Nyhed -

26/06/2024

Unikt branchenetværk om bæredygtighed fortsætter med ny fondsbevilling

Der er gode nyheder på vej i forhold til den bæredygtige omstilling af byggebranchen. Nye bevillinger fra Grundejernes Investeringsfond og den filantropiske forening Realdania sikrer nemlig, at det tværgående Strateginetværk for bæredygtigt byggeri fortsætter i yderligere to år. Det unikke samarbejde på tværs af 35 virksomheder, organisationer og videns-, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og 120 udviklingsorienterede faglige eksperter kan dermed fortsat analysere og løse bygge- og anlægssektorens udfordringer med at leve op til både egne og samfundets forventninger til byggeriets bæredygtighedsdagsorden.

Bygge- og anlægssektoren er i konstant bevægelse for at finde veje til at begrænse egne klima- og miljøbelastninger, herunder energi- og ressourceforbrug. Det kræver anvendelse af nye typer af materialer, mere cirkularitet i materialestrømme og nye byggeskikke. Dertil kommer udvikling af de nødvendige faglige kompetencer i hele værdikæden til at kunne håndtere den grønne omstilling. Og endelig kræver det styr på data og økonomiske modeller for et mere effektivt byggeri med mindre spild og affald.

Strateginetværket har siden foråret 2022 beskæftiget sig med flere vigtige temaer – lige fra data, LCA og dokumentation, over udfordringer med bæredygtighed i bygningsreglementet, forretningsmodeller og risici ved brug af nye og genbrugte materialer og løsninger, til særlige udfordringer ved udvikling af den eksisterende bygningsmasse, byggeriets kommunikation og kompetenceudvikling.

Strateginetværket er et sted, hvor alle byggeriets parter kan mødes, koordinere og drøfte de centrale spørgsmål i byggeriets grønne omstilling. En omstilling, der kræver forandringer alle steder. Derfor skal der være mulighed for, at de mange forskellige aktører – både dem ude i praksis og dem, der skaber rammerne – kan mødes og drøfte problemstillingerne og mulighederne. På den måde forsøger netværket at skabe bedre forudsætninger for nye regler, rammer, løsninger og resultater til gavn for både branchen, borgerne og samfundet.

Nye idéer og fælles løsninger

Netværket støttes økonomisk af både Grundejernes Investeringsfond (GI) og Realdania.

”Bæredygtighed er en stor mundfuld for både bygningsejerne og byggebranchen, der skal levere de gode løsninger, som skåner vores klima, miljø, ressourceforbrug, og samtidigt sikre at også økonomien hænger sammen. Derfor er det vigtigt at branchen har et rum, hvor man kan diskutere, analysere og komme med bud på fremtidens løsninger. Derfor støtter vi i GI meget gerne op om i en ny 2-årig periode for Strateginetværket for bæredygtigt byggeri,” udtaler Søren Meyer, udviklingschef hos Grundejernes Investeringsfond.

Han bakkes op af Lennie Clausen, programchef i Realdania.

”Vi ser Strateginetværket som en god katalysator for nye idéer til et mere bæredygtigt byggeri. Særligt når det kommer til at få værdikæden til at trække på de samme tandhjul. Netop den brede tilslutning til netværket på tværs af branchen, forskningen og uddannelserne styrker dialogen og forståelsen blandt aktørerne, når udfordringerne i byggeriets grønne omstilling skal løses, og synergier mellem de mange initiativer skal høstes”, udtaler Lennie Clausen.

Prioriterede temaer

I den kommende periode vil netværket fortsætte med at prioritere og arbejde med de temaer og emner, som netværket selv anser for at være de vigtigste i den grønne omstilling af byggeri og anlæg. Arbejdet vil tage afsæt i allerede opnåede resultater, anbefalinger fra Byggeriets Handletank for Bæredygtighed, den opdaterede nationale strategi for bæredygtigt byggeri og senest den nye strategi for udvikling af et helhedsorienteret bygningsreglement frem mod 2030 fra Social- og Boligstyrelsen.

”Vi er meget glade for, at Grundejernes Investeringsfond og Realdania kan se værdien i og støtter op om, at vi som branche har et forum, hvor vi mødes i et arbejdsfællesskab og frembringer analyseresultater, som er brugbare for både branchen og dem, som sætter rammerne for branchens aktiviteter. Hele idéen med Strateginetværket er, at arbejdet, sammen med andre initiativer, skal føre til både et bedre bygningsreglement og bedre byggesagsprocesser og til bedre tekniske løsninger og et mindre ressourceforbrug. Alt sammen indsatser, som trækker bygge- og anlægsbranchen i retning af at beskytte klodens ressourcer”, siger Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen, der er tovholder for netværket.

Henrik Garver, adm. direktør, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, og medlem af styregruppen:

”Strateginetværket for Bæredygtigt Byggeri har vist sig som et virkelig stærkt, praktisk, supplement til det mere politiske Koordinationsudvalg for Bæredygtigt Byggeri, der er nedsat af Folketinget ifm. den nationale Strategi for Bæredygtigt byggeri. Med den nye finansiering til Strateginetværket, bliver det muligt at fastholde en stærk kobling mellem de politiske ambitioner, og den praktiske virkelighed i byggeriet. Derfor rykker Foreningen af Rådgivende Ingeniører nu også endnu stærkere ind i arbejdet omkring Strateginetværket”.

Lars Storr-Hansen, direktør, Danske Arkitektvirksomheder, og medlem af styregruppen:

”Vi står som branche midt i et paradigmeskifte, hvor der er brug for, at alle gode kræfter arbejder sammen om at nedbringe byggeriets aftryk på klima, miljø og biodiversitet. Derfor ser vi det også som meget positivt, at så mange praktikere fra virksomhederne, fagfolk fra organisationerne, forskere fra universiteterne, vidensudbydere osv. kan se en værdi i at deltage i Strateginetværket om fælles problemstillinger, og vi ser frem til de mange engagerede bidrag til prioriterede temaer og indsatser i netværket”.

Fakta

Strateginetværket for bæredygtigt byggeri er bygge- og anlægsbranchens tværgående netværk for organisations- og byggefolk, de relaterede forsknings- og uddannelsesinstitutioner, GTS-institutter samt forsikringsbranchen.

Netværket samarbejder og koordinerer med Social- og Boligstyrelsen og Koordineringsudvalget for bæredygtigt byggeri, som skal sikre implementering af den nationale strategi på området.

Netværket består af repræsentanter fra 35 forskellige organisationer og virksomheder og samlet op mod 120 branchefolk, forskere og eksperter, som arbejder i forskellige temagrupper om emner som fx viden og kompetencer, data og dokumentation, bygningsreglement og byggesagsbehandling samt nye cirkulære forretningsmodeller. Temagrupperne producerer ny viden og indsigter, som kan sættes i spil i forhold udvikling af både rammebetingelser og de konkrete processer og byggerier.

I den forgangne periode har Strateginetværket bl.a. leveret analyser og input til nye klimakrav til nybyggeri og renovering, dilemmaundersøgelse af bygningsreglementet ift. bæredygtighed og en undersøgelse af kommunernes praksis med håndtering af bæredygtighed i lokalplaner.

Læs mere om netværket og resultaterne her

Strateginetværket blev etableret i 2022 og har nu fået støtte til en periode frem til august 2026.

For mere information, kontakt:

Bæredygtighedschef Graves Simonsen

Bygherreforeningen
Mobil: +45 2030 2750
Mail: gks@bygherreforeningen.dk

Nyheden er skrevet af Graves Simonsen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev