og uddannelse, som Bygherreforeningen tilbyder.

Supleant
Olli Fischer

Indvalgt i bestyrelsen: 2020