Tidlig involvering giver de bedste renoveringsprojekter - Bygherreforeningen

Blog -

06/10/2015

Tidlig involvering giver de bedste renoveringsprojekter

Tom Holm Pedersen, Sektioksdirektør, MT Højgaard

 

Egedalsvænge, Kokkedal

Egedalsvænge, Kokkedal

Historisk holdes kortene tæt til kroppen i bygge- og anlægsbranchen. Vores branche har ikke – som andre brancher – taget ideen om videndeling og erfaringsudveksling fuldt ud til sig, men fastholder en silostruktur, som ikke gavner nogen eller noget – heller ikke når vi taler om renoveringsprojekter.

 

Siloer destruerer værdi
Udbuddene bremser nemlig vores branche i at løse renoveringsprojekter i fælleskab. Renoveringsprojekterne drives generelt som ”overleveringsopgaver”, der sendes fra silo til silo i takt med, at projekterne skrider frem. En meget uheldig konsekvens heraf er, at den ekspertise og erfaring, de involverede parter hver især har på deres fagområder, kun udnyttes i begrænset omfang. Det betyder blandt andet, at udbredelsen af standardløsninger er ganske lille, da kendskabet til og forståelsen for anvendelsesmulighederne typisk findes i entreprenør- og leverandørleddet, der aktiveres for sent.

Brugen af standardløsninger og tidlig involvering er blandt de otte anbefalinger, ”Renovering på Dagsordenen” peger på som væsentlige for at øge produktiviteten i renoveringsprojekter. I MT Højgaard har vi konkrete erfaringer med, at begge anbefalinger virker produktivitetsfremmende i praksis. Men vores erfaring er også, at det kræver en mere aktiv brug af udbudsmodellerne end den klassiske, hvis de gode intentioner skal blive til virkelighed.

 

Opgør med anvendelsen af udbudsmodellerne
Der er i byggebranchen en lang tradition for at udbyde løsninger. Det vil sige færdigprojekterede opgaver, hvor alt er tegnet, beregnet og beskrevet ned i mindste detalje i udbudsmaterialet. Først når det sidste punktum er sat, og processen er alt for fremskredet, kommer entreprenørerne, industrien og underleverandørerne på banen.

På det tidspunkt er toget kørt. Det er for sent for entreprenører og leverandører at byde ind med deres viden og løsningsforslag. Vores opgave bliver reduceret til at konkurrere om at afgive den laveste pris på udførelsestidspunktet – uden indarbejdning af vores og leverandørernes viden om for eksempel funktionalitet, bygbarhed, beboerhåndtering, bæredygtighed, drift og vedligeholdelse samt byggeriets totaløkonomi.

Ønsker man det optimale resultat, er det opgaven/problemet og ikke løsningen, der skal sendes i udbud. Udbudsmaterialet skal beskrive hvad, der skal løses, ikke hvordan. Det er også vores erfaring, at udbuddet med stor fordel kan sendes ud i en samarbejdskonkurrence, hvor det afgørende valgkriterium er selve samarbejdsprocessen, kompetencer, referencer, organisering mv. og dermed parternes evne til at få alle ender i projektet til at mødes.

 

Syretesten – det virker
Vi har for nyligt afsluttet et stort renoveringsprojekt i Egedalsvænge i Kokkedal, hvor denne model blev syretestet. Opgaven lød på udskiftning af facaderne på 18 boligblokke, og et væsentligt succeskriterium var et effektivt projektforløb med mindst mulig gene for beboerne. Vi valgte sammen med vores samarbejdspartnere en løsning med præfabrikerede facadeelementer, som gav mulighed for at udskifte facaderne meget effektivt. På én arbejdsdag kunne vi skære den gamle facade af og bolte den nye på. Inklusiv opsætning og nedtagning af støvskærm, fugning og maling kunne vi gøre en lejlighed færdig på to uger med et minimum af gener for beboerne – noget der normalt tager måneder og kræver genhusning

Der er ingen tvivl om, at forbedringspotentialet i renoveringsprojekter er meget stort. Med de otte anbefalinger til, hvordan vi kan øge produktiviteten, har vi taget et væsentligt skridt til at øge værdiskabelsen i bygningsrenovering. Men der er brug for en fundamental ændring af branchestrukturerne, hvis anbefalingerne skal blive til andet end gode intentioner og udnyttes fuldt ud. Det er tid til et opgør med ”siloerne” og den forældede anvendelse af udbudsmodellerne

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev