Suppleant

Peter Mering, 1956.

Senior advisor, Danica Ejendomme.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: HD(F)

Ansættelsessteder

Adm. direktør – Danica Ejendomsselskab ApS

Adm. direktør – SEB Ejendomme A/S

Tillidshverv

Bestyrelsesmedlem – Danske Shoppingcentre

Bestyrelsesmedlem – DSB Ejendomsudvikling A/S

Bestyrelsesformand – CØPS – udviklingsselskabet for Papirøen

Bestyrelsesmedlem – Bygherreforeningen

Bestyrelsesmedlem – Arealudviklingsselskabet Høje Taastrup C P/S

Bestyrelsesformand – Julius M. Goldschmidt Holding A/S

Bestyrelsesmedlem – Ejendomsselskabet N.E.M.P. A/S

Motivation og mærkesager

Peter Mering ved fra hans arbejdsindsatser med nogle af de største private udviklingsprojekter i Danmark, hvor vigtigt det er at tænke helhedsorienteret omkring bygninger både hvad angår form og funktion. Derudover mener Peter at sammenhængen til udviklingsprojekternes omgivelser, både naboer og bygninger, velbeskrevne og gennemforhandlede samarbejdsmodeller, ordnede forhold på byggepladsen, anvendelsen af energioptimerede løsninger og genanvendelige materialer alle er essentielle forhold for realisering af succesfulde udviklingsprojekter.

For Peter er Bygherreforeningen en væsentlig mulighed for faglig sparring med andre betydende bygherrer og faggrupper med interesse i byggeri om ovenstående problemstillinger. Samtidig ser han foreningen som en mulighed for at deltage i den offentlige debat på et højt fagligt og professionelt niveau, men med et neutralt udgangspunkt.

Ved hans deltagelse i bestyrelsesarbejdet i Bygherreforeningen vil Peter gerne være med til at sikre at private bygherres udfordringer og synspunkter bliver repræsenteret og indgår i interessefælleskabet med statslige, regionale og kommunale bygherrer.

Foto: Vidensbyen
Supleant
Peter Mering

Indvalgt i bestyrelsen: 2015

Senest genvalgt: 2020