Blog -

29/07/2016

Tidssvarende lejeboliger er efterspurgte

Blogindlæg af John R. Frederiksen, Formand for Ejendomsforeningen Danmark

 

Etablering af nye lette badeværelser i en ejendom på Jagtvej. 

Ny ruminddeling og etablering af nye lette badeværelser i en ejendom på Jagtvej.

Vi opholder os rigtig mange timer i vores bolig, ligesom boligen er vores visitkort. Vi vil gerne bruge tid og penge på at indrette vores hjem. Mange er derfor i gang med at indrette og bygge om, og der hentes inspiration i tv-udsendelser og boligblade.

Der bliver slået mange vægge ned, og der bliver sat nye køkkener op i de ældre ejer- og andelsboliger, når de skifter ejer. I de ældre private lejeboliger sker moderniseringen i et langsommere tempo, men det er dog også muligt i nogle af de ledige private lejemål at renovere dem og dermed give dem nyt liv.

 

Forvandling af ældre lejeboliger
Mange af de private lejeboliger stammer fra før 1950’erne. De er fra en tid, hvor familierne ofte boede småt, og hvor kravene til boligen var små. Sådan vil familierne ikke bo i dag. Ruminddeling, indeklima og tekniske installationer er i fokus, og det udfordrer den gamle boligmasse. Der er derfor meget stor efterspørgsel efter lejeboliger, der er moderniserede og tidssvarende.

De private udlejere investerer i nye badeværelser, køkkener og elinstallationer, hvor det er muligt. Det er ofte et omfattende arbejde at forvandle en utidssvarende lejebolig til en moderne familiebolig. Der findes ejere som mener, at renoveringsarbejdet er besværet værd. Og de er med til at sikre, at vi som samfund ikke kommer til igen at skulle skyde milliarder af offentlige kroner i byfornyelse af nedslidte og utidssvarende lejeboliger.

 

Under svære vilkår
Men selvom det er private midler, der finansierer de gennemgribende renoveringer, så er det ikke så let, som det lyder. Boliglovgivningen bygger desværre på den opfattelse, at bare en bolig er billig, så er den også god. Men som bekendt følges pris og kvalitet oftest ad. Resultatet er, at ældre lejeboliger nok er velholdte, men mange af dem er ude af trit med de krav, den moderne familie stiller anno 2016.

Det skyldes, at der gennem årene er lagt mange – og desværre også flere og flere – hindringer og snubletråde i vejen for, at der kan foretages et nødvendigt kvalitativt løft i de ældre private lejeboliger. Vi har blandt andet set det med energisparepakken, som blev en realitet i 2014.

Den har desværre reduceret antallet af gennemgribende moderniseringer af ledige private lejeboliger betydeligt. Energisparepakken stiller nemlig krav om, at ejendommen har energimærke D eller derover, hvis udlejer skal renovere det ledige lejemål gennemgribende. Men i mange tilfælde vil det blive alt for dyrt at bringe de ældre udlejningsejendomme op på dette niveau, og udlejer kan derfor ikke modernisere det ledige lejemål, men kun vedligeholde det.

 

Regler skal ændres
Energisparepakken tager heller ikke fat på det væsentlige problem i lejeloven, nemlig paradoksproblemet. Det er et anerkendt problem, som den tidligere formand for CONCITO Martin Lidegaard påpegede, og som betyder, at udlejer ikke kan være sikker på at få dækket sine omkostninger til en investering i tiltag, der kan reducere energiforbruget, forbedre energimærkningen og give lejer en besparelse på varmeregningen sammen med en bedre komfort.

Det positive er, at energisparepakken skal evalueres i år, og vi håber på, at en lovændring efterfølgende kan sikre, at der fremadrettet gennemføres reelle energitiltag ved at fjerne paradoksproblemet. De private ejendomsejere vil gerne.

Reglerne for gennemgribende moderniseringer er meget tunge, og det er i alles interesse, at de bliver forenklet og forbedret, så lejeboligerne løbende får et helt nødvendigt og kvalitativt løft.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev