Tidlig involvering giver helhedsplaner et løft - Bygherreforeningen

Blog -

11/01/2017

Tidlig involvering giver helhedsplaner et løft

Blogindlæg skrevet af: Peter Rantil Smith, Sektionsdirektør MT Højgaard

 

 

Hvis du tidligt i processen får taget en forkert beslutning i planlægningen af en helhedsplan, kan det have kolossale konsekvenser for beboerne og for de efterfølgende generationer, der skal bo der. Tager vi derimod tidligt i projektet de rigtige beslutninger sammen og er vedholdende, kan vi sikre os det mest optimale områdeløft.

Som entreprenører bliver vi traditionelt først sent inddraget i processen med at skabe nye byområder. Hvis vi derimod bliver inddraget tidligt, kan vi spille ind med urbane kompetencer og virtualiseringer, som kan optimere byggeprocessen uden at ændre på det konceptuelle. Men det kræver, at vi som entreprenører bliver inviteret med fra start og får lov til at bidrage med vores faglige kompetencer. Hvis vi gør det, så kan vi være med til at rådgive om den mest optimale urbane løsning. Vi kan med Virtual Design and Construction (VDC) analysere hele områder og eksempelvis se, hvordan vejforløb og grønne områder har indflydelse på boligerne, eller om boligerne skal placeres anderledes, så dagslys og funktionalitet optimeres.
Kort sagt kan vi bidrage til en fremtidssikring af helhedsplanerne samt afklare de byggetekniske og økonomiske konsekvenser, som normalt først bliver opdaget på et senere tidspunkt.
Det handler om at etablere et stærkt tværfagligt samarbejde på mange parametre, og det kræver et langt forarbejde.

 

Ingen ændring af beboersammensætningen i 30 år
Beboersammensætningen i særligt udsatte områder har ikke ændret sig de sidste 30 år, viser en undersøgelse fra Kraks Fond Byforskning.
For at ændre dette og hjælpe transformationen i områderne på vej skal boligerne moderniseres og til dels nedrives, og der skal opføres nye bygninger til bolig og erhverv. Det kan være afgørende for at ændre beboersammensætningen.
I den digitale tidsalder kan redskaber som VDC sikre et bedre resultat. Sammen med bygherren, beboerne og andre interessenter kan vi kortlægge hele området og stille forskellige senarier op, så bygherre kan tage det bedst mulige valg. Det kan være svært at gennemskue samtlige konsekvenserne, når man ændrer radikalt på områdets struktur, men med VDC kan vi sammen gennemføre ændringerne virtuelt inden vi bygger og lave konsekvensberegninger, der giver den nødvendige indsigt. Tag eksempelvis dagslysforholdet. Det er vigtigt, at samtlige boliger har energigivende dagslys. VDC kan vise, hvordan placeringen af samtlige boliger vil influere på hinanden i forhold til dagslys, og derigennem kan vi se, om nogle af dem skal placeres anderledes. Desuden skal området være oplyst, når mørket falder på, så der ikke er mørke kroge om aftenen. Det vil en virtualisering, også kunne give et overblik over. Vi har kun ét enkelt forsøg til at påvirke beboersammensætningen, og det kræver, at boligerne bliver så attraktive at nye beboertyper tiltrækkes.
Det gør vi bedst ved at starte samarbejdet tidligt i processen. Det giver en positiv tilgang, at alle de involverede parter får et fælles udgangspunkt og indblik i projektet, og dermed kan vi minimere misforståelser. Sammen kan vi eliminere de typiske problemer, der kan opstå senere i processen.

Det er klart, at et renoveringsprojekt ikke kan stå alene for at sikre et optimalt løft til områderne og på den baggrund ændre beboersammensætningen. Men hvis der under projektet sættes ind med tiltag på de sociale- og beskæftigelsesmæssige områder, vil det være med til at give den nuværende beboersammensætning et socialt løft, som ghettoområderne fortjener – for de har potentialet. 

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev